Ruimte voor Succes geeft inspiratie tot samenwerking

Op 12 september organiseerden we in samenwerking met kennisplatform CROW het tweede seminar rondom Ruimtelijke Ontwikkeling en OV: Ruimte voor Succes. Zo'n 90 deelnemers van vervoerregio’s, gemeenten, provincies, Rijk, adviesbureaus en belangenorganisaties uit binnen- en buitenland, lieten deze dag zien dat zij zich allen verantwoordelijk voelen en samenwerkingen dichtbij zijn. Met workshop, lezingen, praktijkvoorbeelden, serious game en excursie werd het belang en de mogelijkheden van ruimtelijke ordering bij knooppuntontwikkeling onderbouwd.

terug naar boven terug naar boven