Om te beginnen

woensdag 19 juni

INTENS

Symposium over de toekomst van het MRA landschap

Symposium over de toekomst van het MRA landschap

Bijeenkomst Vereniging Deltametropool organiseert in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het symposium INTENS. De middag staat in het teken van de spanning tussen het landschap als belangrijk kapitaal voor de leefkwaliteit en de noodzaak ruimte te bieden voor de uitdagingen van deze tijd, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe lossen we de dilemma’s op? Lees meer

Over leven met logistiek

Landscapes of trade

Landscapes of trade

Landschap Het mantra van 'Nederland Distributieland' staat ter discussie, net als het Mainportbeleid en de 'verdozing' van het landschap. Wat is er precies aan de hand, welk ruimtelijk patroon is aan het ontstaan door logistieke ontwikkelingen, wat betekent dat voor economie en leefbaarheid in de stad, wat zijn redenen om hierop te sturen en hoe zouden we dat kunnen? Lees meer

Natuur om de hoek

Beleid, ontwerp, gebruik en perspectief van recreatiegebieden sinds 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd, al was dat niet altijd de hoofdzaak. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

Natuur om de hoek

Beleid, ontwerp, gebruik en perspectief van recreatiegebieden sinds 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd, al was dat niet altijd de hoofdzaak. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

Het volgende landschap

Het volgende landschap

Landschap Met meer dan 60 programma-onderdelen en ruim 11.000 bezoekers stond de Landschapstriënnale 2017 in het teken van ‘Het volgende landschap’. Samen met Stichting Landschapstriënnale en chroniqueur Fred Feddes blikt Vereniging Deltametropool terug op deze levendige maand vol inspiratie, discussie, lessen en ideeën. De publicatie ‘Het volgende Landschap' is een retrospectief over de toekomst van ons landschap dat iedere Nederlander zal raken. Lees meer

Over leven met logistiek

Landscapes of trade

Landscapes of trade

Landschap Het mantra van 'Nederland Distributieland' staat ter discussie, net als het Mainportbeleid en de 'verdozing' van het landschap. Wat is er precies aan de hand, welk ruimtelijk patroon is aan het ontstaan door logistieke ontwikkelingen, wat betekent dat voor economie en leefbaarheid in de stad, wat zijn redenen om hierop te sturen en hoe zouden we dat kunnen? Lees meer

De hartslag van Manhattan

Internationaal Stedelijke centra zijn steeds meer het domein van bezoekers in plaats van bewoners. In een prachtige online animatie laat de Manhattan Population Explorer de bezoekershartslag van Manhattan zien. De animatie laat zien dat er in hetzelfde etmaal hoge pieken en diepe dalen zijn in het aantal mensen dat zich in de stad bevindt. Bekijk het artikel

woensdag 19 juni

INTENS

Symposium over de toekomst van het MRA landschap

Symposium over de toekomst van het MRA landschap

Bijeenkomst Vereniging Deltametropool organiseert in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het symposium INTENS. De middag staat in het teken van de spanning tussen het landschap als belangrijk kapitaal voor de leefkwaliteit en de noodzaak ruimte te bieden voor de uitdagingen van deze tijd, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe lossen we de dilemma’s op? Lees meer

terug naar boven terug naar boven