Om te beginnen

De verbeelding aan zet

#ProjektNL

#ProjektNL

Ontwerpend onderzoek ‘Projekt NL’ is een beweging van toekomstverbeelders: planners en ontwerpbureaus, die de resultaten van ontwerpen willen benutten voor het voeren van een brede discussie over de inrichting van ons land. Lees meer

Lage Landen 2020—2100

Een toekomstverkenning

Lage Landen 2020—2100

Energie Zoals de landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn hun rijke geschiedenis en gunstige ligging aan de Noordzee delen, zo delen ze ook de ruimtelijke uitdagingen waar ze de komende decennia voor staan. Deze studie onderzoekt welke winsten er geboekt kunnen worden door een meer samenhangende en gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling van de Lage Landen. Lees meer

Ring! Ring! Ring! Ring!

Ringpark Magazine

Ring! Ring! Ring! Ring!

Community of Practice Het Ringpark spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. In gesprekken, bijeenkomsten en discussies over de toekomst van onze leefomgeving en het buitengebied. We hebben de afgelopen tijd gebouwd aan een stevig fundament voor het Ringpark. Het is echter géén kant-en-klaar verhaal, het is nog volop in wording. Ga je mee? Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities

De stad van de toekomst

Architectuur Hoe kunnen wij, ruimtelijk professionals, een positieve bijdrage leveren aan de leefbare stad van de toekomst? Met een heuse beweging waarin meer dan 150 mensen bijna een jaar lang ontwierpen, discussieerden en van elkaar leerden is er tijdens de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ ingegaan op deze vraag. De resultaten zijn gebundeld in deze publicatie. Lees meer

Over het beter inzetten van ontwerpend onderzoek

Het net ophalen

Energie Al het ontwerpend onderzoek dat de laatste jaren is uitgevoerd heeft ontzettend veel opgeleverd. Toch geloven we dat dit onderzoek nóg beter ingezet kan worden. Daarom gaan wij 'Het net ophalen': we vissen de sterke ideeën uit een selectie studies, analyseren en bespreken welke factoren in het proces hebben geleid tot succes of juist niet en trekken hieruit algemene lessen voor het effectiever inzetten van toekomstig ontwerpend onderzoek. Lees meer

Over leven met logistiek

Landscapes of trade

Landscapes of trade

Landschap Handel zit de Nederlander in het bloed, wordt vaak gezegd. Ons ruimtelijk beleid heeft dit decennia gestimuleerd met o.a. Mainports en 'Nederland Distributieland'. De lokale effecten van nieuwe vormen van handel, zoals e-commerce, leiden momenteel tot een hevig debat over de verdozing van het landschap. Welk ruimtelijk patroon is precies aan het ontstaan door logistieke ontwikkelingen, wat betekent dat voor economie en leefbaarheid in de stad, wat zijn redenen om hierop te sturen en hoe zouden we dat kunnen? Lees meer

Een klein land met verre uithoeken

Verstedelijking Heeft een tiener in het zuiden van Limburg dezelfde kansen als een leeftijdgenoot in de Randstad? In Nederland groeien de verschillen in rijkdom, in macht en tussen centrum en periferie. In haar nieuwe boek Een klein land met verre uithoeken beschrijft Floor Milikowski hoe Nederland met een nieuwe tweedeling omgaat. Op vrijdag 24 april organiseert De Balie in Amsterdam een boekpresentatie en discussie-avond waarin journalist en auteur Milikowski in gesprek gaat met onder meer Onno Hoes (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars) en Marianne Besselink (burgemeester van Bronckhorst). Bekijk het artikel

De eerste regionale energiestrategie

Energie Als eerste gemeente van het land publiceerde Amsterdam afgelopen week de Concept Regionale Energiestrategie. Hiermee geeft de hoofdstad aan hoe ze de transitie naar duurzame energie samen met de regio vorm wil geven. In 2030 zal 80% van de energie duurzaam zijn, dus afkomstig van zon of wind. Deze energie moet voor 50% door lokale energiecoöperaties worden opgewekt op grote en kleine daken en met nieuwe windmolens. Voor de windmolens zijn een aantal zoekgebieden gepresenteerd, waaronder opvallend ook het cultuurhistorisch waardevolle Waterland. Bekijk het artikel

Wat zijn de opkomende steden in 2020?

Internationaal Geopolitieke verschuiving, klimaatzorgen en disruptieve technologie; hoe is het gesteld met het concurrentievermogen van steden in deze snel veranderende wereld. De vastgoedadviseurs van JLL geven in het rapport Demand and Disruption in Global Cities, 2019 aan hoe meer dan 500 steden omgaan met de uitdagingen en of ze daarin succesvol zijn. Interessant aan het rapport is dat steden worden ingedeeld in types op basis van hun rol in de nieuwe wereldeconomie: type steden zijn bijvoorbeeld de megahubs (Sao Paulo, Istanbul, Moskou), innovators (Denver, Tel Aviv, Dublin) of de influencers (Miami, Milaan, Kyoto). Amsterdam wordt vooralsnog gerekend tot ‘established world cities'. Bekijk het artikel

De impact van de bezorgeconomie op landschap en stad

Verstedelijking In 2019 openden negentien nieuwe XXL-distributiecentra hun deuren en werden twaalf megacentra aangekondigd. Met de komst van Amazon zal de bezorgeconomie alleen maar groter worden. Dit heeft grote impact op het landschap en op de stad. Volgens René Buck is er een Nationale Taskforce nodig om de ‘verdozing’ van Nederland tegen te gaan. Aansluitend bij dit debat organiseert Stadsleven op 25 maart een talkshow met het thema DOZEN, over de impact van de bezorgeconomie op de stad. Bekijk het artikel

maandag 2 maart

Stretching Metropolitan Regions

The New Planning Dialogue #04

The New Planning Dialogue #04

Activiteit 'Stretching Metropolitan Regions' is a masterclass and workshop organised by Vereniging Deltametropool in collaboration with METREX and hosted by L’ Institut Paris Region, in the French capital. On that day, we expect an interactive and explorative dialogue with different European Metropolitan Regions in order to share knowledge, create good narratives and specify aspects of classification and typologies of the Metropolitan Regional scale. Lees meer

dinsdag 10 december

Take on the future

Take on the Future

Take on the Future

Activiteit Last one week for registration. ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ is a two-day conference convened on 10 and 11 December 2019, in Rotterdam and The Hague, the Netherlands. It aims at identifying innovative planning approaches to a more resilient future, bringing experts from Netherlands and Europe and debating over the relevance for the recently published draft Dutch national environmental vision NOVI. Lees meer

terug naar boven terug naar boven