RUDIFUN dataset

Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging Nederland | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

26 mei 2019

“RUDIFUN staar voor RUimtelijke DIchtheden en FUnctiemenging in Nederland. Deze dataset bevat landsdekkend onder meer de Floor Space Index (FSI) en de Mixed Use Index (MXI) op meerdere aggregatieniveaus. De MXI is een index die de vierkante meters vloeroppervlak voor wonen deelt door het totale aantal vierkante meters. Op bijgaand kaartje ziet u de MXI in het centrum van Rotterdam. De lichtrode kleuren staan voor bouwblokken die overwegend een woonfunctie hebben en de lichtpaarse kleuren betreffen bouwblokken met overwegend niet-woonfuncties. De donkere kleuren zijn de meest gemengde bouwblokken. Met behulp van de achterliggende dataset zijn ook andere indexen van onderlinge verhoudingen tussen gebruiksfuncties (wonen, kantoren, industrie, ontmoetingsruimte, onderwijs etc). te maken.”

terug naar boven terug naar boven