Om te beginnen

maandag 27 november

Panorama Ukraine: Working on Water

Workshop

Workshop

activiteit The first Panorama Ukraine workshop Working on Water will take place in the Keilepand in Rotterdam from 27 November to 1 December. During this workshop, designers, municipalities, and water experts will work on the reconstruction of the Dnipro Delta region in Ukraine, the area where the Kakhovka Dam in southern Ukraine was destroyed on 6 June 2023. Lees meer

UNUN: ontwerpen aan post-war Oekraïne

nieuws Terwijl de oorlog in Oekraïne nog volop woedt, heeft een groep Nederlandse en Oekraïense ontwerpers de handen ineen geslagen om alvast na te denken over de duurzame ruimtelijke toekomst van het land. Ukraine - the Netherlands Urban Network (UNUN) verkent aan de hand van ontwerpend onderzoek de ruimtelijke toekomst van het vernielde land. De wederopbouw gaat niet alleen om bouwen, maar biedt volgens initiatiefnemers grote kansen om een voortrekkersrol te spelen in grootschalige opgaven zoals duurzaamheid, energie en leefbaarheid. Bekijk het artikel

Bouwen aan leefomgevings­kwaliteit

verstedelijking Deze studie werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om onze dorpen en steden nóg leefbaarder te maken. Lees meer

Verbeelding voor een vierkante kilometer stad

De stad van de toekomst

De stad van de toekomst

ontwerpend onderzoek In de zoektocht op te begrijpen wat de ruimtelijke impact is van veranderingen die op onze steden af komen is ontwerpstudie 'De stad van de toekomst' ontstaan. Met tien ontwerpteams en in totaal ruim 150 betrokken is er na een jaar werken aan deze vraag een heuse beweging op gang gekomen en zijn er rijke en inspirerende toekomstbeelden opgeleverd. Lees meer

Als je steden wilt versterken, moet je ook in landschap investeren

Groen Groeit Mee

Als je steden wilt versterken, moet je ook in landschap investeren

nieuws Op 7 februari 2022 was Vereniging Deltametropool één van de 39 partners die het Groen Groeit Mee Pact ondertekenden. De Deltametropool-leden hebben de gezamenlijke ambitie om van Nederland een mooie, leefbare, gezonde en groene metropool te maken. Wat houdt dat in? En hoe sluit hun werkwijze aan bij de ambities van Groen Groeit Mee? We vroegen het aan Paul Gerretsen, die dagelijks koers en richting geeft aan Deltametropool. Lees meer

What does society need from us? 

The Annual Red&Blue Symposium

nieuws On Friday the 8th of September, the second annual Red&Blue symposium was held at the headquarters of Waternet in Amsterdam. While having a stunning view on the river Amstel and all its users, the Red&Blue consortium, both researchers and societal partners, gathered for an exciting day full of cutting-edge lectures and workshops.   Lees meer

Dag van de Ontwerpkracht 2023

Met verbeeldingskracht bouwen aan ruimtelijke kwaliteit

Dag van de Ontwerpkracht 2023

nieuws Op 6 juli vond in Rotterdam de tweede Dag van de Ontwerpkracht plaats, georganiseerd door Platform Ontwerp NL. Belangrijke thema’s op de drukbezochte bijeenkomst van, voor en door ruimtelijke ontwerpers en aanverwante disciplines: systemisch denken, backcasting en integraliteit, de sturende ondergrond en ontwerpkracht die richting geeft aan de ruimtelijke kwaliteit van toekomstig Nederland. Adriaan Geuze sprak zich uit over de weg naar die kwaliteit: via de werkelijkheid, niet via modellen, beleid en metaforen. Riek Bakker ontving de POK-bokaal (Platform OntwerpKracht Bokaal) voor haar oeuvre – en voor haar talent om mensen achter een opgave te scharen. Lees meer

Vacature

Projectleider

Vacature

nieuws Vereniging Deltametropool zoekt per direct een enthousiaste en inspirerende projectleider om mee te werken aan onze missie: het mooier maken van Nederland. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor een geheel project, van ideeënvorming tot de uitwerking van het eindresultaat. Lees meer

Circulaire economie

Zuid-Holland Waterbound

Zuid-Holland Waterbound

werklandschap Dit project brengt de Zuid-Hollandse watergebonden bedrijventerreinen in kaart. In samenwerking met de TU Delft is bekeken in hoeverre de bedrijventerreinen gebruik maken van hun positie aan het water en hun belang binnen de circulaire economie. De provincie Zuid-Holland gebruikt de uitkomsten van dit project door rekening te houden met het transformeren van de bedrijventerreinen: watergebonden bedrijventerreinen met veel circulaire activiteit zullen niet snel moeten worden getransformeerd tot bijvoorbeeld woongebieden. Lees meer

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta

Next Generation Podium for Eurodelta

internationaal Over the course of the last three years, the Next Generation Podium (NGP) has gained valuable insights and experience in working across three scales of actions (city/metropolitan region, national, Eurodelta), understanding three stepped decision-making process (design, upscale, impact) providing three types of outputs (vision, strategy, action plan). However, this journey has also revealed several research gaps in cross-border spatial planning and design. Lees meer

Een analyse naar wonen in Nederland

WoneNederland

WoneNederland

projecten Met de opgave van het zorgvuldig en snel realiseren van één miljoen woningen in het achterhoofd, heeft Vereniging Deltametropool een project opgezet met als doel inzicht te verkrijgen in de huidige woningbouwplannen op nationaal niveau en deze vanuit ruimtelijk en sociaal perspectief te analyseren. Lees meer

Real estate and climate change

RED & BLUE

RED & BLUE

climate action Extreme weather, sea-level rise and other effects of climate change increasingly effect the build environment in the Netherlands. Especially in the low-lying and densely populated areas in the west of the country, quality and value of the build environment are under pressure. RED & BLUE is a multidisciplinary knowledge network where different stakeholders learn to ‘speak each other’s languages’, research is conducted and, subsequently, solutions and integral strategies are found. Lees meer

quickscan

Ontwerpend Onderzoek NL | 2016 - 2023

quickscan

publicaties Platform Ontwerp NL is opgericht om kennis over het gebruik van ontwerp bij grote transitievraagstukken uit te wisselen en verder te ontwikkelen. In het verlengde hiervan is de Stichting Ontwerp NL opgericht. De eerste fase van ontwerpverkenningen door drie bureaus laat de mogelijke ontwikkeling van een aantal stedelijke gebieden voor het jaar 2100 zien. Parallel aan dit ontwerpwerk hebben we samen met stedenbouwkundige Maurits De Hoog een overzicht en analyse gemaakt van de verschillende ontwerpverkenningen van de afgelopen jaren (2016 - 2023). Dit essay doet verslag van deze analyse. Lees meer

Next Generation Podium for Eurodelta 2022

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta 2022

collaboration, network, international, mobility, climate adaptation Next Generation Podium for Eurodelta 2022 explored the future developments for the territory of Eurodelta bringing out fresh ideas from the next generation urban thinkers. The 5-day conference consisted of three lunch forums and a two-day online symposium, held from 2-6 May 2022 Lees meer

Next Generation Podium for Eurodelta 2023

Eurodelta Knowledge Platform

Next Generation Podium for Eurodelta 2023

collaboration, network, international, mobility, climate adaptation The Next Generation Podium for Eurodelta explores the potential developments for the region of Eurodelta while creating an environment for creative ideas from the urban thinkers of the next generation. This year’s conference was made up of a three-day lunch forum on 20, 21 and 22 of March and a two-day online symposium on the 11 and 12 of May. Lees meer

terug naar boven terug naar boven