Over 100 jaar is Nederland schoon en groen

Meer bos, minder vee, weinig groei in de Randstad en meer in Oost en Zuid Nederland. Zo ziet Nederland eruit over honderd jaar. Een groep van twintig wetenschappers van de WUR in Wageningen heeft een toekomstbeeld voor een duurzaam Nederland op lange termijn gemaakt. Als tegenhanger van korte termijn oplossingen voor issues als de stikstofcrisis zoeken de makers naar natuurlijke oplossingen voor de echte problemen zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, en afbraak van de biodiversiteit.

terug naar boven terug naar boven