Om te beginnen

maandag 20 maart

Symposium 2023

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

workshop This is an invitation to the next generation of planners, designers and urban thinkers, universities and research institutes on behalf of the SURE Network, to participate in the development of the Eurodelta mega-region. Next Generation Podium for Eurodelta 2023 is a symposium to bring out fresh perspectives from the young generation and create dialogues between experts practice and academia. Lees meer

Vacature

Stagair(e) landschapsarchitectuur gezocht!

Vacature

community of practice Ben jij opzoek naar een inspirerende stageplaats binnen een jong gedreven en dynamisch team? Dan ben jij de stagiair(e) landschapsarchitectuur die wij zoeken! Vereniging Deltametropool is vanaf februari/maart 2023 op zoek naar een stagiair(e) voor vier tot vijf dagen in de week. Werkt o.a. mee aan ons programma Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde. Lees meer

donderdag 23 maart

(Eco)Systeem en Schalen

Community of Practice 2023 #2

Community of Practice 2023 #2

activiteit Hoe beinvloeden de ecosysteemdiensten, in de vorm van groenblauwe netwerken, de ruimtelijke ontwikkeling binnen de stadsgrenzen? Op donderdag 23 maart vindt de volgende CoP meet-up plaats in Rotterdam. Deze keer kijken we samen met Felixx Landschapsarchitecten en Planners en Juurlink + Geluk naar het omzetten van kansen naar strategieën in de stad en het resultaat voor zijn bewoners. Lees meer

The New Planning Manifesto

A call for action

The New Planning Manifesto

longread The New planning is a ‘movement’ that re-thinks planning as a profession. It is a dialogue with experts and enthusiasts to challenge the conventional methods of planning systems and questioning our preparedness for climate urgencies and transitions. Lees meer

Data-tool helpt planners om overzicht te krijgen over klimaatbeleid

klimaatadaptatie Tussen tienduizenden pagina’s klimaatonderzoek en nog eens zoveel beleidsplannen is het haast onmogelijk om het overzicht te houden en een echt duidelijk pad naar verbetering in te slaan. Om steden in Zweden te helpen succesvol klimaatbeleid te maken ontwikkelde een Zweedse tech start-up een online data tool die alle data, onderzoek en beleid overzichtelijk presenteert en interactief maakt. Inmiddels wordt de tool door planners in meer dan vijftig steden in Europa gebruikt om kosten af te wegen tegen de doelstellingen op het gebied van klimaat. Bekijk het artikel

Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050

evenementen PBL presenteert de studie Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050. Er is volop ruimte nodig voor grote opgaves als woningbouw, infrastructuur, klimaatadaptatie, natuurherstel en de transities naar kringlooplandbouw, circulaire economie en duurzame energieopwekking. Met de scenario’s kijkt het PBL naar de lange termijn. Hoe ziet een toekomstbestendig Nederland er rond 2050 uit? En hoe kunnen beleidsmakers hieraan werken? De studie wordt op 29 maart 2023 gepresenteerd. Bekijk het artikel

Vacature

Stagair(e) landschapsarchitectuur gezocht!

Vacature

community of practice Ben jij opzoek naar een inspirerende stageplaats binnen een jong gedreven en dynamisch team? Dan ben jij de stagiair(e) landschapsarchitectuur die wij zoeken! Vereniging Deltametropool is vanaf februari/maart 2023 op zoek naar een stagiair(e) voor vier tot vijf dagen in de week. Werkt o.a. mee aan ons programma Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde. Lees meer

WoneNederland

WoneNederland

projecten Met de opgave van het zorgvuldig en snel realiseren van één miljoen woningen in het achterhoofd, heeft Vereniging Deltametropool een project opgezet met als doel inzicht te verkrijgen in de huidige woningbouwplannen op nationaal niveau en deze vanuit ruimtelijk en sociaal perspectief te analyseren. Lees meer

Real estate and climate change

RED & BLUE

RED & BLUE

climate action Extreme weather, sea-level rise and other effects of climate change increasingly effect the build environment in the Netherlands. Especially in the low-lying and densely populated areas in the west of the country, quality and value of the build environment are under pressure. RED & BLUE is a multidisciplinary knowledge network where different stakeholders learn to ‘speak each other’s languages’, research is conducted and, subsequently, solutions and integral strategies are found. Lees meer

Duurzame mobiliteit in de Eurodelta

ESPON STISE

ESPON STISE

internationaal Hoe kan het personenvervoer in de Eurodelta verduurzamen en daarmee helpen de doelen van de Europese Green Deal te halen? Het Europese onderzoeksnetwerk ESPON deed onderzoek en kwam tot een reeks aanbevelingen. Vereniging Deltametropool heeft zich in 2022 ingezet om de onderzoeksresultaten te verspreiden en te concretiseren. Lees meer

Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad

Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

architectuur In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceerden daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Afgelopen donderdag is de publicatie in het bijzijn van vertegenwoordigers van praktijk, wetenschap, onderwijs en beleid vanuit Vlaanderen en Nederland, gelanceerd. Lees meer

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

Kansen voor landschappelijke meerwaarde

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

ontwerpend onderzoek Urban Synergy en Vereniging Deltametropool verkenden de opgave van grote data- en distributiecentra in Flevoland. Waar landen deze ontwikkelingen, waar juist niet, en hoe kunnen ze lokaal bijdragen aan een diverser, aantrekkelijk en bruikbaar landschap? Ons advies: "Pak het groots aan, want hoe meer geclusterd, des te hoger de meerwaarde die kan worden bereikt." Lees meer

Zuid-Holland 50-50

Met data terug- en vooruitkijken

Zuid-Holland 50-50

ontwerpend onderzoek In dit data-gedreven project keken we met Bright en Provincie Zuid-Holland 50 jaar terug en vooruit. Het blijkt dat we veel kunnen leren uit het verleden, maar ook dat toekomstige ontwikkelingen niet zomaar hetzelfde pad zullen volgen. Daarvoor zijn de ruimtelijke condities niet meer geschikt en de opgaven teveel van karakter verschoven. In vier scenario's bekeken we welke locaties kansrijk zijn voor transformatie van grondgebruik, en welke opgaven dat concreet oplevert. Lees meer

Bouwen aan leefomgevings­kwaliteit

verstedelijking Deze studie werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om onze dorpen en steden nóg leefbaarder te maken. Lees meer

terug naar boven terug naar boven