Om te beginnen

Ons pleidooi

Ons pleidooi

publicaties Nu het nieuwe kabinet uit de startblokken en er een duidelijk verschil in ambitie bij de inrichting van het land blijkt met de afgelopen perioden, is het belangrijk als vereniging naar voren te treden. We hebben de afgelopen jaren, vaak met elkaar, achter de schermen gewerkt aan de opgave die steeds prominenter de voorpagina’s beheersen. Stuk voor stuk vraagstukken die vragen om meer visie en regie op de ruimtelijke ordening en, vooral, meer samenhang. De Vereniging biedt aan met partners het kabinet de komende periode te ondersteunen. Lees meer

New European Bauhaus

We are now an official partner!

New European Bauhaus

internationaal We are thrilled to announce that Deltametropolis Association is now an official partner of the New European Bauhaus initiative of European Commission. In this new role, the association is looking forward to continuing our internationally recognized quality research activities, collaborative initiatives and design projects happening within the Netherlands, Eurodelta and Europe. We hope to continue to expand our networks and work towards creating realistic goals and actions to push forward the collective agendas. Lees meer

WMNL Academie

Acht sleutels voor grensverleggend samenwerken

Acht sleutels voor grensverleggend samenwerken

internationaal In een reeks webinars is Vereniging Deltametropool op zoek gegaan naar de succesfactoren en aandachtspunten voor over de landsgrens heen samenwerken in de domeinen van ruimte, mobiliteit en landschap. Deskundigen uit beleids-, praktijk- en kennishoek deelden hun ervaringen en inzichten. Lees meer

Nationale enquête advisering omgevings-kwaliteit

strategie Het aan de TU Delft verbonden onderzoeksprogramma Q-factor heeft een enquête online gezet. Stedenbouwkundige Sandra van Assen en planoloog José van Campen willen hiermee inzicht geven in de advisering omgevingskwaliteit in Nederland. De enquête laat zien hoe overheden en maatschappelijke en private partijen zorgen voor goede omgevingskwaliteit als een nulmeting vóór het inwerkingtreden van de Omgevingswet. Je kunt de enquête invullen tot 1 april 2022. Bekijk het artikel

Logistiek en datacenters: een ruimtelijk overzicht

Logistiek en datacenters: een ruimtelijk overzicht

landschap Met de goedkeuring van een nieuw hyperscale datacenter in Zeewolde en logistiek bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg staat de 'verdozing' van het landschap ook afgelopen maanden weer in de belangstelling. Komende jaren komen er nog tientallen datacenters en XXL distributiecentra bij. Des te vreemder is het dat er van beide soorten gebouwen nog geen (openbare) overzichtskaart te vinden is. Tijdens een korte stage brachten Thomas Bonte en Carlijn Ligterink (VU) deze in kaart voor heel Nederland. Lees meer

Creëer rust met ruimte

architectuur "Alleen een langetermijnperspectief gericht op de transitie naar een duurzaam landelijk gebied geeft agrariërs zekerheid én lucht om de omslag naar een nieuwe, stabiele bedrijfsvoering te maken. " Hoogleraar Imke de Boer en stedenbouwkundige Joks Janssen voerden een interessant gesprek over duurzame voedselproductie en circulaire landbouw. Lees mee in dit essay. Lees meer

vrijdag 28 januari

Samen werken aan duurzame mobiliteit

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

lezing Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door de inzet op meer ruimte voor de fiets, de herwaardering van het openbaar vervoer en de opkomst van deelmobiliteit. Wat zijn de uitdagingen voor het mobiliteitssysteem van de toekomst? In dit lezingen tweeluik bespreekt mobiliteitsstrateeg Martin Guit (Gemeente Rotterdam) de veranderende rol en houding van gemeenten en laat René Windhouwer (NS) hoe vervoerders hun blik op mobiliteit verbreden. Lees meer

donderdag 3 februari

Werken in een Groene Stad

Going Green #06

Going Green #06

activiteit Hoe zien werklandschappen er in een ’groene‘ toekomst uit? Gaan we van de monocultuur van werk en productie naar integratie in de stedelijke en ecologische ecosystemen? Op 3 februari belichten we nieuwe denkbeelden over de toekomst van werk en bespreken we hoe we draagvlak voor verandering kunnen creëren. Lees meer

maandag 2 mei

Symposium Week

Next Generation Podium for Eurodelta 2022

Next Generation Podium for Eurodelta 2022

activiteit This is an invitation to all universities, research institutes and the next generation in the Eurodelta, on behalf of the SURE Network, to participate in the development of the megaregion. "Next Generation Podium for Eurodelta 2.0" is a week long symposium to bring out fresh perspectives from the next generation planners and create dialogues between experts practice and academia. Lees meer

Aan de slag met ontwerpkracht

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021-22

ontwerpend onderzoek Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert de inzet van ontwerpkracht. Door het hele land gaan ontwerpteams met lokale overheden aan de slag met ontwerpend onderzoek naar de consequenties van grote opgaven. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerptrajecten en ontwikkeling van het kennisprogramma. Lees meer

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

Stad x Ruimte

ontwerpend onderzoek In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) hebben daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte gelanceerd. Lees meer

Ons pleidooi

Ons pleidooi

publicaties Nu het nieuwe kabinet uit de startblokken en er een duidelijk verschil in ambitie bij de inrichting van het land blijkt met de afgelopen perioden, is het belangrijk als vereniging naar voren te treden. We hebben de afgelopen jaren, vaak met elkaar, achter de schermen gewerkt aan de opgave die steeds prominenter de voorpagina’s beheersen. Stuk voor stuk vraagstukken die vragen om meer visie en regie op de ruimtelijke ordening en, vooral, meer samenhang. De Vereniging biedt aan met partners het kabinet de komende periode te ondersteunen. Lees meer

Landvestors II

The region

Landvestors II

community of practice Landvestors, companies and citizens who develop and invest in landscapes, are an emerging topic in the Netherlands and abroad. In this second publication, we describe our Landvestor experiment in two high-tech regions: Rheinisches Revier (Germany) and Brainport Eindhoven (The Netherlands). Lees meer

Integrale en kwalitatieve intensivering

Gids voor inspiratie en advies

Integrale en kwalitatieve intensivering

ontwerpend onderzoek Met een combinatie van ontwerpend onderzoek, economische analyse en regionale strategie doet Provincie Utrecht onderzoek naar de intensivering van haar werklandschappen. Hoe zouden we de huidige vraag naar bedrijfsruimte, volledig en met kwaliteit, op bestaande bedrijventerreinen kunnen accommoderen? Lees meer

terug naar boven terug naar boven