Workshops 'De stad van de toekomst'

Aan de slag met G40- en kleinere gemeenten

Kunnen we de lessons learned uit de ontwerpstudie doorvertalen naar andere plekken en gemeenten? Kan de methodiek van ontwerpend onderzoek als waardevol beleidsinstrument ook op andere plekken worden toegepast? Wij denken van wel! Meld je gemeente aan met een concrete casus voor een workshop in het najaar van 2020.

Het verbeelden van complexe maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken en het samen met gebiedsstakeholders ontwerpen van een gedeelde visie op de toekomst van een gebied, kan leiden tot gedragen plannen voor de toekomst.

Wij nodigen steden, die een concrete testlocatie hebben waar met een frisse blik naar gekeken kan worden uit voor workshops in het najaar van 2020. Staat er in uw gemeente een gebiedsontwikkeling op stapel, waar complexe vraagstukken spelen rondom transitieopgaven? Breng deze testcase in in een workshopsessie van een dagdeel (4 uur). Hiervoor worden dan twee ontwerpteams uit het ‘De stad van de toekomst’-traject uitgenodigd, die affiniteit hebben met de thema’s die in het gebied spelen. Daarnaast nemen stedenbouwkundigen en uitvoerende diensten van de desbetreffende gemeente deel, en stakeholders uit het gebied.

Tijdens de werksessies worden naast algemene kennis vanuit de ontwerpstudie concrete tools en denkrichtingen gebruikt, zoals: Ruimtelijke plaatshouders voor infra als ruggengraat voor ontwikkeling; overkluizing van sporen; sport en gezondheid als verbinder; extreme dichtheid als kwaliteit; overmaat als kans; de kwaliteit van de openbare ruimte als basis voor ontwikkeling; het watersysteem als leidend concept of de beloopbare stad en concepten voor nabijheid als opstap. (zie ook de folder ‘De stad van de toekomst-lessons learned’).

Het doel is om aan het eind van de werksessie nieuwe inzichten te hebben ontwikkeld en concrete aanbevelingen in de vorm van uitgangspunten voor een gebiedsontwikkeling. De deelnemende gemeente krijgt als eindproduct een beeldend verslag met daarin een verslag van het proces en de uitgangpunten die zijn benoemd.

Gevraagd van de gemeenten:
– Aanleveren van een ruimtelijke casus die aansluit bij de opbrengsten uit de eerste fase Stad van de Toekomst
– Financiële bijdrage 2.000 – 3.000 € als cofinanciering van de workshop
– Inzet stedenbouwkundige/strateeg voor de definitie van de casus
– Inzet van minimaal vier ambtenaren van verschillende diensten voor inhoudelijke en actieve participatie in de workshop
– Uitnodigen van gebiedsstakeholders voor deelname aan de workshop
– Inzet voor aanwezigheid bij een gezamenlijke presentatie en discussie met betrokken partijen (BZK, kennisinstellingen etc.) later in het traject

Voor meer informatie stuur een mailtje naar jhinterleitner@bna.nl of paul.gerretsen@deltametropool.nl

of bel 020 5553651.

terug naar boven terug naar boven