Om te beginnen

Go Green­, Go Rail

Redesigning the Eurodelta

Redesigning the Eurodelta

Internationaal In the years to come, it is highly foreseeable that we are going to see a shift from air travel to rail in Northwest Europe. How can high speed rail connections for passenger transport in the Eurodelta be improved and to which spatial scenarios will this lead? Lees meer

Helsinki Energy Challenge

Competitions for sustainable solutions for urban heating

Helsinki Energy Challenge

Energie Can you design the future of urban heating? Solving the heating challenge in cities is key in the fight against global warming. The City of Helsinki has launched a global one million euro challenge competition to design the future of urban heating. Find out more and apply to the Helsinki Energy Challenge. Together we will create the future of heating to fight global warming Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

Community of Practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities

De stad van de toekomst

Architectuur Hoe kunnen wij, ruimtelijk professionals, een positieve bijdrage leveren aan de leefbare stad van de toekomst? Met een heuse beweging waarin meer dan 150 mensen bijna een jaar lang ontwierpen, discussieerden en van elkaar leerden is er tijdens de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ ingegaan op deze vraag. De resultaten zijn gebundeld in deze publicatie. Lees meer

Werk verandert, het landschap verandert mee

Architectuur van Arbeid

Architectuur van Arbeid

Architectuur De wereld van werk verandert snel. Anders werken betekent anders omgaan met ruimte en de stad. Het is tijd om ook de werk-gerelateerde ruimtelijke vraagstukken mee te nemen in het denken over de stad. Hoe maken we goede werklocaties waar mensen graag willen zijn, nu en in de toekomst? Hoe richten we de werklandschappen van de 21e eeuw in? Lees meer

Het begin van de bouwcultuur van Nederland

(IM)Pact van Soesterberg

(IM)Pact van Soesterberg

Strategie Na de Verklaring van Davos, waarin Europa een sturende verantwoordelijkheid neemt voor de grote ruimtelijke vraagstukken, blijkt de term ‘Baukultur’ het sleutelwoord. Een begrip waarin besloten ligt dat het eigenaarschap van de opgave en de daarbij horende verantwoordelijkheid er een van ons allemaal is. ‘Davos’ inspireerde Vereniging Deltametropool en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit tot het initiatief om de beleidspraktijk te verenigen met een pact. Lees meer

Gaten in de binnensteden

Verstedelijking De Coronacrisis zal nog meer gaten in onze binnensteden boren. Lector Cees Jan Pen ziet overal in Nederland winkels verdwijnen en 'rotte kiezen' ontstaan. Voor een winkel komt geen winkel meer terug, en ook geen horeca. Krimp de stadscentra in en maak van leegstand nieuwe woningen is zijn dringende advies. Lees het FD artikel. Bekijk het artikel

Looking towards future

Opportunistic Urbanism: 2018

Looking towards future

nieuws Opportunistic Urbanism 2018 is the third and final in the series of exchange between Melbourne School of Design and TU Delft. The final year of the program compares the Melbourne’s dynamic design with the ‘Dutch approach’, to design neighbourhoods by promoting new ways of development for the future. Lees meer

From city to neighborhood

Opportunistic Urbanism: 2017

From city to neighborhood

Internationaal Opportunistic Urbanism 2017 is the second in the series of the exchange studio between Melbourne and Southern Randstad in partnership with TU Delft and Melbourne School of Design. The program is intended to encourage collaborations that brings together Melbourne’s dynamic design and development culture with a real world research project exploring the possibilities of an intensified Randstad agglomeration. Lees meer

Realising unseen potentials

Opportunistic Urbanism: 2016

Realising unseen potentials

Internationaal Opportunistic Urbanism 2016 is the first in the series of the three year program by Deltametropolis Association in partnership with TU Delft and Melbourne school of design, as a two way international exchange comparing the city of Melbourne and Southern Randstad. Lees meer

woensdag 24 juni

Gezonde regio

Webinar 2

Webinar 2

Debat Sinds COVID 19 wordt een blokje om, een wandeling in het park of een fietstocht de stad uit, terug een uitje. We herwaarderen recreëren in de nabije groen-blauw structuren. Deze structuren zijn echter geen gegeven, maar het resultaat van zorgvuldige planning of beleid, gericht op het verbeteren van onze gezondheid. Urban Insight Sweco Nederland en Vereniging Deltametropool nodigen u uit om in twee webinars (buurt en regio) met ons verder na te denken over de relatie tussen gezondheid en groen-blauw structuren. Lees meer

woensdag 17 juni

Een volgende stap naar de stad van de toekomst

De stad van de toekomst

Bijeenkomst Hoe kunnen we in de verdichtingsgolf bouwopgaven koppelen aan energietransitie, innovaties op het gebied van mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties? Dit was de centrale vraag van het BNA-onderzoek ‘De stad van de toekomst’. BNA-onderzoek en Vereniging Deltametropool delen de lessons learned. Ook gaan we in gesprek over het vervolg: hoe vertalen we de geleerde lessen naar concrete plekken en vraagstukken? De deelname is gratis na aanmelden. Bekijk het artikel

woensdag 17 juni

Gezonde buurt

Webinar 1

Webinar 1

Debat Sinds COVID 19 wordt een blokje om, een wandeling in het park of een fietstocht de stad uit, terug een uitje. We herwaarderen recreëren in de nabije groen-blauw structuren. Deze structuren zijn echter geen gegeven, maar het resultaat van zorgvuldige planning of beleid, gericht op het verbeteren van onze gezondheid. Urban Insight Sweco Nederland en Vereniging Deltametropool nodigen u uit om in twee webinars (buurt en regio) met ons verder na te denken over de relatie tussen gezondheid en groen-blauw structuren. Lees meer

terug naar boven terug naar boven