Om te beginnen

maandag 17 mei

Next Generation Podium for Eurodelta

Online Symposium Week

Online Symposium Week

activiteit This is an invitation to all universities, research institutes and the next generation in the Eurodelta, on behalf of the SURE Network, to participate in the development of the megaregion. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts practice and academia, from different generations of planners and designers. Lees meer

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

Stad x Ruimte

ontwerpend onderzoek In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceren daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. In samenwerking met een aantal Nederlandse en Vlaamse gemeenten gaan we op zoek naar manieren om effectiever en efficiënter met ruimte om te gaan, door vanuit de doorsnede, integraal en multifunctioneel te werken. Lees meer

woensdag 2 juni

De groene kracht van steden

Going Green #01

Going Green #01

activiteit Vaak laait bij rampen als overstromingen en hittegolven de discussie op of het wel verstandig is om met zovelen in steden te wonen. Dit terwijl - hoe paradoxaal het ook mag klinken - intensief gebruikte steden ons juist weerbaarder maken tegen dit soort omstandigheden. Dit is waar we het in het eerste gesprek in de serie Going Green over gaan hebben. Lees meer

Renske Visscher

Hightech Highgreen

Renske Visscher

community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Renske Visscher, directeur IVN regio Zuid, ziet een groeiend animo voor natuur bij bedrijven, bekijkt landschap vanuit gezondheid, en houdt van concrete projecten zoals tiny business forests. Lees meer

Frank van den Eijnden

Hightech Highgreen

Frank van den Eijnden

community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Frank van den Eijnden, operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park, reflecteert op de blik van de schilder, de invloed van de pandemie op onze natuurervaring, en hoe de bijdrage van bedrijven aan het landschap kan groeien van quick wins naar structureel. Lees meer

Mary Fiers

Hightech Highgreen

Mary Fiers

community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant, ziet natuurontwikkeling als ‘barbapapa’, en als een oplossing voor veel prangende problemen. Met initiatief vanuit de medewerkers omzeilen we de kruideniersmentaliteit die bedrijven soms hebben. Lees meer

Erik van Merrienboer

Hightech Highgreen

Erik van Merrienboer

community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Erik van Merrienboer, ex-gedeputeerde in Noord-Brabant, ziet de continuïteit in het landschap als ijkpunt: leesbaarheid en fietsbaarheid. Daarnaast moeten we goed luisteren naar medewerkers, expats, en Vincent van Gogh. Lees meer

woensdag 2 juni

De groene kracht van steden

Going Green #01

Going Green #01

activiteit Vaak laait bij rampen als overstromingen en hittegolven de discussie op of het wel verstandig is om met zovelen in steden te wonen. Dit terwijl - hoe paradoxaal het ook mag klinken - intensief gebruikte steden ons juist weerbaarder maken tegen dit soort omstandigheden. Dit is waar we het in het eerste gesprek in de serie Going Green over gaan hebben. Lees meer

Landvestors II

The Region

The Region

community of practice In hightech regions, private initiative could be an opportunity in the battle for talent and in landscape transitions. After learning from best Landvestor practices, we focus on the potential in two pilot areas: the Green Corridor (part of Brainport NL) and KRAFTRAUM:terranova (part of Rheinisches Revier DE). Lees meer

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

Stad x Ruimte

ontwerpend onderzoek In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceren daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. In samenwerking met een aantal Nederlandse en Vlaamse gemeenten gaan we op zoek naar manieren om effectiever en efficiënter met ruimte om te gaan, door vanuit de doorsnede, integraal en multifunctioneel te werken. Lees meer

Verstedelijken rond knoop­punten? Hier liggen kansen!

Knooppuntenanalyse Zuidelijke Randstad

Knooppuntenanalyse Zuidelijke Randstad

mobiliteit en bereikbaarheid Knooppuntontwikkeling is de afgelopen jaren doorgegroeid van vernieuwend concept tot een gevestigde manier van werken. Zo vormt het in de Zuidelijke Randstad inmiddels een belangrijke bouwsteen voor stedelijke ontwikkeling. Voor het maken van een volgende stap in deze ontwikkelingen brengt Vereniging Deltametropool de samenhang tussen mobiliteit en ruimtegebruik op OV-knooppunten in beeld. Lees meer

Integrale en kwalitatieve intensivering

Gids voor inspiratie en advies

Integrale en kwalitatieve intensivering

ontwerpend onderzoek Met een combinatie van ontwerpend onderzoek, economische analyse en regionale strategie doet Provincie Utrecht onderzoek naar de intensivering van haar werklandschappen. Hoe zouden we de huidige vraag naar bedrijfsruimte, volledig en met kwaliteit, op bestaande bedrijventerreinen kunnen accommoderen? Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

community of practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

terug naar boven terug naar boven