Vereniging Deltametropool is initiator van onafhankelijk ontwerpend onderzoek naar metropoolontwikkeling in Nederland en de Eurodelta-metropool. We coördineren onderzoeksprojecten, doen zelf onderzoek, delen kennis en adviseren. Door weloverwogen samenwerking met ons brede en gelaagde bestuurlijke en kennisgerichte netwerk wordt het onderzoek gegrond en relevant.

Pionierend op demografische, economische en bestuurlijke uitdagingen en kansen van de groeiende metropool bieden we bestuurders en beleidsmakers praktische verbeteringen op het gebied van welvaart, infrastructuur, duurzaamheid en levenskwaliteit. Hiermee zorgen we voor een weerbare en op de toekomst gerichte internationale positionering van Nederland.

Ons doel is Nederland te laten anticiperen op actuele problematiek waardoor ze zich internationaal kan manifesteren.

De hoofdthema’s binnen onze projecten zijn:

–          Binnenstedelijke ontwikkeling en stadsvernieuwing

–          Energietransitie

–          Economische weerbaarheid

–          Bereikbaarheid en mobiliteit

–          De versterking van de Eurodelta-metropool

Onafhankelijk ontwerpend onderzoek

Vereniging Deltametropool coördineert onafhankelijk ontwerpend onderzoek op vraagstukken met betrekking tot de groeiende metropoolgebieden in Nederland en de Euro-Deltametropool (gevormd door de Randstad, Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied). We onderzoeken kansen en uitdagingen rondom actuele opgaven met een grootstedelijk, interregionaal, nationaal of internationaal karakter. Onze projectleiders zijn expert op het gebied van ruimtelijke ordening met verschillende specialisaties zoals verstedelijking, mobiliteit en het analyseren van GIS data.

Onze projecten zijn bestuurlijk verankerd, op kennis gebaseerd of doelen op een (brede) beweging. Bestuurlijk verankerd is bijvoorbeeld ‘Verstedelijkingsopgave van Nederland – naar een gezamenlijke aanpak’, een uitwerking van de NOVI op basis van een bestuurlijke ronde (G4, G32, IPO).

 

Verstedelijkingsopgave van Nederland Verstedelijkingsopgave van Nederland.

‘Spot On’ en ‘Blind Spot’ zijn voorbeelden van een brede beweging waar het landschap als een vestigingsvoorwaarde wordt benaderd. Kennis gebaseerd is bijvoorbeeld het ‘Informatiesysteem Knooppunten’ waarmee met GIS-Data praktische vertalingen gemaakt worden ten behoeve van de mobiliteit. Tot slot kunnen we nog een onderscheid aanbrengen in gepositioneerd ontwerpend onderzoek, zoals bij ‘Energie en Ruimte – een nationaal perspectief’.

Een overzicht van verenigingspublicaties, voortgekomen uit projecten en samenwerkingen vindt u op onze | ISSUU publicaties | webpagina.

 

Landschapstriennale Energie en Ruimte Landschapstriennale Energie en Ruimte.

De vereniging als vrijplaats

Vereniging Deltametropool is ook een vrijplaats die de ruimte schept om, buiten de gebruikelijke kaders, nieuwe ideeën te ontwikkelen en een scherpe discussie over de Deltametropool te voeren. Jaarlijks voeren we op verschillende plaatsen debatten en organiseren we workshops voor zowel bestuurders, beleidsmakers als kennisinstituten. Ook verzorgen we regelmatig een programma bij publieke evenementen zoals congressen en festivals.

De vereniging en haar leden

In de vereniging komen het bedrijfsleven, publieke belangengroepen, onderzoeksinstellingen en overheden samen. Voor onze leden zijn wij een rijke netwerkorganisatie en inspirerend kennisinstituut. Als vereniging zijn onze leden van essentiële waarde. Door een lidmaatschap kan de vereniging haar onafhankelijke werk voortzetten en excelleren met bijzondere publicaties als ‘Spot On’, ‘Verstedelijkingsopgave van Nederland – naar een gezamenlijke aanpak’, ‘Bicycle Landscape – why the Netherlands looks like this’ en ‘Energie en Ruimte – een nationaal perspectief’. Een lidmaatschap bij de vereniging is onderverdeeld in drie categorieën: institutioneel, professioneel en particulier. Wilt u de Vereniging ook steunen, word dan lid. Meer informatie kunt u | hier | vinden.

Bezoekadres Museumpark 25, 5e etage – Rotterdam
Postadres Postbus 600, 3000AP Rotterdam
Telefoon +31 (0)10 737 0340
E-mail secretariaat@deltametropool.nl
Website www.deltametropool.nl
Media Linked-in  |  Twitter  |  Flickr |  Issuu
ANBI Sinds 2013 is de vereniging geaccrediteerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling  ANBI 
RSIN 809262691

 

Verklaring Deltametropool

De in 1996 gestarte samenwerking tussen de vier wethouders Ruimtelijke Ordening van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht resulteerde in februari 1998 in een gezamenlijke verklaring met betrekking tot de strategie om in de Randstad te transformeren in een stedelijk complex van internationaal formaat: een Europese Deltametropool. Het centrale begrip in deze strategie is groei. De ontwikkeling van de Deltametropool gezien als een groeiproces dat, historisch bezien, reeds eeuwen geleden is begonnen. In de tweede helft van de twintigste eeuw doet zich hierin een tempoversnelling voor. En het ontstaan van de Europese Unie geeft dit tempo nog een extra impuls. De kern van de verklaring van 1998 is samengevat in artikel 2 van de statuten van de Vereniging Deltametropool, gedateeerd op Februari 1998 (ISBN 90-76630-03-8).

verklaring deltametropool | (Nederlandse PDF)
declaration deltametropolis | (English PDF)

| jaarrekening 2017 |
| retrospectief 2017 |
| retrospectief 2018-19 (English)
| jaarrekening 2018 |
| jaarrekening 2019 |

| beleidsplan |

 

terug naar boven terug naar boven