Frisse blik op stedelijke complexiteit

Studio Hartzema verzelfstandigt de onderzoekstak onder het label FRESH. FRESH zal dienen als een kennisplatform voor het verzamelen van bestaande en ontdekken van nieuwe kennis voor een betere toekomst voor de stedelijke complexiteit. Het eerste onderzoek wordt gedaan onder de titel Project Holland: een verkenning naar de transformatie van het Nederlandse landschap als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking.

terug naar boven terug naar boven