Om te beginnen

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

Kansen voor landschappelijke meerwaarde

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

ontwerpend onderzoek Urban Synergy en Vereniging Deltametropool verkenden de opgave van grote data- en distributiecentra in Flevoland. Waar landen deze ontwikkelingen, waar juist niet, en hoe kunnen ze lokaal bijdragen aan een diverser, aantrekkelijk en bruikbaar landschap? Ons advies: "Pak het groots aan, want hoe meer geclusterd, des te hoger de meerwaarde die kan worden bereikt." Lees meer

Met meer bos de toekomst tegemoet

Van infra-landschap naar bos-landschap

Van infra-landschap naar bos-landschap

landschap Dat het landschap in de A4-zone verandert staat vast. De uitdaging is om het landschap zo in te richten dat het ook in de toekomst nog aangenaam is om er te wonen, werken en te verblijven. Wij stellen een toekomstperspectief voor waarin de radicale aanplant van bos wordt ingezet voor de ontwikkeling van aantrekkelijke, weerbare en goed verbonden landschappen. Lees meer

The New Planning Manifesto

A call for action

The New Planning Manifesto

longread The New planning is a ‘movement’ that re-thinks planning as a profession. It is a dialogue with experts and enthusiasts to challenge the conventional methods of planning systems and questioning our preparedness for climate urgencies and transitions. Lees meer

Door Groen Van en Naar de Stad

Door Groen Van en Naar de Stad

community of practice Hoe verbinden we stad en land beter met elkaar? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het stedelijke dichtbebouwde landschap goed verbonden is met het open (licht)(on)bebouwde landschap? Lees meer

Gezonde verstedelijking Brabant(Stad)

nieuws De vijf grote steden in Noord-Brabant staan aan de vooravond van een nieuwe groeispurt. Dat werpt de vraag op hoe de leefomgeving op een gezonde manier ingevuld kan worden. In het project Gezonde Verstedelijking Brabant(Stad) bekijken Het PON, Telos, PosadMaxwan en TNO vanuit landschap, innovatie en stedelijke inrichting welke strategieën er zijn om de gezonde toekomst te waarborgen. Dit leidt tot drie verhaallijnen over verdichting van knooppunten, groenblauwe structuren en tweedeling in wijken. Aan de hand daarvan is een stappenplan voor gemeenten opgesteld. Bekijk het artikel

De meest bijzondere buurt van Nederland

De meest bijzondere buurt van Nederland

nieuws Bureau Louter heeft op basis van 81 indicatoren gezocht naar de meest buurt van Nederland. Dat blijkt Spuistraat Zuid in Amsterdam te zijn. De 'meest gemiddelde buurt' van Nederland is de kern Westervoort (oostelijk van Arnhem). Daarbij gaat het om het afwijken van het landelijke gemiddelde op indicatoren als woningkenmerken, bevolkingssamenstelling, sociaal-economische situatie, woonomgeving, gezondheid en politiek. In de kaart kun je zien hoe bijzonder jouw buurt is. Hieruit blijkt ook dat de 'bijzondere' buurten veelal in de grote steden liggen. Bekijk het artikel

De beste mix met Ruimte voor Werk

nieuws Coalitie ‘Ruimte voor Werk’ is op zoek naar de beste voorbeelden in Nederland waarbij werken een belangrijke plek heeft in het stedelijk weefsel. Het gaat over praktijkvoorbeelden die betaalbare ruimte voor werk in de stad behouden, uitbreiden en ontwikkelen in samenhang met wonen en alle andere functies van een inclusieve stad. Doe mee aan de prijsvraag De beste mix met Ruimte voor Werk, inzenden kan van 1 september t/m 15 oktober. Bekijk het artikel

Building a sustainable future together

New European Bauhaus

New European Bauhaus

internationaal The New European Bauhaus aims to initiate inviting conversations and collecting contributions about beautiful, sustainable and inclusive forms of living. As proud partner of this initiative, we hope to work between the scales, concentrating on cross-border discussion, between cities, regions, countries, reaching to megaregional Eurodelta impact and towards European exchange. Lees meer

Werken
op de kaart

De plek van de economie

De plek van de economie

verstedelijking ‘Wonen’ heeft een heel dominante positie in de verstedelijkingsopgave en overschaduwt het belang van andere functies, zoals de plek van werkgelegenheid en voorzieningen. Terwijl die essentieel zijn voor een kwalitatieve en veerkrachtige leefomgeving. Lees meer

Met meer bos de toekomst tegemoet

Van infra-landschap naar bos-landschap

Van infra-landschap naar bos-landschap

landschap Dat het landschap in de A4-zone verandert staat vast. De uitdaging is om het landschap zo in te richten dat het ook in de toekomst nog aangenaam is om er te wonen, werken en te verblijven. Wij stellen een toekomstperspectief voor waarin de radicale aanplant van bos wordt ingezet voor de ontwikkeling van aantrekkelijke, weerbare en goed verbonden landschappen. Lees meer

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

Kansen voor landschappelijke meerwaarde

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

ontwerpend onderzoek Urban Synergy en Vereniging Deltametropool verkenden de opgave van grote data- en distributiecentra in Flevoland. Waar landen deze ontwikkelingen, waar juist niet, en hoe kunnen ze lokaal bijdragen aan een diverser, aantrekkelijk en bruikbaar landschap? Ons advies: "Pak het groots aan, want hoe meer geclusterd, des te hoger de meerwaarde die kan worden bereikt." Lees meer

Zuid-Holland 50-50

Met data terug- en vooruitkijken

Zuid-Holland 50-50

ontwerpend onderzoek In dit data-gedreven project keken we met Bright en Provincie Zuid-Holland 50 jaar terug en vooruit. Het blijkt dat we veel kunnen leren uit het verleden, maar ook dat toekomstige ontwikkelingen niet zomaar hetzelfde pad zullen volgen. Daarvoor zijn de ruimtelijke condities niet meer geschikt en de opgaven teveel van karakter verschoven. In vier scenario's bekeken we welke locaties kansrijk zijn voor transformatie van grondgebruik, en welke opgaven dat concreet oplevert. Lees meer

Bouwen aan leefomgevings­kwaliteit

verstedelijking Deze studie werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om onze dorpen en steden nóg leefbaarder te maken. Lees meer

Ons pleidooi

Ons pleidooi

strategie Met ons pleidooi maakt Vereniging Deltametropool duidelijk dat we partner zijn in “de grote verbouwing” van Nederland. We werken mee aan de samenhang, de regionale uitwerking en de uitvoering van dit nieuwe Nederland. Lees meer

terug naar boven terug naar boven