Werk verandert, het landschap verandert mee

Architectuur van Arbeid

De manier waarop we werken verandert. Het werklandschap verandert mee. ‘Architectuur van Arbeid’ is een programma van zes expertsessies en publieke debatten waarin de transitie van werk als ruimtelijke opgave wordt geagendeerd en onderzocht.

Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Tegelijkertijd constateren we dat werk maar een kleine rol speelt in de bestaande besluitvorming over verstedelijking. 

Het is tijd om ook de werk-gerelateerde ruimtelijke vraagstukken mee te nemen in het denken over de stad. Worden bedrijfsterreinen niet te makkelijk in woon-werkmilieus getransformeerd? Hoe krijgen innovatieve werkvormen een plek in de stad? En hoe maken we voldoende capaciteit om flexibel in te spelen op toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen? Kortom: hoe maken we goede werklocaties waar mensen graag willen zijn?

“Architectuur van Arbeid” is een programma van zes publieke debatten over nieuwe vormen van arbeid en productie en de impact hiervan op onze omgeving. Het vindt plaats tussen maart en december 2019 en wordt georganiseerde door Vereniging Deltametropool in samenwerking met Het Nieuwe Instituut en De Spontane Stad.

Programma

19:00 – 21:00 in Het Nieuwe Instituut

7 maart: automatisering, digitalisering en de nieuwe productie landschappen

9 mei: interactiemilieus en het vormgeven van innovatie

4 juli: de ruimtelijke impact van circulair

19 september: werken of wonen en de strijd om ruimte

31 oktober: de terugkeer van de maakindustrie (internationale sessie)

12 december: werklandschappen als speeltuin van de toekomst

binnenkort: debat #5 De terugkeer van de maakindustrie

31 oktober | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut

Na een lange periode van globalisering komen nieuwe vormen van maakindustrie terug in Nederland. Wat is typisch voor de plekken van het nieuwe maken, in vergelijking met de oude industrie? Hoe verhoudt de maakindustrie zich tot andere stedelijke activiteiten zoals wonen, recyclen of leren? Creëren we voldoende ruimte voor maken in de huidige stedelijke ontwikkelingen?

Met bijdrages van:

  • Jurriaan van den Eijkhof (strategisch adviseur, ORAM) To make a productive city: How to incorporate (manufacturing) industry in an urban environment that focuses on housing?
  • Birgit Hausleitner (onderzoeker | lector, TU Delft) Cities of Making: Spaces for manufacturing and a multi-disciplinary co-creation instrument towards them.

debat #4 Werken of wonen en de strijd om ruimte

19 september | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut

— verslag —

In hoeverre heeft het realiseren van woningbouw op werklocaties een bijdrage aan duurzame, aantrekkelijke en innovatieve werkomgevingen? Wat zijn de consequenties van het mixen van wonen en werken vanuit zowel een economisch als bestuurlijk perspectief? Is het realistisch om functiescheiding achter ons te laten en te streven naar een integrale aanpak van diverse ruimtelijke opgaven.

Met bijdrages van:

  • Gido ten Dolle, Directeur Ruimte en Economie, Gemeente Delft: Verstedelijkingsalliantie en de herontwikkeling van de Schieoevers
  • Elisabeth Boersma, Stadsontwikkelaar BPDi, BPD Gebiedsontwikkeling: Transformatie van bedrijventerreinen en herstructurering van woningcorporaties in Eindhoven en Tilburg

debat #3 De ruimtelijke impact van circulair

4 juli | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut

— verslag —

Hoe pakken we op verschillende schaalniveaus de transitie naar een circulaire economie aan en wie is daarbij aan zet? Welke consequenties heeft dit voor de ontwikkelingsstrategie van werklocaties? Reserveren we genoeg ruimte op de juiste plekken voor het verduurzamen van productie? Hoe kunnen kringlopen in de verstedelijkingsopgave vorm krijgen?

Met bijdrages van:

  • Juriën Poulussen, adviseur, Stec Group – De regio als actor: leider of volger richting circulaire werklocaties?
  • Anne Loes Nillesen, stedenbouwkundige, oprichter Defacto: Vintage verstedelijking, circulaire aanpak van de verstedelijkingsopgave

DEBAT #2 Interactiemilieus en het vormgeven van innovatie

9 mei | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut

— verslag —

Zijn de huidige interactiemilieus inclusief en divers genoeg? Hoe open zijn innovatiemilieus, gezien hun spagaat tussen kennis delen en tegelijk intellectueel eigendom beschermen? Welke ruimtelijke ecosystemen koppelen kennis aan andere delen van de economie, zoals landbouw, maakindustrie en logistiek?

Met bijdrages van:

  • Prof. Ir. Maurits de Hoog, Directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam – Ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus: de genealogie van kennisclusters
  • Robbert de Mug, Strategisch Adviseur, Gemeente Eindhoven – Brainport City: het ontwikkelen van Eindhoven als Kennisstad

debat #1 Automatisering, digitalisering en de nieuwe productielandschappen

7 maart | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut

Zijn mensen gewenst op de werkplekken van de toekomst? Worden locatievoordelen straks bepaald door wereldwijde datastromen? Welke rol heeft de overheid hier nog in?

— verslag —

Met bijdrages van:

  • Jeanet van Antwerpen, CEO, Schiphol Area Development Company – It’s the job and the spot! – Ontwikkeling van toekomstbestendige werklocaties: Waar willen mensen werken?
  • Marten Kuijpers, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut – De Architectuur van het Achterland – Ruimtelijke implicaties van automatisering van werk

terug naar boven terug naar boven