Om te beginnen

woensdag 23 oktober

Van Low naar High RES

GO!RES Eindhoven

GO!RES Eindhoven

Activiteit Op woensdag 23 oktober vindt de slotbijeenkomst plaats van GO!RES – de landelijke reeks bijeenkomsten over de ruimtelijke impact van de energietransitie. Dertig regio’s werken momenteel aan Regionale Energiestrategieën (RESsen), waarmee regionale energiedoelstellingen worden bepaald. Deze worden onder grote tijdsdruk ontwikkeld, waardoor de focus vooral ligt op het bestuurlijke proces en niet op de ruimtelijke consequenties. In Eindhoven een pleidooi voor een andere benadering! Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

Community of Practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

dinsdag 29 oktober

Bezorgd

Debat over XXL logistiek

Debat over XXL logistiek

Activiteit Het leven is nauwelijks meer voor te stellen zonder de bezorging van pakketjes via distributie- en fulfilmentcentra. Ook in de circulaire economie speelt logistiek een sleutelrol. Tegelijkertijd maakt men zich zorgen over de ruimtelijke voetafdruk en inpassing van deze complexen. Waar willen en kunnen we op sturen? Vereniging Deltametropool, het College van Rijksadviseurs en de TU Delft (praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling) nodigen u uit voor een debat. Lees meer

Het stadmakers congres: iedereen maakt de stad

Smart City Op vrijdag 8 november 2019 organiseert AIR de zesde editie van het Stadmakerscongres in Rotterdam. Motto is dat iedereen die zich betrokken voelt bij de stad vanuit zijn eigen deskundigheid, nieuwsgierigheid en ambitie kan bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Initiatiefnemers zijn van harte uitgenodigd om hun ideeën en programmavoorstellen in te brengen. Bekijk het artikel

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

Community of Practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd, al was dat niet altijd de hoofdzaak. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

Nederland op de kaart

Nationale Omgevingsvisie

Nationale Omgevingsvisie

Strategie De kracht van kaarten zit in het identificeren en visualiseren van opgaven. Combinaties van verschillende informatielagen tonen conflicten en kansen, waarmee ze prangende vragen oproepen en discussie aanwakkeren. Met keuzes in ontwerp en legenda worden verhalen tot leven gebracht. Kortom: kaarten zijn onmisbaar in het komen tot een sterke ruimtelijke visie. Lees meer

Het stadmakers congres: iedereen maakt de stad

Smart City Op vrijdag 8 november 2019 organiseert AIR de zesde editie van het Stadmakerscongres in Rotterdam. Motto is dat iedereen die zich betrokken voelt bij de stad vanuit zijn eigen deskundigheid, nieuwsgierigheid en ambitie kan bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Initiatiefnemers zijn van harte uitgenodigd om hun ideeën en programmavoorstellen in te brengen. Bekijk het artikel

Open Call: Water as a Leverage

Architectuur De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2020 heeft als thema Down To Earth, en gaat uit van het standpunt dat we het gebruik van de aarde dringend moeten heroverwegen. Ook de manier waarop we steden organiseren. Voor de deelexpositie Water as a Leverage roepen curator Sarah Ichioka en IABR in een open call op tot het indienen van best strategies en best practices. Inzenden kan voor 1 november. Bekijk het artikel

Kunnen steden de opkomst van de elektrische step aan?

Mobiliteit en bereikbaarheid In veel Europese steden is het een trend: de elektrische step. Met deze nieuwe vervoersmogelijkheid beweeg je snel en flexibel door de stad, maar het leidt ook tot ergernis, ongelukken en misbruik. Eigenlijk weet niemand waar de step thuishoort in het verkeer. De Guardian vraagt zich in het artikel ‘Invasion of the electric scooter: can our cities cope?’ af of onze steden wel opgewassen zijn tegen deze nieuwe duurzame vervoerstrend. Bekijk het artikel

Metropoolforum 2019

Wat Anders?

nieuws Het was een inspirerende middag met sterke bijdragen en grote betrokkenheid van alle deelnemers. Hier vindt u alvast een link naar de foto's en een download van het boek met alle inzendingen. Hebben we inderdaad WAT ANDERS besproken? Hou ons in de gaten, binnenkort volgt het verslag. Lees meer

dinsdag 10 december

Visions - take on the future

The New Planning Dialogue #03

The New Planning Dialogue #03

Activiteit ‘Visions — ‘Take on the future’ is a two-day conference to be convened on the 10th and 11th of December, 2019, in Rotterdam and The Hague, the Netherlands. It is aimed at bringing together scholars and practitioners with an expertise in development policies, spatial planning and territorial governance from an array of European countries and within the Netherlands, to discuss innovative planning approaches for a more resilient future in the wake of the newly published Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Lees meer

dinsdag 29 oktober

Bezorgd

Debat over XXL logistiek

Debat over XXL logistiek

Activiteit Het leven is nauwelijks meer voor te stellen zonder de bezorging van pakketjes via distributie- en fulfilmentcentra. Ook in de circulaire economie speelt logistiek een sleutelrol. Tegelijkertijd maakt men zich zorgen over de ruimtelijke voetafdruk en inpassing van deze complexen. Waar willen en kunnen we op sturen? Vereniging Deltametropool, het College van Rijksadviseurs en de TU Delft (praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling) nodigen u uit voor een debat. Lees meer

terug naar boven terug naar boven