Om te beginnen

Pandemie en (werk)­landschappen

op zoek naar de green deal?

Pandemie en (werk)­landschappen

werklandschap Circulair, groen en inclusief zijn eigenschappen die we ongetwijfeld willen zien in de werkkamer van de maatschappij: op bedrijventerreinen, industrieterreinen, kantorenlocaties, detailhandel, logistiek. Maar hoe dan? Heeft 2020, met zijn gekmakende gezondheidscrisis, deze opgave ook op zijn kop gezet? Lees meer

Infra-euro's

Leren van MIRT-investeringen op de kaart

Leren van MIRT-investeringen op de kaart

mobiliteit en bereikbaarheid Investeren in infrastructuur is een beproefde manier om de ontwikkeling van een regio of gebied te stimuleren. Leg een spoorlijn, kanaal of snelweg aan, en een plek ontwaakt uit de sluimerstand en zoeft mee in de vaart der volkeren. Maar wie bepaalt waar we investeren in infrastructuur? In Nederland doet de Rijksoverheid dat sinds tien jaar in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport - het MIRT. Vrije Universiteit Amsterdam en Vereniging Deltametropool distilleerden uit de verschillende bronnen een dataset en visualiseerden waar onze infra-euro's heen gaan. Lees meer

Lokaal probleem? Pak het regionaal aan!

NOVI-gebied Groene Hart

NOVI-gebied Groene Hart

strategie In het Groene Hart wordt gezocht naar hoe grote opgaven zoals de aanpak van bodemdaling kunnen worden aangepakt. Maar wat zijn eigenlijk de problemen? Hoe tonen die zich op lokaal niveau en hoe hangt dit samen met de regionale systemen en netwerken? Vereniging Deltametropool brengt de knelpunten in kaart. Lees meer

X-Minute-City & Transit-Oriented Development

Concepten onder de loep

X-Minute-City & Transit-Oriented Development

mobiliteit en bereikbaarheid Als vereniging werken we al langer met modellen voor knooppuntontwikkeling en verstedelijking. Het is verfrissend om hier door een andere bril naar te kijken. Elizabeth Machkovska en Caspar van Vroonhoven, stagiairs van de Vrije Universiteit Amsterdam, namen twee actuele concepten onder de loep met als casus Rotterdam. Kijk mee naar hun bevindingen. Lees meer

Stadverlaters en nieuwe ruralen

wonen Steeds meer jonge stedeling verlaten de stad op zoek naar een nieuw woonavontuur op het platteland. Pop-Up City publiceerde afgelopen week het trendrapport: Stadverlaters en nieuwe ruralen over deze onverwachte tendens die op steden en landelijke regio’s afkomt. Waarom keren deze jongvolwassenen de stad de rug toe? Wat zoeken zij in hun nieuwe woonomgeving? En welke kansen biedt dit voor krimpgebieden? Bekijk het artikel

Amsterdam wordt minder arrogant

nieuws Amsterdam moet zijn arrogantie jegens de buurgemeenten afschudden, dat stelt burgemeester Femke Halsema in het FD: ‘Het gebied van Velsen tot Lelystad moet gaan opereren als een metropool à la London of Parijs. Dat is ook de enige manier om snel uit de coronacrisis te komen. De organisatie van de metropoolregio (MRA) moet daarvoor meer slagkracht en draagvlak krijgen. Bekijk het artikel

Interview met Jeanet van Antwerpen

Pandemie en (werk)landschappen

Interview met Jeanet van Antwerpen

werklandschap Men heeft liever dat de ‘doos’ niet bestaat en dat is een hele rare houding. Door de werkelijkheid te negeren ga je die ook niet verbeteren. Je ziet niet de kansen die er zijn, maar ook niet de urgenties om tot oplossingen te komen. Het wordt eenvoudig en als onbegrijpelijk afgedaan. Zoals kinderen op het schoolplein doen… “ik vind jou niet leuk en ik wil niet met jou spelen” Lees meer

woensdag 21 oktober

Mega-regions - old concept, new role?

European Week of Regions and Cities 2020 (Side event)

European Week of Regions and Cities 2020 (Side event)

activiteit This is the final event of the ‘The New Planning Dialogue’ series organized by Vereniging Deltametropool, as a side event within the European Week of Regions and Cities 2020, with ISOCARP, METREX and WRI. In this discussion we will be looking at the mega-regions such as the Eurodelta, to understand how they can become a catalyst for a sustainable green recovery. Lees meer

Landschapslaboratorium

Hightech Highgreen

Hightech Highgreen

community of practice Dit lab, één van de tien uit de Landschapstriënnale 2021, onderzoekt nieuwe samenwerkingsvormen van bedrijfsleven en overheid voor een aantrekkelijk landschap - een steeds belangrijker ingrediënt in de mondiale strijd om talent, die in hightechregio's zoals de Brainport extra sterk woedt. Samen met onze partners voeren we het gesprek in de Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot, zetten de feiten en ambities op een rij, en maken de vergelijking met een Duitse hightechregio. Lees meer

Versnellers van de mobiliteitstransitie

Hubs in bestaande wijken

Hubs in bestaande wijken

mobiliteit en bereikbaarheid Hubs: de transitie naar duurzame mobiliteit kan niet meer zonder. Voor nieuwe autoluwe stadswijken zijn ze van bij de start deel van het ontwerp. Maar welk soort hubs maken deelmobiliteit ook in bestaande wijken tot een volwaardig en vanzelfsprekend ingrediënt in de mobiliteitsmix? Dat verkennen en verbeelden we voor de vijf grote steden van Nederland. Lees meer

Retrospectief 2018

Highlights van de vereniging

Retrospectief 2018

vereniging Terugblik op de projecten, thema's en samenwerkingen van de vereniging in 2018. Onze twintigste verjaardag dat jaar was ook de gelegenheid om een kleine geschiedenis van de metropoolontwikkeling in Nederland te schrijven. Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

community of practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

terug naar boven terug naar boven