Mainports voorbij

Advies van RLi (2016)

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert het Rijk om naast het mainportbeleid ook aandacht te besteden aan de bredere vestigingsfacoren, die van belang zijn voor de BV Nederland. Het rapport noemt hierbij de inzichten van Blind Spot.

terug naar boven terug naar boven