Om te beginnen

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

Kansen voor landschappelijke meerwaarde

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

ontwerpend onderzoek Urban Synergy en Vereniging Deltametropool verkenden de opgave van grote data- en distributiecentra in Flevoland. Waar landen deze ontwikkelingen, waar juist niet, en hoe kunnen ze lokaal bijdragen aan een diverser, aantrekkelijk en bruikbaar landschap? Ons advies: "Pak het groots aan, want hoe meer geclusterd, des te hoger de meerwaarde die kan worden bereikt." Lees meer

Met meer bos de toekomst tegemoet

Van infra-landschap naar bos-landschap

Van infra-landschap naar bos-landschap

landschap Dat het landschap in de A4-zone verandert staat vast. De uitdaging is om het landschap zo in te richten dat het ook in de toekomst nog aangenaam is om er te wonen, werken en te verblijven. Wij stellen een toekomstperspectief voor waarin de radicale aanplant van bos wordt ingezet voor de ontwikkeling van aantrekkelijke, weerbare en goed verbonden landschappen. Lees meer

The New Planning Manifesto

A call for action

The New Planning Manifesto

longread The New planning is a ‘movement’ that re-thinks planning as a profession. It is a dialogue with experts and enthusiasts to challenge the conventional methods of planning systems and questioning our preparedness for climate urgencies and transitions. Lees meer

Waar willen wij wonen

ontwerpend onderzoek Hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie samen een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst? Dat is de uitvraag van de 12de Eo Wijersprijsvraag met als titel: WAAR WIJ WILLEN WONEN. Vereniging Deltametropool werkte o.a. aan de reader die inzicht geeft in de thema's en de relaties daartussen. Multi-disciplinaire ontwerpteams die interesse hebben om mee te doen aan de prijsvraag worden uitgenodigd voor de kick-off op 5 oktober in Amersfoort. Bekijk het artikel

Stedelijke inbreiding to the rescue

Stedelijke inbreiding to the rescue

internationaal Welke lokale maatregelen zijn het meest succesvol om de ecologische voetafdruk te verkleinen? Onderzoekers van het Cool Climate Network van Berkeley onderzochten 700 steden om dit te meten. In een online tool kunnen steden bekijken welke maatregelen voor hen het meest positieve impact hebben, gemeten aan de hand van CO2-uitstoot. Opvallend vaak komt stedelijke inbreiding naar voren als belangrijkste maatregel. Onderdeel van het onderzoek is een kaart die het gemiddelde CO2-uitstoot per huishouden in de VS laat zien. Deze kaart ondersteunt het beeld dat stedelijke dichtheid een temperende werking heeft op CO2-uitstoot. Bekijk het artikel

Dansen tussen de schalen

strategie Voor complexe vraagstukken is integraal regionaal samenwerken onmisbaar. Volgens Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde, maakt de omgevingswet het mogelijk om dat beter te faciliteren. Tijdens een bijeenkomst van de G40 en G4 gemeenten geeft Teisman aan dat de tussenruimte tussen de bestuurslagen benut kan worden om te dansen tussen de schalen. Goed bestuur en beleid op regionaael schaalniveau gaat niet alleen om harde afspraken, taken en geld, maar juist om de ruimte die ook de nieuwe omgevingswet biedt tussen de formele verdeling van bevoegdheden in Bekijk het artikel

Omgevings­kwaliteit niet als toefje op de taart

nieuws "Zet ‘omgevingskwaliteit’ centraal in het beleid voor het landelijk gebied." Dat is kortweg het advies dat Vereniging Deltametropool en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit in een brief aan Johan Remkes stuurden. Goede kwaliteit van de leefomgeving is een publieke zaak, ten dienste van de mensen die wonen, werken en leven in ons land. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied moet deze omgevingskwaliteit als verbindend instrument vormgeven niet als sectoraal toefje op de taart. Bekijk het artikel

maandag 3 oktober

Wetenschaps­tafel #5

Pandemie en ruimte

bijeenkomst Pandemieën als gevolg van nieuwe besmettelijke ziekten kunnen te allen tijde optreden. Hoe richten we onze leefomgeving zo in dat we het ontstaan van pandemieën (in Nederland) zo veel mogelijk voorkomen en dat we hier – mocht er onverhoopt toch een pandemie optreden – zo prettig mogelijk kunnen leven? De wetenschap aan het woord! Lees meer

donderdag 13 oktober

BNSP-SALON #6: Ondergronds bouwen

BNSP-SALON #6: Ondergronds bouwen

activiteit Deze avond starten we met de thematiek en de dynamiek in de opgave van de ondergrond: waarom is het belangrijk en waarom juist nu? En wat wordt er al gedaan? En wat nog juist niet? Vervolgens duiken we in de praktijk van de kabels en leidingen en komt een voorbeeld aan bod van gebiedsontwikkeling die is opgebouwd vanuit de ondergrond. Bekijk het artikel

Building a sustainable future together

New European Bauhaus

New European Bauhaus

internationaal The New European Bauhaus aims to initiate inviting conversations and collecting contributions about beautiful, sustainable and inclusive forms of living. As proud partner of this initiative, we hope to work between the scales, concentrating on cross-border discussion, between cities, regions, countries, reaching to megaregional Eurodelta impact and towards European exchange. Lees meer

Werken
op de kaart

De plek van de economie

De plek van de economie

verstedelijking ‘Wonen’ heeft een heel dominante positie in de verstedelijkingsopgave en overschaduwt het belang van andere functies, zoals de plek van werkgelegenheid en voorzieningen. Terwijl die essentieel zijn voor een kwalitatieve en veerkrachtige leefomgeving. Lees meer

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

Kansen voor landschappelijke meerwaarde

(X)XL-bebouwing in het Flevolandse landschap

ontwerpend onderzoek Urban Synergy en Vereniging Deltametropool verkenden de opgave van grote data- en distributiecentra in Flevoland. Waar landen deze ontwikkelingen, waar juist niet, en hoe kunnen ze lokaal bijdragen aan een diverser, aantrekkelijk en bruikbaar landschap? Ons advies: "Pak het groots aan, want hoe meer geclusterd, des te hoger de meerwaarde die kan worden bereikt." Lees meer

Zuid-Holland 50-50

Met data terug- en vooruitkijken

Zuid-Holland 50-50

ontwerpend onderzoek In dit data-gedreven project keken we met Bright en Provincie Zuid-Holland 50 jaar terug en vooruit. Het blijkt dat we veel kunnen leren uit het verleden, maar ook dat toekomstige ontwikkelingen niet zomaar hetzelfde pad zullen volgen. Daarvoor zijn de ruimtelijke condities niet meer geschikt en de opgaven teveel van karakter verschoven. In vier scenario's bekeken we welke locaties kansrijk zijn voor transformatie van grondgebruik, en welke opgaven dat concreet oplevert. Lees meer

Bouwen aan leefomgevings­kwaliteit

verstedelijking Deze studie werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om onze dorpen en steden nóg leefbaarder te maken. Lees meer

Ons pleidooi

Ons pleidooi

strategie Met ons pleidooi maakt Vereniging Deltametropool duidelijk dat we partner zijn in “de grote verbouwing” van Nederland. We werken mee aan de samenhang, de regionale uitwerking en de uitvoering van dit nieuwe Nederland. Lees meer

terug naar boven terug naar boven