Van Low naar High RES

Nederland zal de komende jaren fors veranderen aan de hand van de Regionale Energiestrategieën (RES) die 30 regio’s nu al maken. Maar hoe worden belangrijke ruimtelijke kwaliteiten zoals erfgoed en landschap daarin gewaarborgd? Door de hoge tijdsdruk bij het maken van de RES speelt governance nu een dominante rol. Lees de column van Syb Groeneveld waarin hij voorstelt om ontwerp en governance te combineren bij het opstellen van een RES.

terug naar boven terug naar boven