Toon filters

Helaas, geen resultaten

Ed Nijpels ontvangt op de IABR “Pleidooi 2050 – deltaplan voor de energietransitie”

Pleidooi 2050 stelt: geen energietransitie zonder nationaal ruimtelijk programma

Ed Nijpels ontvangt op de IABR “Pleidooi 2050 – deltaplan voor de energietransitie”

Op dinsdagavond 3 juli wordt op de IABR het Pleidooi 2050 aangeboden aan Ed Nijpels – voorzitter van het Klimaatberaad. Pleidooi 2050 is op initiatief van Vereniging Deltametropool samen met de vakwereld opgesteld. De kernboodschap van het pleidooi is: geen energietransitie zonder nationaal ruimtelijk programma, zonder een plan voor hoe de komende dertig jaar op nationaal en regionaal niveau in samenhang de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en landschappen wordt gewaarborgd. Dit sluit aan bij deze editie van de IABR die volop inzet op het stevig verankeren van ruimtelijk ontwerp in de aanpak van de energietransitie en omgekeerd, en die de energietransitie positioneert als een hefboom voor stedelijke kwaliteit, voor een sociaal inclusieve stad: Energie=Ruimte=Solidariteit. Lees verder

terug naar boven terug naar boven