Om te beginnen

dinsdag 29 november

BESTELD

de logistiek die we willen

de logistiek die we willen

debat Het huidige logistieke landschap heeft volgens landschapsarchitect Adriaan Geuze niemand besteld, en dus eigenlijk iedereen. Hoe moet het dan wel? College van Rijksadviseurs en Vereniging Deltametropool nodigen u uit voor een debat op 29 november in Rotterdam. Lees meer

Werken
op de kaart II - inventarisatie

De plek van XL

De plek van XL

verstedelijking Welke plekken zijn er nog beschikbaar, per provincie, om grootschalige werkfuncties te kunnen huisvesten? Welke bestaande en nieuwe landschappen kunnen we nog (door)ontwikkelen, intensiveren, verduurzamen of juist opnieuw vormgeven om de juiste plek te bieden aan een nieuwe economie? Lees meer

The New Planning Manifesto

A call for action

The New Planning Manifesto

longread The New planning is a ‘movement’ that re-thinks planning as a profession. It is a dialogue with experts and enthusiasts to challenge the conventional methods of planning systems and questioning our preparedness for climate urgencies and transitions. Lees meer

Met meer bos de toekomst tegemoet

Van infra-landschap naar bos-landschap

Van infra-landschap naar bos-landschap

landschap Dat het landschap in de A4-zone verandert staat vast. De uitdaging is om het landschap zo in te richten dat het ook in de toekomst nog aangenaam is om er te wonen, werken en te verblijven. Wij stellen een toekomstperspectief voor waarin de radicale aanplant van bos wordt ingezet voor de ontwikkeling van aantrekkelijke, weerbare en goed verbonden landschappen. Lees meer

Nederlandse landschaps­geschiedenis online in RCE kennisbank

landschap Alle regiobeschrijvingen van Panorama Landschap zijn nu ook te raadplegen in de kennisbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daarmee is gewaarborgd dat de informatie duurzaam beschikbaar is voor de vakwereld. Panorama Landschap beschrijft het karakter van het Nederlandse landschap in 78 regio’s en biedt hiermee inspiratie voor ruimtelijke ontwikkelingen. De landschaps­karakteriseringen zijn kleine biografieën, gericht op de genese (wordings­geschiedenis) van het landschap: van de prehistorie tot het heden. Bekijk het artikel

Dalende vruchtbaarheid als mondiale groeiremmers

demografie De snelle groei van de Nederlandse bevolking door immigratie heeft zijn weerslag op ruimtegebruik. 'Hoeveel mensen kunnen er nog bij?', is de ongemakkelijke vraag. Zef Hemel schrijft in een blog naar aanleiding van nieuwe wereldwijde vruchtbaarheidscijfers die The Economist publiceert, dat we afstevenen op een trendbreuk. De mondiale bevolkingsgroei neemt versneld af. Zelfs in India loopt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw sterk terug. Goed nieuws voor de wereld concludeert hij. Bevolkingsdruk ligt immers aan de basis van de meeste wereldproblemen. Is dit aanleiding om ook anders tegen migratie aan te kijken? Bekijk het artikel

UNUN: ontwerpen aan post-war Oekraïne

nieuws erwijl de oorlog in Oekraïne nog volop woedt, heeft een groep Nederlandse en Oekraïense ontwerpers de handen ineen geslagen om alvast na te denken over de duurzame ruimtelijke toekomst van het land. Ukraine - the Netherlands Urban Network (UNUN) verkent aan de hand van ontwerpend onderzoek de ruimtelijke toekomst van het vernielde land. De wederopbouw gaat niet alleen om bouwen, maar biedt volgens initiatiefnemers grote kansen om een voortrekkersrol te spelen in grootschalige opgaven zoals duurzaamheid, energie en leefbaarheid. Bekijk het artikel

dinsdag 29 november

BESTELD

de logistiek die we willen

de logistiek die we willen

debat Het huidige logistieke landschap heeft volgens landschapsarchitect Adriaan Geuze niemand besteld, en dus eigenlijk iedereen. Hoe moet het dan wel? College van Rijksadviseurs en Vereniging Deltametropool nodigen u uit voor een debat op 29 november in Rotterdam. Lees meer

ruimtelijke puzzel

Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

ontwerpend onderzoek In dit project wordt aan de hand van vier toekomstige gebiedstypen, geënt op de circulaire economie, verkend waar grootschalige bedrijfsclusters kunnen worden uitgebreid en geïntensiveerd, of waar eventueel nieuwe clusters mogelijk zijn. Tevens worden kwalitatieve inrichtingsconcepten voor deze typen gebieden ontwikkeld, op basis van functiemenging, beeldkwaliteit en duurzaamheid. Rijk, provincies en gemeenten kunnen hier vanaf december 2022 verder mee aan de slag bij het maken van 'ruimtelijke puzzels'. Lees meer

Werken
op de kaart II - inventarisatie

De plek van XL

De plek van XL

verstedelijking Welke plekken zijn er nog beschikbaar, per provincie, om grootschalige werkfuncties te kunnen huisvesten? Welke bestaande en nieuwe landschappen kunnen we nog (door)ontwikkelen, intensiveren, verduurzamen of juist opnieuw vormgeven om de juiste plek te bieden aan een nieuwe economie? Lees meer

Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad

Ontwerpen Vanuit de Doorsnede

publicaties In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) lanceerden daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Afgelopen donderdag is de publicatie in het bijzijn van vertegenwoordigers van praktijk, wetenschap, onderwijs en beleid vanuit Vlaanderen en Nederland, gelanceerd. Lees meer

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

Kansen voor landschappelijke meerwaarde

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

ontwerpend onderzoek Urban Synergy en Vereniging Deltametropool verkenden de opgave van grote data- en distributiecentra in Flevoland. Waar landen deze ontwikkelingen, waar juist niet, en hoe kunnen ze lokaal bijdragen aan een diverser, aantrekkelijk en bruikbaar landschap? Ons advies: "Pak het groots aan, want hoe meer geclusterd, des te hoger de meerwaarde die kan worden bereikt." Lees meer

Zuid-Holland 50-50

Met data terug- en vooruitkijken

Zuid-Holland 50-50

ontwerpend onderzoek In dit data-gedreven project keken we met Bright en Provincie Zuid-Holland 50 jaar terug en vooruit. Het blijkt dat we veel kunnen leren uit het verleden, maar ook dat toekomstige ontwikkelingen niet zomaar hetzelfde pad zullen volgen. Daarvoor zijn de ruimtelijke condities niet meer geschikt en de opgaven teveel van karakter verschoven. In vier scenario's bekeken we welke locaties kansrijk zijn voor transformatie van grondgebruik, en welke opgaven dat concreet oplevert. Lees meer

Bouwen aan leefomgevings­kwaliteit

verstedelijking Deze studie werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om onze dorpen en steden nóg leefbaarder te maken. Lees meer

terug naar boven terug naar boven