Rotterdamse trein- en metrostations in beeld

Knooppuntontwikkeling Stadsregio Rotterdam

Negen knooppunten in de Stadsregio Rotterdam zijn door middel van het vlindermodel op eenduidige wijze in beeld gebracht. Op basis hiervan kunnen verschillende handelingsperspectieven worden opgesteld.

Het knooppuntenbeleid in de Stadsregio Rotterdam is gericht op het stimuleren van economische groei door de ontwikkeling van knopen met vooral kantoorprogramma. Het gaat in deze tijd echter niet meer om het accommoderen van groei, maar om het binden van bewoners, bezoekers en werknemers aan het stedelijk gebied. Dat betekent dat we niet langer in moeten zetten op de groei van enkele knopen, maar op differentiëring en optimalisering van het mobiliteitsnetwerk als geheel het vergroten van de kwaliteit rond de stations.

Stationsgebied Stationsgebied. Stadregio Rotterdam

Negen knooppunten

Voor de volgende negen – door de Stadsregio benoemde – knooppunten is een analyse op basis van het vlindermodel gedaan:

— Rotterdam Blaak
— Rotterdam Kralingse Zoom
— Rotterdam Wilhelminaplein
— Rotterdam Alexander
— Rotterdam CS
— Rotterdam Meijersplein / The Hague Airport
— Rotterdam Zuidplein
— Schiedam Centrum
— Vlaardingen Oost/Vijfsluizen

“Het vlindermodel maakt op basis van zes onderscheidende kenmerken de kwaliteiten van een knoop inzichtelijk.” Lees hier meer over het vlindermodel.

Het vlindermodel in de stadsregio Rotterdam

De methodiek van het vlindermodel is gebruikt om verschillende knooppunten te typeren aan de hand van knooppuntmilieus:  plekken waar wonen, werken voorzieningen en bereikbaarheid op een bepaalde manier samen komen.

Het vlindermodel brengt de differentiatie van de knooppunten in beeld en koppelt deze aan de vraag naar wonen en werken in de stadsregio. Voor deze studie is de informatie vanuit De Grote Woontest 2012 en De Regionale kantorenmarkten MRDH daarom in het model geïntegreerd. Omdat het om een beperkt aantal knooppunten gaat, zowel metro- als treinstations, is een invloedsgebied van 800 meter gebruikt en zijn de scores voor sprinter en metro aan elkaar gelijk gesteld: beiden fungeren tenslotte als belangrijke stedelijke verbindingen op het regionale schaalniveau. Het bekijken van knooppunten op stedelijk niveau heeft ook een nieuw knooppuntmilieu opgeleverd: de Nieuwe Binnenstad (Rotterdam Zuidplein en Rotterdam Wilhelminaplein). Gebaseerd op de analyse van de huidige situatie en gesprekken met betrokkenen is per knooppunt het kansrijke profiel vastgesteld.

Werken - Stadsregio Rotterdam Werken - Stadsregio Rotterdam.

Werksessie

Op 29 oktober 2013 organiseerden de Stadsregio Rotterdam en Vereniging Deltametropool een werksessie met relevante stakeholders op het gebied van wonen, werken, voorzieningen en mobiliteit. Daar is gewerkt aan een sturend advies op inhoud en aanpak. Dat leidde tot de volgende aanbevelingen:

— zet in op differentiatie en kwaliteitsverbetering
— maak beter gebruik van de bestaande plekken
— durf te kiezen
— prioriteer binnen de handelingsperspectieven
— ga uit van de gezamenlijke regionale marktpotentie
— werk aan het openbaar gebied
— kijk ook naar het schaalniveau van de MRDH
— zorg voor energie en beweging
— het vervolg: organiseer en ondersteun het proces

terug naar boven terug naar boven