Lidmaatschap particulier 2021

Als particulier lid bent u welkom op al onze bijeenkomsten, wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onze actuele thema’s en kunt u onze publicaties kosteloos opvragen. Jaarlijks vergaderd u mee in ons Algemene leden vergedering, hier heeft u een stem in de koers van de vereniging

Lidmaatschap

Als lid van de onafhankelijke Vereniging Deltametropool wordt u onderdeel van een netwerk van mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de Nederlandse metropool (Deltametropool) als geheel en bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Tevens is de vereniging een unieke ontmoetingsplaats voor iedereen die graag over de grenzen van het eigen vakgebied, de eigen beroepsgroep of het eigen bestuurlijke territorium heenkijkt.

Voor wie?

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de Deltametropool. Naast een individueel lidmaatschap is er een institutioneel lidmaatschap voor zowel overheden, het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties die de activiteiten van de vereniging zowel inhoudelijk als financieel steunen.

Wat?

De activiteiten van de Vereniging Deltametropool worden mogelijk gemaakt door de leden, sponsoren en door projectbijdragen, zowel financieel als inhoudelijk, door derde partijen. De eigen bijdrage van de leden en donateurs blijft het belangrijkst.

Voordelen van het lidmaatschap:

1. Vind de juiste mensen
u wordt deel van het netwerk, bestaande uit organisaties, professionals en geïnteresseerden die bezig zijn met stedelijke en metropolitane ontwikkelingen;

2. Gezamenlijk doel
u kunt een actieve inbreng leveren in de ontwikkeling van de Nederlandse metropool;

3. Ontmoet, discussieer en inspireer
de vereniging organiseert (leden)bijeenkomsten, evenementen, workshops, nieuwsbrieven en werkgroepen, (met voorrang) toegankelijk voor alle leden;

4. Ontvang publicaties

onder meer de Private Picks, Deltametropool FactSheets, project Updates, ledenmailingen en eindpublicaties

5. Project deelname
u kunt onderwerpen op de kaart zetten of deelnemen in lopende projecten;

6. Inspraak
u heeft een stem met betrekking tot bijvoorbeeld de koers van de vereniging;

7. Belastingvoordeel
de vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dus zijn uw giften aftrekbaar;

8. Project kosten
er zijn speciale ledentarieven voor het uitvoeren van opdrachten

Meer informatie over het lidmaatschap?

U kunt zich onderstaand aanmelden als lid van de Vereniging Deltametropool of eerst meer informatie opvragen. Het informatiepakket wordt u kosteloos toegezonden.

terug naar boven terug naar boven