Om te beginnen

Aan de slag met ontwerpkracht

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

ontwerpend onderzoek Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert de inzet van ontwerpkracht door decentrale overheden. Door het hele land gaan ontwerpteams aan de slag met ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van grote opgaven. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma. Lees meer

New European Bauhaus

We are now an official partner!

New European Bauhaus

internationaal We are thrilled to announce that Deltametropolis Association is now an official partner of the New European Bauhaus initiative of European Commission. In this new role, the association is looking forward to continuing our internationally recognized and quality research activities, collaborative initiatives and design projects happening within the Netherlands, Eurodelta and Europe. Wo hope to continue to expand our networks ands work towards creating realistic goals and actions to push forward the collective agendas. Lees meer

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

Stad x Ruimte

ontwerpend onderzoek In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) hebben daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte gelanceerd. Lees meer

Laat gaan die plataan

Ontwerpen mét natuur

landschap Architect Piet Vollaard en wetenschapper Joop Spijker in gesprek over verlies aan biodiverseit, gemiste kansen en natuurinclusiviteit. Wij moeten leren de juiste condities voor de natuur te schappen. Maar: 'De natuur geeft ook veel aan de mens'. Lees meer

Laat gaan die plataan

Ontwerpen mét natuur

landschap Architect Piet Vollaard en wetenschapper Joop Spijker in gesprek over verlies aan biodiverseit, gemiste kansen en natuurinclusiviteit. Wij moeten leren de juiste condities voor de natuur te schappen. Maar: 'De natuur geeft ook veel aan de mens'. Lees meer

The Future of the European Landscape

nieuws Op 17 september organiseren de WLO en NVTL in samenwerking met UNISCAPE het symposium The Future of the European landscape. De stand van zaken wordt besproken met betrekking tot de bescherming, planning en beheer van het Europese landschap met diverse lezingen van sprekers uit Europa, een interactieve postersessie en verschillende workshop gerelateerd aan de lezingen. Aansluitend wordt op 18 september een excursie georganiseerd in Fort de Roovere in Bergen op Zoom. De activiteiten staan in het teken van de 20 jaar Europese Landschapsconventie. Bekijk het artikel

Podcast: De Klimaat­bestendige Stad

nieuws In de laatste aflevering van podcast De PodStad gaan Dirk Bakker en co-host Arjan van Eijk in gesprek met klimaatexperts en stedenbouwkundigen Anne Loes Nillesen en David Dooghe over De Klimaatbestendige Stad. Bestaan er steden die niet meer te redden zijn, wat is de rol van de landbouwlobby en kan de biodiversiteit nog gered worden? Bekijk het artikel

New European Bauhaus

We are now an official partner!

New European Bauhaus

internationaal We are thrilled to announce that Deltametropolis Association is now an official partner of the New European Bauhaus initiative of European Commission. In this new role, the association is looking forward to continuing our internationally recognized and quality research activities, collaborative initiatives and design projects happening within the Netherlands, Eurodelta and Europe. Wo hope to continue to expand our networks ands work towards creating realistic goals and actions to push forward the collective agendas. Lees meer

donderdag 23 september

Wat de pot schaft

Going Green #03

Going Green #03

activiteit Decor of afhankelijkheid: hoe verhouden voedsellandschappen zich tot stedelijke omgevingen? Zou de vraag naar natuur en gezond voedsel – vanuit de steden – de transitie naar duurzame landbouw ook kunnen versnellen? Dit zijn vragen die tijdens het derde gesprek van de serie Going Green aan bod komen. Lees meer

Aan de slag met ontwerpkracht

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

ontwerpend onderzoek Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert de inzet van ontwerpkracht door decentrale overheden. Door het hele land gaan ontwerpteams aan de slag met ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van grote opgaven. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma. Lees meer

Integrale en kwalitatieve intensivering

Gids voor inspiratie en advies

Integrale en kwalitatieve intensivering

ontwerpend onderzoek Met een combinatie van ontwerpend onderzoek, economische analyse en regionale strategie doet Provincie Utrecht onderzoek naar de intensivering van haar werklandschappen. Hoe zouden we de huidige vraag naar bedrijfsruimte, volledig en met kwaliteit, op bestaande bedrijventerreinen kunnen accommoderen? Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

community of practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

terug naar boven terug naar boven