Bicycle Landscape

€49.95 voor niet leden

Bicycle Landscape een ode aan het Nederlandse gemaakte landschap. Dit boek inspireert om op een andere wijze naar ons land te kijken, hoewel het perspectief oer-Nederlands is: vanaf het zadel van een fiets.

Uitgerust met zijn camera fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Vereniging Deltametropool zorgde – met bijdragen van diverse specialisten zoals Adriaan Geuze en Wim Pijbes – voor het verhaal.

 

Bicycle Landscape
Why The Netherlands looks like this
Fotografie: Yorit Kluitman | auteurs: Adriaan Geuze, Gerrie Andela, Timo de Rijk, Wim Pijbes, Nancy Arkema, Steven Fleming en Yorit Kluitman
€ 49,95 | ISBN 9789462083875

25 september 2017
nl/eng | hardcover |  288 p. | 24 x 32 cm | 150 ills design: 75B | nai010 publishers in samenwerking met Vereniging Deltametropool, Landschapstriënnale 2017 | met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

terug naar boven terug naar boven