Om te beginnen

Verhalen uit de nieuwe doos

logistiek landschap van de toekomst

Verhalen uit de nieuwe doos

Architectuur In januari ging de design challenge ‘Out of the Box’ van start. Vier geselecteerde multidisciplinaire ontwerpteams zijn van start gegaan met het vormen van hun visie op het logistieke landschap van de toekomst in de regio Midden-Brabant. Om de onderlinge discussie aan te wakkeren en te onderbouwen met kennis, organiseerden CAST, KunstLoc en Vereniging Deltametropool drie expertmeetings, over het landschap, het systeem en de mens achter logistiek. Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

Community of Practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities

De stad van de toekomst

Architectuur Hoe kunnen wij, ruimtelijk professionals, een positieve bijdrage leveren aan de leefbare stad van de toekomst? Met een heuse beweging waarin meer dan 150 mensen bijna een jaar lang ontwierpen, discussieerden en van elkaar leerden is er tijdens de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ ingegaan op deze vraag. De resultaten zijn gebundeld in deze publicatie. Lees meer

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

Het begin van de bouwcultuur van Nederland

(IM)Pact van Soesterberg

(IM)Pact van Soesterberg

Strategie Na de Verklaring van Davos, waarin Europa een sturende verantwoordelijkheid neemt voor de grote ruimtelijke vraagstukken, blijkt de term ‘Baukultur’ het sleutelwoord. Een begrip waarin besloten ligt dat het eigenaarschap van de opgave en de daarbij horende verantwoordelijkheid er een van ons allemaal is. ‘Davos’ inspireerde Vereniging Deltametropool en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit tot het initiatief om de beleidspraktijk te verenigen met een pact. Lees meer

Over het beter inzetten van ontwerpend onderzoek

Het net ophalen

Energie Al het ontwerpend onderzoek dat de laatste jaren is uitgevoerd heeft ontzettend veel opgeleverd. Toch geloven we dat dit onderzoek nóg beter ingezet kan worden. Daarom gaan wij 'Het net ophalen': we vissen de sterke ideeën uit een selectie studies, analyseren en bespreken welke factoren in het proces hebben geleid tot succes of juist niet en trekken hieruit algemene lessen voor het effectiever inzetten van toekomstig ontwerpend onderzoek. Lees meer

Het teveel aan domme infrastructuur

Strategie In een uitgebreid interview met FD laat watergezant Henk Ovink zijn licht schijnen op de wereldwijde klimaat- en waterproblematiek. Er wordt volgens Ovink nog te veel geïnvesteerd in domme infrastructuur, zoals dammen die op korte termijn rendement opleveren maar een ramp zijn voor het ecosysteem. Volgens Ovink moeten we naar een systeemverandering: "Het is geen projectontwikkeling meer". Samenwerken met verschillende partijen én met de natuur is belangrijk om goede en veilige watersystemen te creëren. Bekijk het artikel

De stedeling aan banden gelegd door Corona

Verstedelijking Nu door Corona in België ook veel kleine parkjes en groenzones dichtgaan, worden uitwijkmogelijkheden van stedelingen in appartementen ingeperkt. Moet het pleidooi om in steden te gaan wonen bijgestuurd worden is de vraag die De Standaard stelt. Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret ziet mogelijkheden om uit deze crisis te leren: "Ze kan ons helpen om de verdichtingshysterie wat af te zwakken. Pas nu we er van afgesneden zijn, zien we heel goed dat de open ruimte een onmisbare uitlaatklep is". Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck stelt dat ontwikkelaars geen kleine konijnenkoten meer mogen blijven maken, maar behuizing met voldoende grote balkons en collectieve ruimte. Bekijk het artikel

Vereniging Deltametropool werkt vanuit huis

nieuws Het kantoor van Vereniging Deltametropool is tot 6 april gesloten. Echter, alle medewerkers werken vanaf huis en staan op digitale wijze met elkaar in contact. Op ons algemene telefoonnummer zijn we slecht bereikbaar - u bereikt ons sneller via de mail. Lees meer

Biodiverse weilanden tegen klimaat­­verandering

Landschap Weilanden met veel verschillende soorten planten zijn niet alleen interessant voor natuur en landschapsbeleving, ze houden ook nog eens twee keer zoveel CO2 vast vergeleken met monocultuur landschappen. Dit blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Voor het onderzoek worden sinds 2012, tachtig weilanden met elkaar vergeleken. Biodiverse weilanden met meer dan zestig soorten gras en planten door elkaar zijn energierijker, voedzamer voor de beesten en dus beter voor het klimaat. Bekijk het artikel

maandag 20 april

Duurzaamheid en Demografie

leerlijn WMNL academie

leerlijn WMNL academie

Workshop Welke kansen biedt duurzaamheid voor gebieden die te maken hebben met demografische verandering? In deze leerlijn van Wij Maken Nederland Academie willen we deze twee transitieopgaven in positieve zin met elkaar combineren. Werkt u aan één van beide thema’s en wilt u die in verbinding brengen met het andere thema? Of legt u al verbindingen tussen beide transities? Doe mee. Bekijk het artikel

maandag 2 maart

Stretching Metropolitan Regions

The New Planning Dialogue #04

The New Planning Dialogue #04

Activiteit 'Stretching Metropolitan Regions' is a masterclass and workshop organised by Vereniging Deltametropool in collaboration with METREX and hosted by L’ Institut Paris Region, in the French capital. On that day, we expect an interactive and explorative dialogue with different European Metropolitan Regions in order to share knowledge, create good narratives and specify aspects of classification and typologies of the Metropolitan Regional scale. Lees meer

terug naar boven terug naar boven