We willen dat iedereen die lid is, iedereen waarmee we samenwerken en iedereen die geïnteresseerd is in onze activiteiten of publicaties en onze website bekijkt de beste ervaring mogelijk bieden. Om dat te kunnen doen verwerken wij persoonsgegevens, gebruiken we noodzakelijke cookies en Google Analytics.

Welke gegevens we bewaren en waarom staat in deze privacyverklaring. Meer informatie over noodzakelijke cookies en Google Analytics is te vinden in de cookieverklaring. Juist vanwege het belang van onze netwerkfunctie gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het gaat daar bij om alle persoonsgegevens die wij verwerken als u lid, of de organisatie waarvoor u werkt lid wordt, als u met ons samenwerkt, met ons communiceert, onze website gebruikt, tickets bestelt, deelneemt aan activiteiten, een donatie of bestelling doet.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor wij u als individu kunnen identificeren. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat wij:

– Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

– Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

– Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

– Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

– Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

– Uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In de privacyverklaring geven we u meer uitleg over het soort persoonsgegevens dat we verzamelen en waarom we dat doen, hoe we deze beveiligen en hoelang we deze verzamelen. Ook kunt u meer lezen over uw rechten en hoe u contact kunt opnemen. Dat willen we zo helder en eenvoudig mogelijk uitleggen.

Privacyverklaring Vereniging Deltametropool

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Telefonisch: 010 737 03 40

E-mail: secretariaat@deltametropool.nl

Post: Vereniging Deltametropool, Postbus 600, 3000 AP Rotterdam

terug naar boven terug naar boven