Om te beginnen

donderdag 20 juni

Lancering Ontwerp NOVI

Nationale Omgevingsvisie

Nationale Omgevingsvisie

Bijeenkomst Met Vereniging Deltametropool hebben we meegedacht aan, en kaarten gemaakt voor de (Ontwerp) Nationale Omgevingsvisie. Met de NOVI komen we tot gezamenlijke aanpak voor de grote opgaven van deze tijd, leidend tot een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Op donderdag 20 juni vieren we de lancering van het stuk. Lees meer

woensdag 19 juni

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

De toekomst van het MRA landschap

Bijeenkomst Vereniging Deltametropool organiseert in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het symposium INTENS. De middag staat in het teken van de spanning op de ruimte voor de leefkwaliteit door de noodzaak ruimte te bieden voor de uitdagingen van deze tijd. Hoe lossen we de dilemma’s op? Lees meer

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd, al was dat niet altijd de hoofdzaak. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd, al was dat niet altijd de hoofdzaak. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

Over leven met logistiek

Landscapes of trade

Landscapes of trade

Landschap Het mantra van 'Nederland Distributieland' staat ter discussie, net als het Mainportbeleid en de 'verdozing' van het landschap. Wat is er precies aan de hand, welk ruimtelijk patroon is aan het ontstaan door logistieke ontwikkelingen, wat betekent dat voor economie en leefbaarheid in de stad, wat zijn redenen om hierop te sturen en hoe zouden we dat kunnen? Lees meer

Volop plek

Volop plek

Verstedelijking Is Nederland een dichtbevolkt land of een dunbevolkte stad? De kaart ‘Almost nobody lives here’ die door de RUG is opgesteld, laat zien hoeveel plekken er in Nederland nog zijn waar bijna niemand woont. De kaart laat in het groen vierkanten van 500x500m zien waar minder dan vijf mensen wonen. Vooral in Groningen en Flevoland zijn grote delen zeer dun bevolkt en is er nog volop ruimte. Bekijk het artikel

donderdag 20 juni

Lancering Ontwerp NOVI

Nationale Omgevingsvisie

Nationale Omgevingsvisie

Bijeenkomst Met Vereniging Deltametropool hebben we meegedacht aan, en kaarten gemaakt voor de (Ontwerp) Nationale Omgevingsvisie. Met de NOVI komen we tot gezamenlijke aanpak voor de grote opgaven van deze tijd, leidend tot een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Op donderdag 20 juni vieren we de lancering van het stuk. Lees meer

dinsdag 11 juni

Panorama NL

On Tour

Activiteit Van 11 tot en met 21 juni zal het Planbureau voor de Leefomgeving het Panorama NL omlijsten met prikkelende inzichten, feiten en ideeën vanuit lopende en recent afgeronde onderzoek. De toekomst is tenslotte onzeker. Wat willen we, en hoe gaan we dat organiseren? Deelname aan de workshops en rondleidingen is gratis na aanmelden. Panorama NL is ontwikkeld door Vereniging Deltametropool in samenwerking met West 8, dit in opdracht van het College van Rijksadviseurs. Bekijk het artikel

terug naar boven terug naar boven