Om te beginnen

Ontwerpend onderzoek vanuit de doorsnede

Stad x Ruimte

Stad x Ruimte

ontwerpend onderzoek In onze steden komt een veelheid van opgaven en transities samen, waardoor nu en zeker in de toekomst de druk op de openbare ruimte toeneemt. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en Vereniging Deltametropool (VDM) hebben daarom gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte gelanceerd. Lees meer

Making Green Work

Kroniek door Sanne van den Breemer

Making Green Work

nieuws Om ervoor te zorgen dat alle Europese steden de vergroeningsdoelstellingen halen, zoals geformuleerd in de Europese Green Deal, is samenwerking essentieel. De opgaven waar steden voor staan gaan voorbij aan disciplinaire en geografische grenzen. Dit is ook nodig voor de inspanningen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Lees meer

Excursie Zusterparken en Parkmakers Utrecht

Parkmaken in de stad

Excursie Zusterparken en Parkmakers Utrecht

community of practice Op vrijdag 2 juli konden we ervaren wat het landschap als vestigingsvoorwaarde betekent in Utrecht. Martine Sluijs, Anne van Kuijk en lokale Parkmakers namen een groep van 25 leden uit onze Community of Practice mee naar groenontwikkelingen in de stad, die samen van onderop één groot park willen gaan vormen. Wat leerden we hieruit? Lees meer

Open oproep: Toekomstbestendig landelijk gebied

nieuws Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft op 24 juni de Open Oproep ‘Toekomstbestendig landelijk gebied’ gelanceerd. Met deze open oproep zoekt het fonds (semi)publieke organisaties om samen met ontwerpers te werken aan de grote transitie-opgaven van Nederland. Centraal in deze oproep staat de relatie tussen stad en land, maar ook de toekomst van onze productielandschappen. Dien uiterlijk 30 september een projectvoorstel in en ontvang tot €30.000. Bekijk het artikel

Het ecosysteem van bestuurlijke samenwerking in gemeenteland

Het ecosysteem van bestuurlijke samenwerking in gemeenteland

strategie Hoe werken gemeenten in ons land samen? Een onderzoek van onder meer Rijksuniversiteit Groningen, BZK en de Geodienst heeft het ecosysteem van bestuurlijke samenwerking in kaart gebracht. In sommige regio’s zijn meer dan vijftig samenwerkingsverbanden actief. De intensiteit van samenwerking in het zuiden van het land is sterker dan in het noorden en westen. Ook valt op dat samenwerkingen nauwelijks de provinciegrenzen overstijgen. Bekijk het artikel

donderdag 1 juli

Making green work

Going Green #02

Going Green #02

activiteit European cities are in a race against the clock to become green. How can they collaborate and learn from eachother, to make green work? European-wide sustainability strategies emphasize the integration of healthy ecosystems, green infrastructure and nature-based solutions in urban planning. However, the capacity to deal with extensive urban greening varies across European cities of different sizes. Knowledge exchange and co-creation among countries and sectors are critical for success. Lees meer

maandag 28 juni

Landschap versterken door verstedelijking

CoP meetup - FoodValley

CoP meetup - FoodValley

activiteit Maandagochtend 28 juni (online) - Nederlandse regio's staan voor de uitdaging om méér landschap te maken bij iedere stedelijke uitbreiding en verdichting. Dit is hard nodig om de leefbaarheid op peil te houden en verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Maar hoe doe je dat? Welke ruimtelijke concepten, harde normen en slimme strategieën kunnen hierbij helpen? Lees meer

Landvestors II

The Region

The Region

community of practice In hightech regions, private initiative could be an opportunity in the battle for talent and in landscape transitions. After learning from best Landvestor practices, we focus on the potential in two pilot areas: the Green Corridor (part of Brainport NL) and KRAFTRAUM:terranova (part of Rheinisches Revier DE). Lees meer

Integrale en kwalitatieve intensivering

Gids voor inspiratie en advies

Integrale en kwalitatieve intensivering

ontwerpend onderzoek Met een combinatie van ontwerpend onderzoek, economische analyse en regionale strategie doet Provincie Utrecht onderzoek naar de intensivering van haar werklandschappen. Hoe zouden we de huidige vraag naar bedrijfsruimte, volledig en met kwaliteit, op bestaande bedrijventerreinen kunnen accommoderen? Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

community of practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

terug naar boven terug naar boven