Om te beginnen

Werken
op de kaart II - inventarisatie

De plek van XL

De plek van XL

verstedelijking Welke plekken zijn er nog beschikbaar, per provincie, om grootschalige werkfuncties te kunnen huisvesten? Welke bestaande en nieuwe landschappen kunnen we nog (door)ontwikkelen, intensiveren, verduurzamen of juist opnieuw vormgeven om de juiste plek te bieden aan een nieuwe economie? Lees meer

The New Planning Manifesto

A call for action

The New Planning Manifesto

longread The New planning is a ‘movement’ that re-thinks planning as a profession. It is a dialogue with experts and enthusiasts to challenge the conventional methods of planning systems and questioning our preparedness for climate urgencies and transitions. Lees meer

Met meer bos de toekomst tegemoet

Van infra-landschap naar bos-landschap

Van infra-landschap naar bos-landschap

landschap Dat het landschap in de A4-zone verandert staat vast. De uitdaging is om het landschap zo in te richten dat het ook in de toekomst nog aangenaam is om er te wonen, werken en te verblijven. Wij stellen een toekomstperspectief voor waarin de radicale aanplant van bos wordt ingezet voor de ontwikkeling van aantrekkelijke, weerbare en goed verbonden landschappen. Lees meer

Ons pleidooi

Ons pleidooi

strategie Met ons pleidooi maakt Vereniging Deltametropool duidelijk dat we partner zijn in “de grote verbouwing” van Nederland. We werken mee aan de samenhang, de regionale uitwerking en de uitvoering van dit nieuwe Nederland. Lees meer

Waarom de tegenstelling Randstad-platteland kul is

nieuws De tegenstelling Randstad-platteland is kul en berust op een populistisch beeld van een ontzielde stad tegenover een idyllisch platteland. Dit stelt Casper Thomas in De Groene. Hij betoogt dat het benadrukken van de kloof tussen stad en platteland eerder een rode draad door de geschiedenis is dan een fenomeen dat zich specifiek nu voordoet. Daarnaast vindt hij dat juist in Nederland het verschil tussen stad en land kleiner is dan elders. In ons land ontbreekt een grote metropool. Daarnaast is het platteland sterk gemondialiseerd en heeft men op het platteland bijna overal toegang tot stedelijke voorzieningen. Bekijk het artikel

De beesten­metropool

nieuws In Nederland vindt de regionale concentratie van mensen vooral plaats in de Randstad. Maar waar zijn de andere diersoorten geconcentreerd? In een kaartenserie op basis van CBS-data is te zien dat koeien zich ruimtelijk concentreren in een band van Friesland naar de Achterhoek en dat Zuidoost Brabant de absolute varkens- en ook kippenmetropool van Nederland vormt. Bekijk het artikel

De tussentoets van Hugo de Jonge

nieuws Het is precies één jaar geleden dat Hugo de Jonge aantrad als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Tijd voor Stadszaken om met experts Zef Hemel, Ellen van Bueren, Jos Gadet en Hans Leeflang een tussentijdse blik te werpen op de resultaten van het beleid dat begon met een roep om regie. Belangrijkste conclusie: regie is er vooral op volkshuisvesting, maar ruimtelijke ordening is daar vooralsnog ondergeschikt aan. Bekijk het artikel

Landschap als vestigings­voorwaarde?

Draag bij aan de doorontwikkeling van de Community of Practice!

community of practice We constateren dat het aantrekken van hoogopgeleid talent niet langer de primaire insteek is van onze Community of Practice. We zien steeds meer kansen om het landschap integraal te benaderen en het in te zetten als een oplossingsrichting voor een groeninclusieve metropolitane ontwikkeling. Zonder de wortels van onze Community of Practice te vergeten, verbreden we onze blik en bieden we ook huidige inwoners en brede welvaart het podium. Daarmee verbinden we landschap nog sterker aan socio-economische opgaven, zoals gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Lees meer

maandag 20 maart

Knowledge Platform Symposium 2023

Next Generation Podium for Eurodelta 2023

Next Generation Podium for Eurodelta 2023

workshop This is an invitation to the next generation of planners, designers and urban thinkers, universities and research institutes on behalf of the SURE Network, to participate in the development of the Eurodelta mega-region. Next Generation Podium for Eurodelta 2023 is a symposium to bring out fresh perspectives from the young generation and create dialogues between experts practice and academia. Lees meer

Duurzame mobiliteit in de Eurodelta

ESPON-STISE

ESPON-STISE

collaboration, network, international, mobility, climate adaptation In opdracht van de Provincie Zuid-Holland, heeft Vereniging Deltametropool een bijdrage geleverd aan het verspreiden, concretiseren en implementeren van de uitkomsten van het ESPON-STISE rapport. Dit rapport geeft verschillende aanbevelingen waarmee personenvervoer binnen de Eurodelta, bestaande uit Nederland, Noordrijn-Westfalen, België en Noord-Frankrijk, verduurzaamd kan worden. Lees meer

Ruimtelijke puzzel

Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

ontwerpend onderzoek In dit project wordt aan de hand van vier toekomstige gebiedstypen, geënt op de circulaire economie, verkend waar grootschalige bedrijfsclusters kunnen worden uitgebreid en geïntensiveerd, of waar eventueel nieuwe clusters mogelijk zijn. Tevens worden kwalitatieve inrichtingsconcepten voor deze typen gebieden ontwikkeld, op basis van functiemenging, beeldkwaliteit en duurzaamheid. Rijk, provincies en gemeenten kunnen hier vanaf december 2022 verder mee aan de slag bij het maken van 'ruimtelijke puzzels'. Lees meer

Werken
op de kaart II - inventarisatie

De plek van XL

De plek van XL

verstedelijking Welke plekken zijn er nog beschikbaar, per provincie, om grootschalige werkfuncties te kunnen huisvesten? Welke bestaande en nieuwe landschappen kunnen we nog (door)ontwikkelen, intensiveren, verduurzamen of juist opnieuw vormgeven om de juiste plek te bieden aan een nieuwe economie? Lees meer

Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad

Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

architectuur In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceerden daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Afgelopen donderdag is de publicatie in het bijzijn van vertegenwoordigers van praktijk, wetenschap, onderwijs en beleid vanuit Vlaanderen en Nederland, gelanceerd. Lees meer

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

Kansen voor landschappelijke meerwaarde

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

ontwerpend onderzoek Urban Synergy en Vereniging Deltametropool verkenden de opgave van grote data- en distributiecentra in Flevoland. Waar landen deze ontwikkelingen, waar juist niet, en hoe kunnen ze lokaal bijdragen aan een diverser, aantrekkelijk en bruikbaar landschap? Ons advies: "Pak het groots aan, want hoe meer geclusterd, des te hoger de meerwaarde die kan worden bereikt." Lees meer

Zuid-Holland 50-50

Met data terug- en vooruitkijken

Zuid-Holland 50-50

ontwerpend onderzoek In dit data-gedreven project keken we met Bright en Provincie Zuid-Holland 50 jaar terug en vooruit. Het blijkt dat we veel kunnen leren uit het verleden, maar ook dat toekomstige ontwikkelingen niet zomaar hetzelfde pad zullen volgen. Daarvoor zijn de ruimtelijke condities niet meer geschikt en de opgaven teveel van karakter verschoven. In vier scenario's bekeken we welke locaties kansrijk zijn voor transformatie van grondgebruik, en welke opgaven dat concreet oplevert. Lees meer

Bouwen aan leefomgevings­kwaliteit

verstedelijking Deze studie werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om onze dorpen en steden nóg leefbaarder te maken. Lees meer

terug naar boven terug naar boven