Om te beginnen

De verbeelding aan zet

#ProjektNL

#ProjektNL

Ontwerpend onderzoek ‘Projekt NL’ is een beweging van toekomstverbeelders: planners en ontwerpbureaus, die de resultaten van ontwerpen willen benutten voor het voeren van een brede discussie over de inrichting van ons land. Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd, al was dat niet altijd de hoofdzaak. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

Nederland op de kaart

Nationale Omgevingsvisie

Nationale Omgevingsvisie

Strategie De kracht van kaarten zit in het identificeren en visualiseren van opgaven. Combinaties van verschillende informatielagen tonen conflicten en kansen, waarmee ze prangende vragen oproepen en discussie aanwakkeren. Met keuzes in ontwerp en legenda worden verhalen tot leven gebracht. Kortom: kaarten zijn onmisbaar in het komen tot een sterke ruimtelijke visie. Lees meer

De verbeelding aan zet

#ProjektNL

#ProjektNL

Ontwerpend onderzoek ‘Projekt NL’ is een beweging van toekomstverbeelders: planners en ontwerpbureaus, die de resultaten van ontwerpen willen benutten voor het voeren van een brede discussie over de inrichting van ons land. Lees meer

Dé regio bestaat niet

Panorama Nederland meets PBL

Community of Practice Op dinsdagmiddag 18 juni 2019 organiseerde het Planbureau voor de Leefomgeving een bijeenkomst over governance, met als aanleiding het Panorama Nederland. Welke uitdagingen zijn er met betrekking tot de sturing van de Nederlandse samenleving de komende 30 jaar? Welke ontwikkelingen zijn al voorzien, en wat moeten we daarmee? De workshop werd geleid door Marc Hanou, Martijn Vink en Otto Raspe. Aanwezig waren onder meer Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam/Den Haag en Parkstad Limburg. Voor de Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde is deze workshop interessant omdat bij de CoP governance in de regio centraal staat. Verder worden de inhoud én de governance in de CoP praktijken innovatief en in samenhang aangepakt. Lees meer

De ruimtelijke impact van circulair

Column debat 4 juli - Architectuur van Arbeid

De ruimtelijke impact van circulair

nieuws Na duurzaamheid is circulariteit het volgende breed gedragen doel, waar nu zelfs het heilige huisje van de voedselketen aan moet geloven (zie het recente besluit van Minister Carola Schouten). Maar wat verstaan we precies onder dit containerbegrip? Welke ruimte hebben we – kwantitatief en kwalitatief – nodig voor een economie met gesloten ketens? En hoe veranderen werk en de werkomgeving onder de invloed van circulariteit? Tijdens het derde debat in de reeks van Architectuur van Arbeid zijn deze vragen met het zeer betrokken publiek besproken. Lees meer

Een rollercoaster van initiatieven

Delta Atelier

Een rollercoaster van initiatieven

Internationaal In het Delta Atelier gaan praktijken uit Vlaanderen en Nederland samen op zoek naar de 'Missing Link'. Wat is er nodig om de veelheid aan initiatieven vanuit de praktijk, samen te brengen met de ambitieuze doelen die in bestuur en beleid worden gesteld? Tijdens de Delta Conversation hebben deelnemers hun projecten gepitcht. Lees meer

terug naar boven terug naar boven