Om te beginnen

donderdag 28 oktober

The logistic landscape

Going Green #04

Going Green #04

activiteit No other land use expands as rapidly in the Netherlands as logistics. During the pandemic, web shops flourished, as well as a lively debate about the impacts of distribution centers. Yet, our ambitions to become a circular economy and eat more regional food highly depend on clever logistic systems. In this fourth pre-Floriade talk we propose to learn from logistics to build greener cities, and discuss some of the key innovations and design concepts of the logistic landscape. Lees meer

Het oud-industrieel denken voorbij

Innovatie-gestuurd ontwerpen

architectuur "We mogen het lobbyen in Den Haag niet overlaten aan de traditionele bouwers. Het is tijd voor een lobby van de koplopers." Architect en wetenschapper Dr. Elma Durmisevic en innovator Jan Willem van de Groep voerden een boeiend gesprek over de bouwcultuur, industrialisatie, flexibiliteit en circulair bouwen. Lees mee in dit essay. Lees meer

vrijdag 29 oktober

Stad x Ruimte - Plenaire Eindpresentatie: Ontwerp en strategie

Stad x Ruimte, Plenaire Eindpresentatie

bijeenkomst Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik, van openbare ruimte, ondergrond en gebouw, binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving? Tijdens de 2de plenaire sessie op vrijdag 29 oktober zullen de 7 ontwerpteams de analyses, de principes en de ontwerp/ontwikkelstrategieën presenteren die ze in antwoord op deze centrale vraag hebben ontwikkeld binnen de context van de 6 steden Oostende, Rotterdam, Amsterdam, Mechelen, Leuven en Maastricht. Lees meer

donderdag 11 november

Publication Launch

Landvestors II, The Region

activiteit The Vereniging Deltametropool is proud to share our latest publication: "Landvestors, companies and citizens who develop and invest in landscapes, are an emerging topic in the Netherlands and abroad. In this second publication, we describe our Landvestor experiment in two high-tech regions: Rheinisches Revier (Germany) and Brainport Eindhoven (The Netherlands). Our goal is to assess whether Landvestors can be a significant part of a regional strategy of landscape development and quality of life. What can designers, entrepreneurs and governments do to make that work?" Lees meer

Het oud-industrieel denken voorbij

Innovatie-gestuurd ontwerpen

architectuur "We mogen het lobbyen in Den Haag niet overlaten aan de traditionele bouwers. Het is tijd voor een lobby van de koplopers." Architect en wetenschapper Dr. Elma Durmisevic en innovator Jan Willem van de Groep voerden een boeiend gesprek over de bouwcultuur, industrialisatie, flexibiliteit en circulair bouwen. Lees mee in dit essay. Lees meer

Wat de pot schaft

Kroniek door Sanne van den Breemer

Wat de pot schaft

nieuws Voedselproductie wordt niet altijd meegenomen in het denken over de ‘groene stad’. Veel uitdagingen waar steden door middel van vergroening een antwoord op proberen te formuleren raken echter sterk aan onze manier van voedsel produceren en consumeren. Van toegankelijkheid van groen voor de gezondheid van de stedeling, tot behoud van biodiversiteit en beperking van CO2 uitstoot door transport. Een duurzaam systeem is noodzakelijk om de stad te kunnen blijven voeden in de toekomst. Lees meer

De één miljoen nieuwe woningen zijn eigenlijk al gepland

wonen Er moeten de komende jaren bijna 1 miljoen nieuwe woningen gebouwd worden. Maar waar moeten die allemaal komen? De nationale woningbouwkaart die tot stand is gekomen vanuit een samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeenten brengt de reeds bestaande woningbouwplannen tot 2030 in beeld. Interessant gegeven is dat er voor 960.000 woningen reeds plannen liggen, terwijl in het publieke debat nog volop gespeculeerd wordt over mogelijke nieuwe locaties. Bekijk het artikel

BiodiverCITY

verstedelijking Om een biodiverse stad te krijgen is een vitaal bodemleven van groot belang. Maar in het denken over en gebruik van de bodem is nauwelijks aandacht. Het boek BiodiverCITY, dat door Gemeente Amsterdam in samenwerking met Nai010 is uitgegeven belicht hoe de bodem niet alleen het fundament biedt voor bouwen, maar ook voor een biodiverse stad. Bekijk het artikel

donderdag 28 oktober

The logistic landscape

Going Green #04

Going Green #04

activiteit No other land use expands as rapidly in the Netherlands as logistics. During the pandemic, web shops flourished, as well as a lively debate about the impacts of distribution centers. Yet, our ambitions to become a circular economy and eat more regional food highly depend on clever logistic systems. In this fourth pre-Floriade talk we propose to learn from logistics to build greener cities, and discuss some of the key innovations and design concepts of the logistic landscape. Lees meer

donderdag 28 oktober

The logistic landscape

Going Green #04

debat No other land use expands as rapidly in the Netherlands as logistics. During the pandemic, web shops flourished, as well as a lively debate about the impacts of distribution centers. Yet, our ambitions to become a circular economy and eat more regional food highly depend on clever logistic systems. In this fourth pre-Floriade talk we propose to learn from logistics to build greener cities, and discuss some of the key innovations and design concepts of the logistic landscape. Lees meer

vrijdag 29 oktober

Stad x Ruimte - Plenaire Eindpresentatie: Ontwerp en strategie

Stad x Ruimte, Plenaire Eindpresentatie

bijeenkomst Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik, van openbare ruimte, ondergrond en gebouw, binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving? Tijdens de 2de plenaire sessie op vrijdag 29 oktober zullen de 7 ontwerpteams de analyses, de principes en de ontwerp/ontwikkelstrategieën presenteren die ze in antwoord op deze centrale vraag hebben ontwikkeld binnen de context van de 6 steden Oostende, Rotterdam, Amsterdam, Mechelen, Leuven en Maastricht. Lees meer

vrijdag 29 oktober

Connecting scales of climate actions in Eurodelta

ISOCARP Special Session | The Matroesjka Effect

ISOCARP Special Session | The Matroesjka Effect

activiteit With the help of examples of best practices and lessons from the ground to provide background and context, the central theme of the session will focus on the climate ambitions outlined in the European Green Deal in the context of Eurodelta. The discussion will look towards connecting scales and approaches in creating a framework of societal and systemic actions for change. The program outlines Eurodelta mega-region as the context, the European Green deal as the theme and the results from the architecture month as the background for discussion. The discussion will include project examples elaborated by speakers. Lees meer

Aan de slag met ontwerpkracht

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

ontwerpend onderzoek Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert de inzet van ontwerpkracht. Door het hele land gaan ontwerpteams met lokale overheden aan de slag met ontwerpend onderzoek naar de consequenties van grote opgaven. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma. Lees meer

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

Stad x Ruimte

ontwerpend onderzoek In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) hebben daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte gelanceerd. Lees meer

Landvestors II

The region

Landvestors II

community of practice Landvestors, companies and citizens who develop and invest in landscapes, are an emerging topic in the Netherlands and abroad. In this second publication, we describe our Landvestor experiment in two high-tech regions: Rheinisches Revier (Germany) and Brainport Eindhoven (The Netherlands). Lees meer

Integrale en kwalitatieve intensivering

Gids voor inspiratie en advies

Integrale en kwalitatieve intensivering

ontwerpend onderzoek Met een combinatie van ontwerpend onderzoek, economische analyse en regionale strategie doet Provincie Utrecht onderzoek naar de intensivering van haar werklandschappen. Hoe zouden we de huidige vraag naar bedrijfsruimte, volledig en met kwaliteit, op bestaande bedrijventerreinen kunnen accommoderen? Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

community of practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

terug naar boven terug naar boven