Met een gideonsbende in dialoog om zorg te dragen voor ruimtelijke kwaliteit

Nationale Dialoog Bouwcultuur

25 februari 2021

Het is een ambitieus project van minimaal 10 jaar. In een verbond van een breed geschakeerde groep deelnemers wordt met de Nationale Dialoog Bouwcultuur verantwoordelijkheid genomen voor onze ruimtelijke kwaliteit. Op 5 februari vond de tweede (IM)Pact sessie plaats, lees de kroniek van Fred Feddes

Met de ondertekening van de Verklaring van Davos in 2018, versterkt door de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gaat Nederland het commitment aan dat iedere ingreep in de fysieke leefomgeving bijdraagt aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Er wordt nu een begin gemaakt om deze verantwoordelijkheid te nemen in een maatschappelijke context, door het faciliteren van de dialoog over bouwcultuur tussen een breed geschakeerde groep deelnemers (BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, BNSP Beroepsvereniging Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen, Bouwend Nederland, CRA College van Rijksadviseurs, NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, NVDE Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, VAWR Vereniging van Architecten in de Restauratie, VNO NCW, Landschapsbeheer, Staatsbosbeheer, Kunsten ’92, Koninklijke BAM Groep, NVTL Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, Erfgoedvereniging Heemschut, Europa Nostra, Vitens, VVM Netwerk van Milieu professionals).

De Kronieken

Om de dialoog te laten aarden, om te reflecteren op het proces, de inhoud en de impact, hebben we Fred Feddes gevraagd als chroniqueur. De gedachtevorming schiet in deze fase nog vele kanten op en er blijven logischerwijs allerlei losse eindjes hangen. Als chroniqueur neemt hij de vrijheid een aantal losse eindjes om te zetten in expliciete vragen, en vanuit zijn eigen ervaringen enkele leemten provisorisch te vullen. Baukultur is een veelomvattend begrip en de Verklaring impliceert een radicale transformatie van de manier van werken. Lees zijn kroniek hier: Fred Feddes-Kroniek IMPact 2

terug naar boven terug naar boven