Den Haag: van dienstenstad naar kennisstad

IABR 2016: what is next?

Den Haag heeft de IABR-2016 als podium gebruikt om de ‘lerende stad’ te verkennen. In samenwerking met Vereniging Deltametropool zijn workshops gehouden en gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen: de Haagse Tafel in de IABR is een ‘living lab’ geworden over de toekomst van de stad.

Op economisch gebied maakt Den Haag een transitie door van nationale dienstenstad naar internationale kennisstad. Het CentraI Innovation District (CID) speelt hierbij een sleutelrol voor stad en regio. Het CID ligt strategisch rond de drie centrale stationslocaties en huisvest nu al de belangrijkste kennisclusters; het is een kansrijk gebied voor het ontwikkelen van meer kennisintensieve milieus en voor centrumstedelijke verdichting en vernieuwing. Den Haag verbindt door de ontwikkeling van het CID de positie van Internationale Stad van Vrede & Recht met de kennisintensieve Next Economy: de stad ontwikkelt zich tot mondiaal expertisecentrum voor vrede, recht, veiligheid en ‘good governance’. Speerpunt daarbij is de koppeling van humanitaire kennis aan ruimtelijke ordening, om te komen tot meer duurzame en sociaal rechtvaardige ruimtelijke planning (‘Just Urbanism’).

De workshops aan de Haagse tafel op de IABR-2016 en een tiental korte interviews met sleutelpersonen zijn op papier vastgelegd door Jeroen Mensink, de chroniqueur van het proces. De losse flyers die daar het resultaat van zijn, vormen onderdeel van de tentoonstelling en zijn gebundeld in de hier te downloaden folder.

terug naar boven terug naar boven