Met meer bos de toekomst tegemoet

Van infra-landschap naar bos-landschap

Dat het landschap in de A4-zone verandert staat vast. De uitdaging is om het landschap zo in te richten dat het ook in de toekomst nog aangenaam is om er te wonen, werken en te verblijven. Wij stellen een toekomstperspectief voor waarin de radicale aanplant van bos wordt ingezet voor de ontwikkeling van aantrekkelijke, weerbare en goed verbonden landschappen.

Samen met H+N+S Landschapsarchitecten en in opdracht van Rijkswaterstaat (afdeling Markt & Innovatie) werkten we aan een toekomstperspectief voor de A4-zone tussen Rotterdam en Amsterdam, waarin een de aanplant van bos wordt ingezet om bij te dragen aan het oplossen van landschappelijke opgaven en waardevolle landschappen te creëren waar we weer decennia mee vooruit kunnen. De A4 fungeert in dit toekomstperspectief via recreatieve knooppunten als toegangspoort tot deze landschappen.

Ben je benieuwd naar het toekomstperspectief? De A0-poster (low-res) is hier te downloaden.

Van verzorgingsplaats naar recreatief knooppunt (locatie A4 - Park21, Haarlemmermeer) Van verzorgingsplaats naar recreatief knooppunt (locatie A4 - Park21, Haarlemmermeer).

Een centrale rol in het toekomstperspectief spelen de ‘recreatieve knooppunten’, plekken die we nu nog kennen als verzorgingsplaatsen. Door veranderende voorkeuren in de vervoers- en logistieke sector staat het verdienmodel van verzorgingsplaatsen onder druk. Daarbij zijn ze het doorgaans in zichzelf gekeerde milieus: doorvoerlocaties met een lage verblijfskwaliteit en afgesneden van de omgeving. Dat kan beter. De programmering van verzorgingsplaatsen aan de A4 wordt in dit toekomstperspectief verbreed naar verblijven, werken, recreëren en aan het landschap verbonden functies, zoals de verkoop van lokale agrarische producten. Hiertoe wordt een alternatieve inrichting van verzorgingsplaatsen voorgesteld waarbij ze beter verbonden worden met de omgeving (ook ecologisch!) zijn en gebruikt worden als ontmoetingsplek en als startpunt van wandel- en fietsroutes.

terug naar boven terug naar boven