Om te beginnen

vrijdag 23 april

Werkconferentie Hightech Highgreen

Landschapstriënnale 2021

Landschapstriënnale 2021

activiteit Landschapslaboratorium Hightech Highgreen, één van de tien uit de Landschapstriënnale 2021, verkent nieuwe samenwerkingsvormen van bedrijfsleven en overheid voor een aantrekkelijk landschap - een steeds belangrijker ingrediënt in de mondiale strijd om talent, die in hightechregio's zoals de Brainport extra sterk woedt. Samen met onze partners voeren we het gesprek in de Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot, zetten de feiten en ambities op een rij, en maken de vergelijking met een Duitse hightechregio. Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde nodigt u van harte uit voor onderstaand programma. Lees meer

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

Stad x Ruimte

ontwerpend onderzoek In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceren daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. In samenwerking met een aantal Nederlandse en Vlaamse gemeenten gaan we op zoek naar manieren om effectiever en efficiënter met ruimte om te gaan, door vanuit de doorsnede, integraal en multifunctioneel te werken. Lees meer

maandag 17 mei

Next Generation Podium for Eurodelta

Online Symposium Week

Online Symposium Week

activiteit This is an invitation to all universities, research institutes and the next generation in the Eurodelta, on behalf of the SURE Network, to participate in the development of the megaregion. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts practice and academia, from different generations of planners and designers. Lees meer

Pandemie en (werk)­landschappen

op zoek naar de green deal?

Pandemie en (werk)­landschappen

werklandschap Circulair, groen en inclusief zijn eigenschappen die we ongetwijfeld willen zien in de werkkamer van de maatschappij: op bedrijventerreinen, industrieterreinen, kantorenlocaties, detailhandel, logistiek. Maar hoe dan? Heeft 2020, met zijn gekmakende gezondheidscrisis, deze opgave ook op zijn kop gezet? Lees meer

Infra-euro's

Leren van MIRT-investeringen op de kaart

Leren van MIRT-investeringen op de kaart

mobiliteit en bereikbaarheid Investeren in infrastructuur is een beproefde manier om de ontwikkeling van een regio of gebied te stimuleren. Leg een spoorlijn, kanaal of snelweg aan, en een plek ontwaakt uit de sluimerstand en zoeft mee in de vaart der volkeren. Maar wie bepaalt waar we investeren in infrastructuur? In Nederland doet de Rijksoverheid dat sinds tien jaar in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport - het MIRT. Vrije Universiteit Amsterdam en Vereniging Deltametropool distilleerden uit de verschillende bronnen een dataset en visualiseerden waar onze infra-euro's heen gaan. Lees meer

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

internationaal With the goal to establish a Eurodelta Knowledge Platform, within the SURE Network, a pilot program has been initiated to include the young minds in the vision development of the Eurodelta development. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts, practice and academia, from different generations. Lees meer

Lokaal probleem? Pak het regionaal aan!

NOVI-gebied Groene Hart

NOVI-gebied Groene Hart

strategie In het Groene Hart wordt gezocht naar hoe grote opgaven zoals de aanpak van bodemdaling kunnen worden aangepakt. Maar wat zijn eigenlijk de problemen? Hoe tonen die zich op lokaal niveau en hoe hangt dit samen met de regionale systemen en netwerken? Vereniging Deltametropool brengt de knelpunten in kaart. Lees meer

Renske Visscher

Hightech Highgreen

Renske Visscher

community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Renske Visscher, directeur IVN regio Zuid, ziet een groeiend animo voor natuur bij bedrijven, bekijkt landschap vanuit gezondheid, en houdt van concrete projecten zoals tiny business forests. Lees meer

Frank van den Eijnden

Hightech Highgreen

Frank van den Eijnden

community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Frank van den Eijnden, operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park, reflecteert op de blik van de schilder, de invloed van de pandemie op onze natuurervaring, en hoe de bijdrage van bedrijven aan het landschap kan groeien van quick wins naar structureel. Lees meer

Mary Fiers

Hightech Highgreen

Mary Fiers

community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant, ziet natuurontwikkeling als ‘barbapapa’, en als een oplossing voor veel prangende problemen. Met initiatief vanuit de medewerkers omzeilen we de kruideniersmentaliteit die bedrijven soms hebben. Lees meer

Erik van Merrienboer

Hightech Highgreen

Erik van Merrienboer

community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Erik van Merrienboer, ex-gedeputeerde in Noord-Brabant, ziet de continuïteit in het landschap als ijkpunt: leesbaarheid en fietsbaarheid. Daarnaast moeten we goed luisteren naar medewerkers, expats, en Vincent van Gogh. Lees meer

maandag 17 mei

Next Generation Podium for Eurodelta

Online Symposium Week

Online Symposium Week

activiteit This is an invitation to all universities, research institutes and the next generation in the Eurodelta, on behalf of the SURE Network, to participate in the development of the megaregion. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts practice and academia, from different generations of planners and designers. Lees meer

vrijdag 30 april

De succesfactor van Nederland in transitie

Landschapstriënnale

Landschapstriënnale

bijeenkomst We zijn allemaal lyrisch enthousiast over het project Ruimte voor de Rivier: groots, vernieuwend, fantastisch uitgewerkt en gedragen door bewoners. Nu we enerzijds moeten leren omgaan met de veranderde rol van het Rijk en anderzijds aan de vooravond staan van een landelijke transitie met intersectorale grote maatschappelijk opgaven biedt dit project houvast en richting voor de successen van de toekomst. Wat maakt Ruimte voor de Rivier zo’n succes? Marinke Steenhuis schreef in opdracht van het College van Rijksadviseurs het essay Het Rijk als Rentmeester. Ze onderzocht de projecten Ruimte voor de Rivier, de A2 Maastricht, Kustwerk Katwijk en Rotterdam Centraal Station en komt tot specifieke overeenkomstige succesfactoren. Het onderzoek leidt tot 7 aanbevelingen waar iedereen werkzaam in het ruimtelijke domein zijn/haar voordeel mee kan doen. Lees meer

vrijdag 23 april

Werkconferentie Hightech Highgreen

Landschapstriënnale 2021

Landschapstriënnale 2021

activiteit Landschapslaboratorium Hightech Highgreen, één van de tien uit de Landschapstriënnale 2021, verkent nieuwe samenwerkingsvormen van bedrijfsleven en overheid voor een aantrekkelijk landschap - een steeds belangrijker ingrediënt in de mondiale strijd om talent, die in hightechregio's zoals de Brainport extra sterk woedt. Samen met onze partners voeren we het gesprek in de Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot, zetten de feiten en ambities op een rij, en maken de vergelijking met een Duitse hightechregio. Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde nodigt u van harte uit voor onderstaand programma. Lees meer

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

Stad x Ruimte

ontwerpend onderzoek In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceren daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. In samenwerking met een aantal Nederlandse en Vlaamse gemeenten gaan we op zoek naar manieren om effectiever en efficiënter met ruimte om te gaan, door vanuit de doorsnede, integraal en multifunctioneel te werken. Lees meer

Verstedelijken rond knoop­punten? Hier liggen kansen!

Knooppuntenanalyse Zuidelijke Randstad

Knooppuntenanalyse Zuidelijke Randstad

mobiliteit en bereikbaarheid Knooppuntontwikkeling is de afgelopen jaren doorgegroeid van vernieuwend concept tot een gevestigde manier van werken. Zo vormt het in de Zuidelijke Randstad inmiddels een belangrijke bouwsteen voor stedelijke ontwikkeling. Voor het maken van een volgende stap in deze ontwikkelingen brengt Vereniging Deltametropool de samenhang tussen mobiliteit en ruimtegebruik op OV-knooppunten in beeld. Lees meer

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

internationaal With the goal to establish a Eurodelta Knowledge Platform, within the SURE Network, a pilot program has been initiated to include the young minds in the vision development of the Eurodelta development. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts, practice and academia, from different generations. Lees meer

Integrale en kwalitatieve intensivering

GIDS VOOR INSPIRATIE EN ADVIES

Integrale en kwalitatieve intensivering

ontwerpend onderzoek Met een combinatie van ontwerpend onderzoek, economische analyse en regionale strategie doet Provincie Utrecht onderzoek naar de intensivering van haar werklandschappen. Hoe zouden we de huidige vraag naar bedrijfsruimte, volledig en met kwaliteit, op bestaande bedrijventerreinen kunnen accommoderen? Lees meer

Retrospectief 2018

Highlights van de vereniging

Retrospectief 2018

vereniging Terugblik op de projecten, thema's en samenwerkingen van de vereniging in 2018. Onze twintigste verjaardag dat jaar was ook de gelegenheid om een kleine geschiedenis van de metropoolontwikkeling in Nederland te schrijven. Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

community of practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

terug naar boven terug naar boven