De stedeling aan banden gelegd door Corona

26 maart 2020

Nu door Corona in België ook veel kleine parkjes en groenzones dichtgaan, worden uitwijkmogelijkheden van stedelingen in appartementen ingeperkt. Moet het pleidooi om in steden te gaan wonen bijgestuurd worden is de vraag die De Standaard stelt. Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret ziet mogelijkheden om uit deze crisis te leren: "Ze kan ons helpen om de verdichtingshysterie wat af te zwakken. Pas nu we er van afgesneden zijn, zien we heel goed dat de open ruimte een onmisbare uitlaatklep is". Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck stelt dat ontwikkelaars geen kleine konijnenkoten meer mogen blijven maken, maar behuizing met voldoende grote balkons en collectieve ruimte.

terug naar boven terug naar boven