De CoP gaat weer aan de slag!

Community of Practice - Landschap als bron voor brede welvaart: Werkprogramma 2024-2026

De CoP gaat weer aan de slag! De Community of Practice: Landschap als bron voor brede welvaart is een groep voor kennisuitwisseling over de noodzaak van groene ruimte in de stad en omgeving voor brede welvaart. De CoP bestaat sinds 2018 en heeft afgelopen jaren veel verschillende evenementen georganiseerd en onderzoeken gepubliceerd. De CoP heeft zich gericht op het samenbrengen van een groot flexibel netwerk van professionals rond de hierboven omschreven missie. Met meer dan 410 unieke deelnemers organiseerde de CoP ruim 17 activiteiten, variërend van kleinschalige uitwisselingen tussen regio’s tot symposia en conferenties. Voor de komende jaren gaan we weer door met die kennisuitwisseling, maar we gaan het ook net even anders doen.

2024-2026

De CoP gaat met soortgelijke werkzaamheden door in de komende jaren, maar wil ook meer focus leggen op onderzoek waarvan de resultaten toepasbaar zijn door iedereen die met de onderwerpen van de CoP werkt: Het landschap, met name de groen-blauwe ruimte op metropolitane schaal dat ten goede komt aan brede welvaart. De CoP gaat daarom aan de slag met drie thema’s de komende jaren waarbij de implementatie en werkwijzen rondom stedelijke groenstructuren aan de hand van verschillende accenten in relatie tot de noodzaak ervan: Groen wortelen, groen normeren en groen structureren. Elk thema krijgt zijn eigen onderzoek hebben een looptijd van een jaar.

2024: Groen wortelen:

Er is opgenomen in nationaal beleid dat ruimtelijke ontwikkeling gestuurd gaan worden door het natuurlijk water- en bodemsysteem. Dat geldt ook voor nieuwe woningbouwontwikkelingen, maar de bestaande stad heeft in het algemeen ook zijn relatie met dat systeem verloren door (ondergrondse) kanalisatie en ophoogzand.

Welke kansen bieden een hernieuwde relatie met de landschappelijke context voor een metropolitane groenstructuur gestoeld op brede welvaart? We gaan aan de slag met het in kaart brengen van steden hun relatie met het bodem- en watersysteem, kijken ter inspiratie naar best-practices en stellen ambities en ontwerpprincipes op aan de hand van ontwerppilots.

2025: Groen normeren:

Waar met huidige transities en ruimtelijke opgaven woningbouwaantallen en emmissies allemaal harde, numerieke doelstellingen hebben, blijft het bij groen in de stad vaak vrijblijvend. Terwijl de positieve effecten op gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatief vermogen alomtegenwoordig zijn, en steeds harder nodig zullen zijn om onze steden leefbaar te houden.

Een nieuwe groennorm is nodig om het groen te laten meegroeien met verdere verstedelijking. De noodzaak is duidelijk maar in de ruimtelijke toepassing van groennormen in de praktijk is echter nog weinig bekend. Samen met de uiteindelijk uitvoerende kant willen we de balans tussen harde ambitie en maatwerk van groenstructuren onderzoeken via case-studies van steden die al met groennormen werken, maar ook van steden die ermee aan de slag willen.

2026: Groen structureren:

De vergroeningsopgave op metropolitane schaal is urgent maar ook vrij groot. Gemeenten en provincies gaan er dan ook gelukkig steeds voortvarender mee aan de slag, zeker sinds de omgevingsvisies en de ruimtelijke voorstellen. Dat betekent onder andere meer capaciteit in uitloopgebieden en veel kleinschalige vergroening in de stad. Is de huidige stedelijke ruimtelijke ordeningspraktijk te complex geworden voor de schaal van groene scheggen en gordels?

Het is noodzaak de schaal en impact van het in de laatste jaren aangelegde stadsgroen te onderzoeken en de stand van zaken te bepalen in relatie tot de noodzaak en ambitie ervan. Vervolgens stellen we ons de vraag: welke grote gebaren zijn er te maken in de stedelijke ruimte in het kader van groen-blauwe structuren?

Denk mee!

De onderzoeksprojecten doen we niet alleen. Het is juist van belang dat geïnteresseerden meedenken met de thema’s zoals hierboven beschreven staan. Dat kan door voorbeelden van best-practices of ontwerpcasussen aan te dragen, ons informeren over innovatieve werkwijzen of simpelweg een goed idee hebben voor landschap in relatie tot brede welvaart. Denk ook mee met de CoP!

De community of practice (CoP) staat open voor iedereen: grote organisaties met grote plannen en dito budgetten die de community gewicht geven, initiatieven die op zoek zijn naar een goed netwerk en inhoudelijke positionering, en individuele deelnemers die graag hun kennis ter beschikking stellen of gewoon geïnteresseerd zijn in het onderwerp en ermee aan de slag willen. De community bestaat nu uit beleidsmakers (provincie, metropoolregio, gemeente, waterschap, rijk), ontwerpers, onderzoekers, bedrijven en andere partijen die het idee Landschap als Bron voor brede welvaart in de praktijk willen brengen.

Wil je met je organisatie actief deelnemen aan de CoP en/of bijdragen aan de projecten komende jaren? Neem dan contact op met David de Boer

terug naar boven terug naar boven