Het decennium van de stedelijke transformatie

In het afgelopen decennium is verstedelijking snel toegenomen, zo ook in de Verenigde Staten. In een prachtige kaart gebaseerd op satellietbeeld toont Descartes Labs welke plekken de afgelopen tien jaar nieuw bebouwd zijn. Dit laat een explosie van stedelijke ontwikkeling zien.

terug naar boven terug naar boven