Om te beginnen

What If?

Ontwerpen aan Nederland 2100

What If?

publicaties What If? Is een ontwerpend onderzoek traject naar de toekomst van Nederland, uitgevoerd door MVRDV, IMOSS en Feddes/Olthof in opdracht van Stichting Ontwerp NL en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (coördinatie door Maurits de Hoog, Jutta Hinterleitner). Lees meer

Onze Plek

Gesprekken over leefomgeving & cultuur

Gesprekken over leefomgeving & cultuur

projecten We leven in een tijd van grote veranderingen, die veel impact hebben op eenieders leefomgeving en gedrag. Dat baart zorgen, maar biedt ook kansen. Wat vinden mensen belangrijk bij de inrichting van hun woon- en werkomgeving? Lees meer

Als je steden wilt versterken, moet je ook in landschap investeren

Groen Groeit Mee

Als je steden wilt versterken, moet je ook in landschap investeren

nieuws Op 7 februari 2022 was Vereniging Deltametropool één van de 39 partners die het Groen Groeit Mee Pact ondertekenden. De Deltametropool-leden hebben de gezamenlijke ambitie om van Nederland een mooie, leefbare, gezonde en groene metropool te maken. Wat houdt dat in? En hoe sluit hun werkwijze aan bij de ambities van Groen Groeit Mee? We vroegen het aan Paul Gerretsen, die dagelijks koers en richting geeft aan Deltametropool. Lees meer

What does society need from us? 

The Annual Red&Blue Symposium

nieuws On Friday the 8th of September, the second annual Red&Blue symposium was held at the headquarters of Waternet in Amsterdam. While having a stunning view on the river Amstel and all its users, the Red&Blue consortium, both researchers and societal partners, gathered for an exciting day full of cutting-edge lectures and workshops.   Lees meer

Dag van de Ontwerpkracht 2023

Met verbeeldingskracht bouwen aan ruimtelijke kwaliteit

Dag van de Ontwerpkracht 2023

nieuws Op 6 juli vond in Rotterdam de tweede Dag van de Ontwerpkracht plaats, georganiseerd door Platform Ontwerp NL. Belangrijke thema’s op de drukbezochte bijeenkomst van, voor en door ruimtelijke ontwerpers en aanverwante disciplines: systemisch denken, backcasting en integraliteit, de sturende ondergrond en ontwerpkracht die richting geeft aan de ruimtelijke kwaliteit van toekomstig Nederland. Adriaan Geuze sprak zich uit over de weg naar die kwaliteit: via de werkelijkheid, niet via modellen, beleid en metaforen. Riek Bakker ontving de POK-bokaal (Platform OntwerpKracht Bokaal) voor haar oeuvre – en voor haar talent om mensen achter een opgave te scharen. Lees meer

Workshops for students and young professionals

Young Planners Framework

Young Planners Framework

projecten As planners, we sometimes get lost in the present and forget about the long term. Daily, most of us are working in the here and now, often with time horizons of 20 to 30 years. Not to mention politics and society – which are most of the time where the issues of the day reign. However, we also know that much of what we build will be difficult to reverse and will affect our living environment and society for about 80 years. Lees meer

Mobilisation around the sea

Bauhaus of the Seas Sails

Bauhaus of the Seas Sails

projecten Bauhaus of the Seas Sails (BoSS) is a project supported by the European Union. The project focuses on developing a process in which areas achieve a sustainable transition, with attention to aesthetics and cooperation with local communities. The BoSS project aims to demonstrate and archive solutions for climate neutrality, focusing on dealing with water, seas, and rivers. Lees meer

Onze Plek

Gesprekken over leefomgeving & cultuur

Gesprekken over leefomgeving & cultuur

projecten We leven in een tijd van grote veranderingen, die veel impact hebben op eenieders leefomgeving en gedrag. Dat baart zorgen, maar biedt ook kansen. Wat vinden mensen belangrijk bij de inrichting van hun woon- en werkomgeving? Lees meer

What If?

Ontwerpen aan Nederland 2100

What If?

publicaties What If? Is een ontwerpend onderzoek traject naar de toekomst van Nederland, uitgevoerd door MVRDV, IMOSS en Feddes/Olthof in opdracht van Stichting Ontwerp NL en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (coördinatie door Maurits de Hoog, Jutta Hinterleitner). Lees meer

Ontwerpend onderzoek als versneller voor transitie opgaven

Reflectie op en aanbevelingen voor ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek als versneller voor transitie opgaven

publicaties Platform Ontwerp NL nodigde vijf experts uit om te reflecteren op ontwerpend onderzoek in de ateliers over de grote transitieopgaven die vlak voor de zomer zijn georganiseerd in het kader van Ontwerpend onderzoek NOVEX. Met deze essay willen ze betogen dat een belangrijk aspect van ontwerpend onderzoek is dat nieuwe kennis en inzichten worden gegenereerd met ontwerpen als middel. Lees meer

quickscan

Ontwerpend Onderzoek NL | 2016 - 2023

quickscan

publicaties Platform Ontwerp NL is opgericht om kennis over het gebruik van ontwerp bij grote transitievraagstukken uit te wisselen en verder te ontwikkelen. In het verlengde hiervan is de Stichting Ontwerp NL opgericht. De eerste fase van ontwerpverkenningen door drie bureaus laat de mogelijke ontwikkeling van een aantal stedelijke gebieden voor het jaar 2100 zien. Parallel aan dit ontwerpwerk hebben we samen met stedenbouwkundige Maurits De Hoog een overzicht en analyse gemaakt van de verschillende ontwerpverkenningen van de afgelopen jaren (2016 - 2023). Dit essay doet verslag van deze analyse. Lees meer

terug naar boven terug naar boven