Om te beginnen

Omgevingstaal

Bloemlezing door Joks Janssen

Omgevingstaal

nieuws Naar aanleiding van de lancering van de NOVI heeft Joks Janssen via Twitter opgeroepen om je favoriete dichtregels over de omgeving te delen. Hier is enthousiaast op gereageerd. Lees de bloemlezing die hij speciaal voor onze laatste nieuwsbrief schreef. Lees meer

De verbeelding aan zet

#ProjektNL

#ProjektNL

Ontwerpend onderzoek ‘Projekt NL’ is een beweging van toekomstverbeelders: planners en ontwerpbureaus, die de resultaten van ontwerpen willen benutten voor het voeren van een brede discussie over de inrichting van ons land. Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd, al was dat niet altijd de hoofdzaak. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

De verbeelding aan zet

#ProjektNL

#ProjektNL

Ontwerpend onderzoek ‘Projekt NL’ is een beweging van toekomstverbeelders: planners en ontwerpbureaus, die de resultaten van ontwerpen willen benutten voor het voeren van een brede discussie over de inrichting van ons land. Lees meer

Omgevingstaal

Bloemlezing door Joks Janssen

Omgevingstaal

nieuws Naar aanleiding van de lancering van de NOVI heeft Joks Janssen via Twitter opgeroepen om je favoriete dichtregels over de omgeving te delen. Hier is enthousiaast op gereageerd. Lees de bloemlezing die hij speciaal voor onze laatste nieuwsbrief schreef. Lees meer

donderdag 11 juli

Ruimte en Klimaat?

Klimaatakkoord Rotterdam

Klimaatakkoord Rotterdam

Bijeenkomst Wat wordt de ruimtelijke impact van de Rotterdamse Klimaattafels? Het Architectuur Instituut Rotterdam en Vereniging Deltametropool organiseren een besloten werksessie met de voorzitters van de verschillende klimaattafels, de ontwerpers verbonden aan de tafels, vrijdenkers en de Gemeente Rotterdam. Lees meer

terug naar boven terug naar boven