Om te beginnen

Minder vliegen, meer treinen

Mobiliteit en bereikbaarheid Voor een korte reis naar een Berlijn, Londen of Parijs pakken we al snel het vliegtuig, terwijl reizen met de trein op deze afstand veel duurzamer en daarmee vanzelfsprekender is. Goede spoornetwerken zijn in Europa alleen nog onderontwikkeld. Daarom zoekt Vereniging Deltametropool partners om samen te werken aan betere spoorverbindingen op Europese schaal. Bestuurslid Jaap Modder was afgelopen week met die missie in Brussel. Meer informatie kunt u opvragen via agentschap@deltametropool.nl. #meertreinenmindervliegen Bekijk het artikel

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

Community of Practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

dinsdag 10 december

Take on the future

The New Planning Dialogue #03

The New Planning Dialogue #03

Activiteit ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ is a two-day conference convened on 10 and 11 December 2019, in Rotterdam and The Hague, the Netherlands. The conference brings together scholars and practitioners in development policies, spatial planning and territorial governance from several European countries. It aims at identifying innovative planning approaches to a more resilient future and at debating their relevance for the recently published draft Dutch national environmental vision NOVI. Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

Community of Practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities

De stad van de toekomst

Architectuur Hoe kunnen wij, ruimtelijk professionals, een positieve bijdrage leveren aan de leefbare stad van de toekomst? Met een heuse beweging waarin meer dan 150 mensen bijna een jaar lang ontwierpen, discussieerden en van elkaar leerden is er tijdens de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ ingegaan op deze vraag. De resultaten zijn gebundeld in deze publicatie. Lees meer

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd, al was dat niet altijd de hoofdzaak. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

Over leven met logistiek

Landscapes of trade

Landscapes of trade

Landschap Handel zit de Nederlander in het bloed, wordt vaak gezegd. Ons ruimtelijk beleid heeft dit decennia gestimuleerd met o.a. Mainports en 'Nederland Distributieland'. De lokale effecten van nieuwe vormen van handel, zoals e-commerce, leiden momenteel tot een hevig debat over de verdozing van het landschap. Welk ruimtelijk patroon is precies aan het ontstaan door logistieke ontwikkelingen, wat betekent dat voor economie en leefbaarheid in de stad, wat zijn redenen om hierop te sturen en hoe zouden we dat kunnen? Lees meer

Werk verandert, het landschap verandert mee

Architectuur van Arbeid

Werklandschap ‘Architectuur van Arbeid’ is een programma van zes publieke debatten over de ruimtelijke impact van nieuwe vormen van arbeid en productie in Nederland. De debatten vinden plaats tussen maart en december 2019 en zijn onderdeel van het Guest Programme van Thursday Night Live! van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Lees meer

landbouwparken

leren van Barcelona

landbouwparken

Community of Practice Waarom is het voor Nederland relevant om te kijken naar landbouwparken? De kwaliteit van leven wordt in de verdichtende steden steeds crucialer. Onze Rijksbufferzones – een soort greenbelts – zijn afgeschaft en hebben het landschap wel opengehouden maar niet ontwikkeld. Het recreatie- en natuurbeleid in west Nederland miste vaak de synergie met de landbouw, terwijl de korte ketens voor streekproducten nog in de kinderschoenen staan. Agrarische verdienmodellen en hun ‘license to operate’ staan onder druk, net als de biodiversiteit. Het landbouwpark is een mogelijk antwoord. Lees meer

dinsdag 10 december

Take on the future

The New Planning Dialogue #03

The New Planning Dialogue #03

Activiteit ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ is a two-day conference convened on 10 and 11 December 2019, in Rotterdam and The Hague, the Netherlands. The conference brings together scholars and practitioners in development policies, spatial planning and territorial governance from several European countries. It aims at identifying innovative planning approaches to a more resilient future and at debating their relevance for the recently published draft Dutch national environmental vision NOVI. Lees meer

terug naar boven terug naar boven