Wet van behoud van ruimtevraag

01 juli 2021

'bouwen in weilanden moet uit de taboesfeer worden getrokken’ concludeerde het Economisch Instituut voor de Bouw. Christian Rommelse vraagt zich af wat het effect is van uitbreiding van verstedelijkt gebied. Sinds 1950 is stedelijke gebied vier keer zo groot geworden t.o.v. een inwonersgroei van 34%. En verstedelijkt gebied is duur. Is het financieel haalbaar om al het verstedelijkte gebied in Nederland weerbaar te maken voor wateroverlast, rioolverzakkingen, hittestress en een rendabele aanleg van (nieuwe) warmte- en elektriciteitsnetten te faciliteren?

terug naar boven terug naar boven