Panorama Nederland meets PBL

#PanoramaNederland

10 juli 2019

Tussen 11 en 21 juni 2019 was Panorama Nederland op bezoek bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Tijdens workshops over de vier in het Panorama belichtte thema’s kon het publiek hun wensen en uitdagingen voor de toekomst bediscussiëren, met behulp van inzichten, feiten en cijfers uit bestaand onderzoek van PBL.

De slotbijeenkomst richtte zich op een mogelijke uitwerking van de ontwikkelprincipes binnen de NOVI en op het bereik van de Panorama ideeën voor het bredere publiek. Hoe inclusief en hoe realistisch kan een dergelijk optimistisch beeld zijn? En spreekt het wel de juiste taal voor een breder publiek? Fundamentele kwesties zoals “Wie bepaald het algemeen belang?” en “Praten over de toekomst is altijd politiek” kwamen in de discussie aan de orde.

Slotbijeenkomst Panorama Nederland meets PBL Slotbijeenkomst Panorama Nederland meets PBL.

Naar aanleiding van de slotbijeenkomst hebben Vereniging Deltametropool en PBL afgesproken om zich verder te verdiepen in de relatie van het Panorama met de NOVI en de betekenis ervan in de ontwikkeling van steden en regio’s in Nederland. Uitgangspunt daarbij vormt de constatering dat er meer aandacht moet zijn voor de geografische dimensie van de bestaande ruimteclaims en dat daarin onvoldoende keuzes worden gemaakt. In een zomerworkshop zal door het combineren van de kaarten uit de Ontwerp NOVI een eerste slag worden gemaakt.

terug naar boven terug naar boven