Verbindend Landschap

Advies van RLi (2016)

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur richt zich in het advies 'Verbindend landschap' op de rol van landschap bij het realiseren van de grote ruimtelijke opgaven en positioneert landschap daarbij in het hart van het nieuwe omgevingsbeleid. De raad noemt hierbij de inzichten uit Blind Spot.

terug naar boven terug naar boven