Thomas Dillon Peynado

Projectmedewerker

Na mijn afstuderen in januari 2020 wist ik het zeker: Een interdisciplinaire en gezamenlijke aanpak is cruciaal om de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden. Vooral als we kijken naar de complexe opgave die inpassing van dichtheid, het handhaven of verhogen van de leefbaarheid en klimaatadaptatie, en de kansen die mobiliteitskeuzes en natuurinclusief werken bieden, hebben we behoefte aan meer systeemdenken dat de grenzen van onze discipline overstijgt.

Tijdens mijn master in Urbanism aan TU Delft heb ik als bestuurslid en medeorganisator van INDESEM, tijdens mijn interdisciplinaire ontwerpproject in China, en ten slotte met mijn afstuderen gerelateerd aan het Stad van de Toekomst ontwerponderzoek hier van mogen proeven. Sinds 2020 is het interdisciplinair en waardengericht werken bij Vereniging Deltametropool echter ook mijn dagelijkse realiteit. Met o.a. activiteiten voor de Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde en het nieuwe project Stad x Ruimte wil ik graag bijdragen aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en ervaring.

thomas.dillon@deltametropool.nl LinkedIn

dagelijks bestuur

Leen Verbeek - voorzitter

Flevoland (Commissaris van de Koning)

LinkedIn

Paul Langeweg

Zelfstandig adviseur

LinkedIn

Martina Huijsmans

Gemeente Delft (wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening)

Mail

Maurits Schaafsma

Stedenbouwkundige, Gemeente Haarlemmermeer

Mail

Erik Pasveer

Hoofd Strategie, Directie Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam

Mail
terug naar boven terug naar boven