Om te beginnen

Oproep

Experts ruimtelijk ontwerp gezocht

Oproep

ontwerpend onderzoek In aanloop naar de 2e Dag van de ontwerpkracht op 6 juli 2023 zoekt Platform Ontwerp NL naar experts en ruimtelijk ontwerpers met interesse in ontwerpend onderzoek, die tegen vergoeding* willen bijdragen aan de pilot van het platform. In deze pilot gaan drie duo’s lopende ateliers bezoeken, reflecteren ze op de betekenis van het ontwerpend onderzoek en bespreken ze hun bevindingen met een breder community of practice. Lees meer

donderdag 11 mei

Symposium 2023

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

workshop This is an invitation to the next generation of planners, designers and urban thinkers, universities and research institutes on behalf of the SURE Network, to participate in the development of the Eurodelta mega-region. Next Generation Podium for Eurodelta 2023 is a symposium to bring out fresh perspectives from the young generation and create dialogues between experts practice and academia. Lees meer

The New Planning Manifesto

A call for action

The New Planning Manifesto

longread The New planning is a ‘movement’ that re-thinks planning as a profession. It is a dialogue with experts and enthusiasts to challenge the conventional methods of planning systems and questioning our preparedness for climate urgencies and transitions. Lees meer

Stichting Ontwerp NL

Opgericht om ontwerpkracht te bevorderen

Stichting Ontwerp NL

ontwerpend onderzoek Vrijdag 12 mei vierden we een heugelijk moment! De oprichting van Stichting Ontwerp NL bij de notaris in Amsterdam. Stichting Ontwerp NL is opgericht door de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP), de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en de Vereniging Deltametropool (VDM). De Stichting heeft als doel ruimtelijk ontwerp- en verbeeldingskracht actief in te zetten voor de grote lange-termijn-transities in Nederland. De opgaven voor woningbouw, klimaatadaptatie, energie- en landbouwtransities vragen om innovatieve oplossingen, zodat bij al deze ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit niet uit het oog verdwijnt, maar juist wordt versterkt. Lees meer

Oproep

Experts ruimtelijk ontwerp gezocht

Oproep

ontwerpend onderzoek In aanloop naar de 2e Dag van de ontwerpkracht op 6 juli 2023 zoekt Platform Ontwerp NL naar experts en ruimtelijk ontwerpers met interesse in ontwerpend onderzoek, die tegen vergoeding* willen bijdragen aan de pilot van het platform. In deze pilot gaan drie duo’s lopende ateliers bezoeken, reflecteren ze op de betekenis van het ontwerpend onderzoek en bespreken ze hun bevindingen met een breder community of practice. Lees meer

(Eco)Systeem en Schalen

Lessons Learned | Community of Practice #2, Zuid-Holland

(Eco)Systeem en Schalen

nieuws Hoe kunnen ecosysteemdiensten in de vorm van groen-blauwe netwerken bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling binnen de stadsgrenzen? Op 23 maart, discussieerden 24 beleidsmakers, ontwerpers en onderzoekers hierover in Rotterdam. De uitkomst: een nieuwe, meer pragmatische aanpak die natuurlijke systemen begrijpt is hoogst urgent om onze gebouwde omgeving veerkrachtig te maken. Groen-blauwe netwerken voldoen hieraan en hebben direct invloed op de kwaliteit van leven en de gezondheid van de bewoners. Lees meer

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

internationaal With the success of the first two editions to establish a Eurodelta Knowledge Platform within the SURE Network behind us, we are now in the process of planning the Next Generation Podium for Eurodelta 2023, a hybrid online and in person symposium to create a dialogue between experts, practice and academia, from different generations. A pilot program was organised in 2021 to include the young minds in the vision development of the Eurodelta development. In 2022 a follow up edition was organised Next Generation Podium for Eurodelta 2022, which improved upon the first edition with greater participation numbers and featured in person activities, which were not possible for the first edition given the nature of the COVID-19 pandemic at the time. Lees meer

WoneNederland

WoneNederland

projecten Met de opgave van het zorgvuldig en snel realiseren van één miljoen woningen in het achterhoofd, heeft Vereniging Deltametropool een project opgezet met als doel inzicht te verkrijgen in de huidige woningbouwplannen op nationaal niveau en deze vanuit ruimtelijk en sociaal perspectief te analyseren. Lees meer

Real estate and climate change

RED & BLUE

RED & BLUE

climate action Extreme weather, sea-level rise and other effects of climate change increasingly effect the build environment in the Netherlands. Especially in the low-lying and densely populated areas in the west of the country, quality and value of the build environment are under pressure. RED & BLUE is a multidisciplinary knowledge network where different stakeholders learn to ‘speak each other’s languages’, research is conducted and, subsequently, solutions and integral strategies are found. Lees meer

Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad

Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

architectuur In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceerden daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Afgelopen donderdag is de publicatie in het bijzijn van vertegenwoordigers van praktijk, wetenschap, onderwijs en beleid vanuit Vlaanderen en Nederland, gelanceerd. Lees meer

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

Kansen voor landschappelijke meerwaarde

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

ontwerpend onderzoek Urban Synergy en Vereniging Deltametropool verkenden de opgave van grote data- en distributiecentra in Flevoland. Waar landen deze ontwikkelingen, waar juist niet, en hoe kunnen ze lokaal bijdragen aan een diverser, aantrekkelijk en bruikbaar landschap? Ons advies: "Pak het groots aan, want hoe meer geclusterd, des te hoger de meerwaarde die kan worden bereikt." Lees meer

Zuid-Holland 50-50

Met data terug- en vooruitkijken

Zuid-Holland 50-50

ontwerpend onderzoek In dit data-gedreven project keken we met Bright en Provincie Zuid-Holland 50 jaar terug en vooruit. Het blijkt dat we veel kunnen leren uit het verleden, maar ook dat toekomstige ontwikkelingen niet zomaar hetzelfde pad zullen volgen. Daarvoor zijn de ruimtelijke condities niet meer geschikt en de opgaven teveel van karakter verschoven. In vier scenario's bekeken we welke locaties kansrijk zijn voor transformatie van grondgebruik, en welke opgaven dat concreet oplevert. Lees meer

Bouwen aan leefomgevings­kwaliteit

verstedelijking Deze studie werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om onze dorpen en steden nóg leefbaarder te maken. Lees meer

terug naar boven terug naar boven