Om te beginnen

dinsdag 10 december

Take on the future

Take on the Future

Take on the Future

Activiteit Last one week for registration. ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ is a two-day conference convened on 10 and 11 December 2019, in Rotterdam and The Hague, the Netherlands. It aims at identifying innovative planning approaches to a more resilient future, bringing experts from Netherlands and Europe and debating over the relevance for the recently published draft Dutch national environmental vision NOVI. Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

Community of Practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities

De stad van de toekomst

Architectuur Hoe kunnen wij, ruimtelijk professionals, een positieve bijdrage leveren aan de leefbare stad van de toekomst? Met een heuse beweging waarin meer dan 150 mensen bijna een jaar lang ontwierpen, discussieerden en van elkaar leerden is er tijdens de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ ingegaan op deze vraag. De resultaten zijn gebundeld in deze publicatie. Lees meer

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd, al was dat niet altijd de hoofdzaak. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

Over leven met logistiek

Landscapes of trade

Landscapes of trade

Landschap Handel zit de Nederlander in het bloed, wordt vaak gezegd. Ons ruimtelijk beleid heeft dit decennia gestimuleerd met o.a. Mainports en 'Nederland Distributieland'. De lokale effecten van nieuwe vormen van handel, zoals e-commerce, leiden momenteel tot een hevig debat over de verdozing van het landschap. Welk ruimtelijk patroon is precies aan het ontstaan door logistieke ontwikkelingen, wat betekent dat voor economie en leefbaarheid in de stad, wat zijn redenen om hierop te sturen en hoe zouden we dat kunnen? Lees meer

Werk verandert, het landschap verandert mee

Architectuur van Arbeid

Architectuur van Arbeid

Werklandschap ‘Architectuur van Arbeid’ is een programma van zes publieke debatten over de ruimtelijke impact van nieuwe vormen van arbeid en productie in Nederland. De debatten vinden plaats tussen maart en december 2019 en zijn onderdeel van het Guest Programme van Thursday Night Live! van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Lees meer

Defining ambitions...

The New Planning Brainstorm - Reporting back

Defining ambitions...

Internationaal As part of 'The New Planning Dialogue', the second activity was a brainstorming session to refine the directions of "The New planning" and to define the expected outcomes. The session was organised on the 1st of November, 2019 as an intimate session with 11 experts, founders and members of The New Planning, to discuss the urgencies, solutions and probable methods . Lees meer

Opening night

The New Planning dialogue #03

Opening night

nieuws The opening night is held on the first day from 19:00 hours onwards as part of the conference, ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ convened on 10 and 11 December 2019, in Rotterdam and The Hague, the Netherlands. It aims at identifying innovative planning approaches to a more resilient future, bringing experts from Netherlands and Europe and debating over the relevance for the recently published draft Dutch national environmental vision NOVI. Lees meer

De doos van Pandora

XXL Logistiek

De doos van Pandora

Landschap Als lokale overheid kun je niet in je eentje de vestigingsplaatsen van logistieke bedrijven bepalen. Daarvoor is een uitvoeringsprogramma XXL nodig, concludeert Anja Stokkers uit het debat over XXL logistiek op 29 oktober. Een programma dat onder de omgevingswet een publieksrechtelijke basis krijgt. Zo’n programma bindt samenwerkende partijen, dus ook gemeenten, provincie, rijk. En kunnen maatregelen worden opgenomen die boven een individueel plan uitstijgen. Lees meer

De demografische crisis van Oost-Duitsland

Internationaal Deze maand herdenkt Duitsland de eenwording en de val van de muur. Sinds de val hebben miljoenen Oost-Duitsland verlaten. De ZEIT brengt met data in kaart wat er precies gebeurd is. Bijna een kwart van de bevolking uit Oost-Duitsland is vertrokken, wat tot een demografische crisis heeft geleid. Nu, 30 jaar later, is de trek gestabiliseerd en ontstaan er langzaam nieuwe kansen door groeiende steden als Potsdam en Leipzig. Bekijk het artikel

dinsdag 10 december

Take on the future

Take on the Future

Take on the Future

Activiteit Last one week for registration. ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ is a two-day conference convened on 10 and 11 December 2019, in Rotterdam and The Hague, the Netherlands. It aims at identifying innovative planning approaches to a more resilient future, bringing experts from Netherlands and Europe and debating over the relevance for the recently published draft Dutch national environmental vision NOVI. Lees meer

terug naar boven terug naar boven