Om te beginnen

De verbeelding aan zet

#ProjektNL

#ProjektNL

Ontwerpend onderzoek ‘Projekt NL’ is een beweging van toekomstverbeelders: planners en ontwerpbureaus, die de resultaten van ontwerpen willen benutten voor het voeren van een brede discussie over de inrichting van ons land. Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

GO! RES Rotterdam: ontwerpend onderzoek laat zien wat je kan willen

Governance, Ontwerp, Regionale Energie Strategie roadshow

GO! RES Rotterdam: ontwerpend onderzoek laat zien wat je kan willen

Energie Vrijdag 7 juni was de tweede GO!RES-bijeenkomst, ditmaal in POST Rotterdam. Onderwerp van deze bijeenkomsten is de impact van energietransitie en klimaatadaptatie op de ruimte om ons heen en de bijdrage van ontwerpend onderzoek aan het formuleren van integraal en gebiedsgericht beleid. Centraal stond de vraag hoe nationale klimaatdoelen en particuliere initiatieven elkaar ontmoeten. Lees meer

INTENS

De toekomst van het MRA landschap

INTENS

Landschap Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten. Lees meer

Natuur om de hoek

Recreatiegebieden post 1965

Natuur om de hoek

Landschap Heel Nederland is gepland en ontworpen, vaak met de beleving van de gebruiker en recreant in het achterhoofd, al was dat niet altijd de hoofdzaak. Wie alle ruilverkavelingen, landinrichtingen, natuur- en groenstructuurprojecten zou meetellen, kan Nederland zien als één groot recreatiegebied, ook al is niet elk stukje toegankelijk. Dit onderzoek duidt de recreatiegebieden in West-Nederland en onderzoekt de mogelijke toekomst. Lees meer

Nederland op de kaart

Nationale Omgevingsvisie

Nationale Omgevingsvisie

Strategie De kracht van kaarten zit in het identificeren en visualiseren van opgaven. Combinaties van verschillende informatielagen tonen conflicten en kansen, waarmee ze prangende vragen oproepen en discussie aanwakkeren. Met keuzes in ontwerp en legenda worden verhalen tot leven gebracht. Kortom: kaarten zijn onmisbaar in het komen tot een sterke ruimtelijke visie. Lees meer

De verbeelding aan zet

#ProjektNL

#ProjektNL

Ontwerpend onderzoek ‘Projekt NL’ is een beweging van toekomstverbeelders: planners en ontwerpbureaus, die de resultaten van ontwerpen willen benutten voor het voeren van een brede discussie over de inrichting van ons land. Lees meer

Parkinclusief ontwikkelen

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Parkinclusief ontwikkelen

Community of Practice Op 10 juli organiseerde Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) een werksessie over parkinclusief ontwikkelen. De centrale vragen waren “Hoe kunnen we innovatieve bouwconcepten en ontwikkeling van groene gebieden als één geheel gaan zien? En hoe kunnen we deze ontwikkelingen als één business-case benaderen?” Lees meer

Debat: Alles over de NOVI

nieuws Op dinsdag 24 september, om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger vindt het debat 'Alles over de NOVI' plaats. Hoe gaan we om met de ruimte en biedt de NOVI uitkomst bij de grote opgaven? Er worden drie cases behandeld: (1) Havengebieden Rotterdam en Amsterdam, (2) High Tech Campus Eindhoven en (3) Veenweidegebied Friesland. Het debat is met o.a. minister Kajsa Ollongren. Bekijk het artikel

GO! RES Rotterdam: ontwerpend onderzoek laat zien wat je kan willen

Governance, Ontwerp, Regionale Energie Strategie roadshow

GO! RES Rotterdam: ontwerpend onderzoek laat zien wat je kan willen

Energie Vrijdag 7 juni was de tweede GO!RES-bijeenkomst, ditmaal in POST Rotterdam. Onderwerp van deze bijeenkomsten is de impact van energietransitie en klimaatadaptatie op de ruimte om ons heen en de bijdrage van ontwerpend onderzoek aan het formuleren van integraal en gebiedsgericht beleid. Centraal stond de vraag hoe nationale klimaatdoelen en particuliere initiatieven elkaar ontmoeten. Lees meer

vrijdag 27 september

Wat anders.

Metropool Forum 2019

Metropool Forum 2019

Bijeenkomst Hoe verandert onze leefomgeving? Wat moeten we als ruimtelijk professional weten en anders gaan doen? Wat zijn andere oplossingen die een bredere aandacht verdienen? Kom op 27 september presenteren of mee debatteren tijdens ons jaarlijks Metropool Forum Wat Anders. Lees meer

terug naar boven terug naar boven