Om te beginnen

maandag 17 mei

Next Generation Podium for Eurodelta

Online Symposium Week

Online Symposium Week

activiteit This is an invitation to all universities and research institutes in the Eurodelta, on behalf of the partners of the SURE Network, to participate in the development of the megaregion. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts practice and academia, from different generations. Lees meer

Pandemie en (werk)­landschappen

op zoek naar de green deal?

Pandemie en (werk)­landschappen

werklandschap Circulair, groen en inclusief zijn eigenschappen die we ongetwijfeld willen zien in de werkkamer van de maatschappij: op bedrijventerreinen, industrieterreinen, kantorenlocaties, detailhandel, logistiek. Maar hoe dan? Heeft 2020, met zijn gekmakende gezondheidscrisis, deze opgave ook op zijn kop gezet? Lees meer

Infra-euro's

Leren van MIRT-investeringen op de kaart

Leren van MIRT-investeringen op de kaart

mobiliteit en bereikbaarheid Investeren in infrastructuur is een beproefde manier om de ontwikkeling van een regio of gebied te stimuleren. Leg een spoorlijn, kanaal of snelweg aan, en een plek ontwaakt uit de sluimerstand en zoeft mee in de vaart der volkeren. Maar wie bepaalt waar we investeren in infrastructuur? In Nederland doet de Rijksoverheid dat sinds tien jaar in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport - het MIRT. Vrije Universiteit Amsterdam en Vereniging Deltametropool distilleerden uit de verschillende bronnen een dataset en visualiseerden waar onze infra-euro's heen gaan. Lees meer

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

internationaal With a goal to cultivate an Eurodelta Knowledge Platform, within the SURE Network, a pilot program has been initiated to include the young minds in the vision development of Eurodelta development. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts practice and academia, from different generations. Lees meer

Lokaal probleem? Pak het regionaal aan!

NOVI-gebied Groene Hart

NOVI-gebied Groene Hart

strategie In het Groene Hart wordt gezocht naar hoe grote opgaven zoals de aanpak van bodemdaling kunnen worden aangepakt. Maar wat zijn eigenlijk de problemen? Hoe tonen die zich op lokaal niveau en hoe hangt dit samen met de regionale systemen en netwerken? Vereniging Deltametropool brengt de knelpunten in kaart. Lees meer

Rik Thijs

Hightech Highgreen

Rik Thijs

community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Rik Thijs, wethouder in Eindhoven, gelooft in een groener Eindhoven en in de vele samenwerkingen in de regio, waarbij we veel meer moeten willen dan alleen greenwashing en standaard city marketing. Lees meer

Piet Machielsen

Hightech Highgreen

Piet Machielsen

community of practice Een Brainport zonder brains, dat kan niet. En knappe denkers en makers stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. In een serie interviews verkent Landschapslaboratorium Hightech Highgreen hoe bedrijven en overheden denken over (samen) investeren in landschap, om daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren aan de Groene Corridor. Piet Machielsen, wethouder in Oirschot, herontdekt de relatie tussen mens, economie en landschap. Bedrijventerreinen zoals Westfields kunnen bijdragen aan landschappelijke kwaliteit en zo aan het vestigingsklimaat. Wel moeten we dan de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid goed regelen. Lees meer

maandag 17 mei

Next Generation Podium for Eurodelta

Online Symposium Week

Online Symposium Week

activiteit This is an invitation to all universities and research institutes in the Eurodelta, on behalf of the partners of the SURE Network, to participate in the development of the megaregion. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts practice and academia, from different generations. Lees meer

vrijdag 26 februari

Verkiezings-debat Ruimte en Wonen

woonbeleid in de verkiezingsprogramma's

activiteit De woningnood zal een van de grootste uitdagingen vormen voor het nieuwe kabinet. Voor het vakblad Ruimte en Wonen analyseerden vier studenten van Hogeschool Utrecht verkiezingsprogramma’s op de onderdelen ruimtelijk beleid en woonbeleid. Op vrijdag 26 februari kun je hierover in gesprek met verschillende politici en de experts Hans Leeflang, Hugo Priemus en Co Verdaas. Het gesprek wordt gemodereerd door Paul Gerretsen van Vereniging Deltametropool en Hamit Karakus van Platform31. Deelname is gratis na aanmelden. Bekijk het artikel

Verstedelijken rond knoop­punten? Hier liggen kansen!

Knooppuntenanalyse Zuidelijke Randstad

Knooppuntenanalyse Zuidelijke Randstad

mobiliteit en bereikbaarheid Knooppuntontwikkeling is de afgelopen jaren doorgegroeid van vernieuwend concept tot een gevestigde manier van werken. Zo vormt het in de Zuidelijke Randstad inmiddels een belangrijke bouwsteen voor stedelijke ontwikkeling. Voor het maken van een volgende stap in deze ontwikkelingen brengt Vereniging Deltametropool de samenhang tussen mobiliteit en ruimtegebruik op OV-knooppunten in beeld. Lees meer

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

internationaal With a goal to cultivate an Eurodelta Knowledge Platform, within the SURE Network, a pilot program has been initiated to include the young minds in the vision development of Eurodelta development. "Next Generation Podium for Eurodelta" is an online symposium to create a dialogue between experts practice and academia, from different generations. Lees meer

Landschaps­laboratorium

Hightech Highgreen

Hightech Highgreen

community of practice Dit lab, één van de tien uit de Landschapstriënnale 2021, onderzoekt nieuwe samenwerkingsvormen van bedrijfsleven en overheid voor een aantrekkelijk landschap - een steeds belangrijker ingrediënt in de mondiale strijd om talent, die in hightechregio's zoals de Brainport extra sterk woedt. Samen met onze partners voeren we het gesprek in de Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot, zetten de feiten en ambities op een rij, en maken de vergelijking met een Duitse hightechregio. Lees meer

Integrale en kwalitatieve intensivering

GIDS VOOR INSPIRATIE EN ADVIES

Integrale en kwalitatieve intensivering

ontwerpend onderzoek Met een combinatie van ontwerpend onderzoek, economische analyse en regionale strategie doet Provincie Utrecht onderzoek naar de intensivering van haar werklandschappen. Hoe zouden we de huidige vraag naar bedrijfsruimte, volledig en met kwaliteit, op bestaande bedrijventerreinen kunnen accommoderen? Lees meer

Retrospectief 2018

Highlights van de vereniging

Retrospectief 2018

vereniging Terugblik op de projecten, thema's en samenwerkingen van de vereniging in 2018. Onze twintigste verjaardag dat jaar was ook de gelegenheid om een kleine geschiedenis van de metropoolontwikkeling in Nederland te schrijven. Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

community of practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

terug naar boven terug naar boven