Het ecosysteem van bestuurlijke samenwerking in gemeenteland

01 juli 2021

Hoe werken gemeenten in ons land samen? Een onderzoek van onder meer Rijksuniversiteit Groningen, BZK en de Geodienst heeft het ecosysteem van bestuurlijke samenwerking in kaart gebracht. In sommige regio’s zijn meer dan vijftig samenwerkingsverbanden actief. De intensiteit van samenwerking in het zuiden van het land is sterker dan in het noorden en westen. Ook valt op dat samenwerkingen nauwelijks de provinciegrenzen overstijgen.

terug naar boven terug naar boven