Om te beginnen

Rotterdam Convening VDM-IFHP

Reporting back

Rotterdam Convening VDM-IFHP

nieuws We are delighted to announce the successful conclusion of the Rotterdam Convening, which took place on the 7th and 8th of June 2024. This event, part of Rotterdam Architecture Month, was designed to facilitate knowledge exchange and deepen the collaboration between the International Federation of Housing and Planning (IFHP) and Vereniging Deltametropool (VDM). Lees meer

Je kan een regio niet bellen

Toekomst van Ruimtelijk Ontwerp

nieuws Vereniging Deltametropool begeleide een workshop op 12 april met als doel te speculeren op de toekomst van regionaal ontwerp. Veel van de huidige ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat overstijgen immers gemeentegrenzen of die van de bebouwde kom. Maar in de workshop, ondanks de vele deelnemers die zich met hun werkzaamheden regelmatig op dit regionale niveau bevonden, bleek de regio volgens velen ondefinieerbaar. Lees meer

De CoP gaat weer aan de slag!

Community of Practice - Landschap als bron voor brede welvaart: Werkprogramma 2024-2026

Community of Practice - Landschap als bron voor brede welvaart: Werkprogramma 2024-2026

community of practice De CoP gaat weer aan de slag! De Community of Practice: Landschap als bron voor brede welvaart is een groep voor kennisuitwisseling over de noodzaak van groene ruimte in de stad en omgeving voor brede welvaart. De CoP bestaat sinds 2018 en heeft afgelopen jaren veel verschillende evenementen georganiseerd en onderzoeken gepubliceerd. De CoP heeft zich gericht op het samenbrengen van een groot flexibel netwerk van professionals rond de hierboven omschreven missie. Met meer dan 410 unieke deelnemers organiseerde de CoP ruim 17 activiteiten, variërend van kleinschalige uitwisselingen tussen regio’s tot symposia en conferenties. Voor de komende jaren gaan we weer door met die kennisuitwisseling, maar we gaan het ook net even anders doen. Lees meer

Metropolitaan Landschap - Bron voor Brede Welvaart

Community of Practice

Community of Practice

projecten Het belang van groen in de stedelijke omgeving wordt algemeen erkend vanwege de relatie met brede welvaart. De realisatie en ruimtelijke samenhang van meer stedelijk groen vraagt meer aandacht vanwege de hoge druk op het ruimtebeslag van verschillende stedelijke functies en ruimte die nodig is voor milieu, biodiversiteit en klimaatverandering. Lees meer

What If?

Ontwerpen aan Nederland 2100

What If?

publicaties What If? Is een ontwerpend onderzoek traject naar de toekomst van Nederland, uitgevoerd door MVRDV, IMOSS en Feddes/Olthof in opdracht van Stichting Ontwerp NL en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (coördinatie door Maurits de Hoog, Jutta Hinterleitner). Lees meer

Ontwerpend onderzoek als versneller voor transitie opgaven

Reflectie op en aanbevelingen voor ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek als versneller voor transitie opgaven

publicaties Platform Ontwerp NL nodigde vijf experts uit om te reflecteren op ontwerpend onderzoek in de ateliers over de grote transitieopgaven die vlak voor de zomer zijn georganiseerd in het kader van Ontwerpend onderzoek NOVEX. Met deze essay willen ze betogen dat een belangrijk aspect van ontwerpend onderzoek is dat nieuwe kennis en inzichten worden gegenereerd met ontwerpen als middel. Lees meer

terug naar boven terug naar boven