Toon filters

Helaas, geen resultaten

Dynamische zone zonder label

Publicatie Stadsrandenlab

Dynamische zone zonder label

architectuur In de stadsranden komen verschillende opgaven en ruimteclaims bij elkaar. Ontwerpers kunnen helpen om voor deze context nieuwe perspectieven te schetsen. In 2020 organiseerden BNA onderzoek i.s.m. ARCAM het Stadsrandenlab, waarvan de publicatie net van de pers is gerold. Like Bijlsma en Merten Nefs reflecteren op de uitkomsten van het lab: de toekomst van Amsterdam gloort aan de rand. Lees verder

Recipes for a paradigm shift in planning

The New Planning Cookbook and Community of Practice (NPCoP)

Recipes for a paradigm shift in planning

community of practice The New Planning 'Cookbook' is an amalgamation of the processes (recipes) and learnings (ingredients) from ‘The New Planning Dialogue’ held over the last two years. With this publication, we aim to create a clear understanding of the processes, ideas and learnings explored through the dialogues and will showcase the ways in which different collaborations made this possible. Along with this, we also initiate the New Planning Community of Practice to continue the discussions and provide a platform for change! Lees verder

Logistiek en de stad met elkaar verbinden

zo doen ze dat in Parijs

Logistiek en de stad met elkaar verbinden

architectuur Het is een kwestie die de gemoederen in Nederland al enige tijd bezighoudt: hoe logistiek en distributie op een mooie manier in te passen in het (stedelijke) landschap. Merten Nefs en Léa Soret, als onderzoekers verbonden aan de Vereniging Deltametropool, laten aan de hand van de integrale gebiedsontwikkeling Chapelle International in Parijs zien hoe logistiek en stedelijke vernieuwing elkaar versterken. En wat Nederland daarvan kan leren. Lees verder

Wat drones kunnen betekenen voor de stad

mobiliteit en bereikbaarheid Vliegen we binnenkort naar ons werk, zonder files en zonder luchtvervuiling? Drones zijn in opkomst en kunnen van deze luchtfietserij werkelijkheid maken aldus onderzoeker Paul Cureton. In zijn onderzoek naar de impact van luchtvaartuigen en drones op de stedelijke inrichting, laat hij zien welke rol drones kunnen spelen bij het tackelen van issues rondom personenvervoer, gezondheid en milieu. Lees verder

Natuur om de hoek relevanter door Corona

Uit Staatsbosbeheer magazine

Natuur om de hoek relevanter door Corona

community of practice De kwaliteit van de directe leefomgeving is door de coronacrisis alleen nog maar urgenter geworden. Het onderzoek 'Natuur om de Hoek', naar door de overheid aangelegde recreatiegebieden sinds 1965, uitgevoerd door Vereniging Deltametropool i.s.m. Staatsbosbeheer en Urban Synergy, komt hierdoor in een nieuw licht te staan. Lees verder

De auto stuurt aan op trek uit steden

mobiliteit en bereikbaarheid Een belangrijke ‘USP’ van stedelijke verdichting is de betere bereikbaarheid. Maar de relatie tussen bereikbaarheid en economie verliest aan relevantie door nieuwe werkvormen en digitalisering. Daarnaast zorgt het Corona-virus voor een snelcursus thuiswerken en verleidt het ons tot de voordelen van meer leefruimte en het hebben van een eigen tuin. Carlo van de Weijer trekt in zijn column een directe relatie tussen de trek uit de stad en de auto die het ons makkelijk maakt om buiten de stad te gaan wonen. De auto verliest niet aan populariteit en zal ons steeds meer uit de stad sturen de komende jaren Lees verder

Where is the Action Plan?

Reporting back - Value this!

Where is the Action Plan?

evenementen The New Planning Dialogue #06 "Value this! Declarations and Agreements in Planning" was organised as a masterclass session by Vereniging Deltametropool in collaboration with BNA International and Arcadis. This was second online session focused on some of the important global agendas and their definitive role in planning systems. Lees verder

Voorland Groningen – boekbespreking

Voorland Groningen – boekbespreking

landschap Groningen is ons voorland. Maar wat betekent dat? Voorland is een plek én een tijd. Het is het land voor de dijk en het is ook de toekomst die je kan vermoeden, maar waar we nog niet zijn. Dit boek is een uitnodiging om te wandelen door het eeuwenoude Groninger cultuurlandschap en de tekens te lezen van een tijd die komt. Daarbij worden vier urgente thema's in het vizier gehouden: het stijgende water, de verschralende biodiversiteit, het verdwijnend erfgoed en de opwarmende aarde. In Voorland denken bewoners en experts mee over lokale oplossingen voor deze mondiale problemen. Een mooie en uitgebreide boekbespreking vind je in de Volkskrant. Lees verder

Kom tot rust langs de A10

Kom tot rust langs de A10

landschap Fotograaf Ko Hage trok langs de schaduw van de grootste rotonde van het land: de A10. De stad voelt in deze groene, loze en vergeten ruimte erg ver weg. De ring die in 1990 feestelijk geopend werd begint te knellen en zal langzaam verdwijnen zoals ook ooit de middeleeuwse stadsmuur, de vraag is wat er met al die betekenisloze ruimte gaat gebeuren. Lees verder

Onderzoeks­fotografie voor de metropool

Boekrecensie

landschap Dat vliegtuig, bijna op de landingsbaan, staat er half op. Het grootste deel van de eerste foto in dit boek bestaat uit een zware grijze lucht. De landingsbaan ligt er een beetje scheef onder. Schiphol is misschien wel het meest besproken onderwerp in Groot-Amsterdam, zoals Theo Baart “zijn stad” noemt. Lees verder

Bringing the climate agreement home

COVID-19, climate ambitions and cities as a key player

climate action The need for addressing the climate agenda in regional and municipal plans is undeniable. The role the cities can play is at the heart of this discussion. To what extent do cities address the climate agenda in their plans? How crucial is the urban dimension in responding to greenhouse gas emissions? Do city plans align with the national and international climate ambitions? Join us in exploring these questions and more through a series of articles on climate action in cities. We begin with looking at the relationship between the climate agenda at different levels – international, national, regional and city - and what it can mean for urban areas. Lees verder

Techno­cratische terreur

Techno­cratische terreur

landschap De afgelopen tien jaar zag Maarten Meester, filosoof en (eind-)redacteur van Noorderbreedte, een continue stroom aan projecten, uitdagingen en ontwerpopgaven voorbij komen. De drang tot beheersing en overheersing van de natuur vervult hem met ontzetting. Die emotie blijkt hij te delen met de Groningse kunstenaar Frank Hutchison. Bekijk de bijzondere uitwerking. Lees verder

De Hypochon­drische Stad

verstedelijking Geografen Gert-Jan Hospers en Piet Renooy schetsen in het artikel De hypochondrische stad op Gebiedsontwikkeling.nu een beeld van de toekomst van de stad na de coronacrisis. De uitbraak van corona maakt volgens de geografen een einde aan de populariteit van de verdichte en bruisende stad. De angst regeert en afstand is het devies. Is het leven in deze bange stad nog wel de moeite waard? Lees verder

What did the cities learn?

Reporting back - Directing City Visions

What did the cities learn?

evenementen The New Planning Dialogue #05 was organised as a peer review session by Vereniging Deltametropool in collaboration with Amsterdam Municipality via an online Zoom session. On the 8th of May 2020 the online session took place with ten cities of Europe and a wide audience, almost reaching to a hundred, of planners, designers, policymakers and academicians. Lees verder

Van A naar… Het Nederlandse straatbeleid herzien

mobiliteit en bereikbaarheid Onze straten gebruiken we gewoonlijk om overheen te rijden, maar nu we stilstaan zien we dat we de ruimte nodig hebben om in te leven. Wat willen we met de publieke ruimte en onze mobiliteit? Is dit het moment om met een frisse blik naar de ruimte van straten te kijken, kunnen we ze beter gebruiken dan voor mobiliteit? In De Correspondent stellen ze de van A naar B functionaliteit ter discussie. Lees verder

De stad ook van onderuit weder­opbouwen

Ingezonden brief van hoogleraar Eric Corijn

verstedelijking Er komen ongetwijfeld nog interessante postcoronadebatten aan. Over open en gesloten grenzen en op welke schaal dan. Over autoritair nationalisme of vernieuwde internationale solidariteit. Over nieuwe regels inzake reizen, mobiliteit en omgangsvormen. Over kwijtschelden van niet terugbetaalbare schuldenlasten. Over recessie, depressie of herneming. Over herverdeling van de rijkdom. Over de afbouw van uitzonderingsmachten. Over hoe apps nuttig zijn of privacy verstoren. Over de toekomst van de Europese Unie. Over herstel van de markt, versterking van de openbare sector of andere ecosociale transitiemaatregelen. Ik wil het hier hebben over Brussel en bij uitbreiding over de andere grotere steden. Lees verder

Wuhan: No. 1 spons-stad

internationaal Wuhan is bekend geworden door de Corona-uitbraak, maar de stad heeft ook een andere kant. In een portret van de Chinese megastad dat eerder dit jaar verscheen, beschrijft Guardian Cities dat de metropool aan de rivieren Yangtze en Han op zijn eigen manier een strijd tegen klimaatverandering en overstromingen voert. Wuhan - ooit de stad van honderd meren - heeft door de stedelijke explosie sinds de jaren tachtig nog maar 30 van de 137 meren over. Een sterke overeenkomst met de Randstad. Nu experimenteert de stad met innovatieve ecologische manieren om slim te draineren en water op te slaan en wordt Wuhan als de nummer één spons-stad gezien. Lees verder

NWO Research and Matchmaking

Developments 2018 - 2019

internationaal TU Delft and the Vereniging Deltametropool have created a consortium of academic and social partners to meet the need for a new model of spatial planning that will keep the Netherlands at the forefront of practice in territorial governance. The project aims to break through the current impasse in the governance of the Dutch territory, and provide a roadmap for the transition of planning institutions towards a new model. Lees verder

What did we learn?

Results from The New Planning Dialogue

What did we learn?

internationaal ‘The New Planning is a movement in our profession’, quoted as a concluding remark by Tracy Metz, during the International Conference, ‘Take on the Future’ (December 2019), best summarizes the project so far. Here we share with you our progress in 'The New Planning Movement' of the recent activities and the process of further development of the project. Lees verder

De stedeling aan banden gelegd door Corona

verstedelijking Nu door Corona in België ook veel kleine parkjes en groenzones dichtgaan, worden uitwijkmogelijkheden van stedelingen in appartementen ingeperkt. Moet het pleidooi om in steden te gaan wonen bijgestuurd worden is de vraag die De Standaard stelt. Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret ziet mogelijkheden om uit deze crisis te leren: "Ze kan ons helpen om de verdichtingshysterie wat af te zwakken. Pas nu we er van afgesneden zijn, zien we heel goed dat de open ruimte een onmisbare uitlaatklep is". Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck stelt dat ontwikkelaars geen kleine konijnenkoten meer mogen blijven maken, maar behuizing met voldoende grote balkons en collectieve ruimte. Lees verder

The New Planner for the New Planning movement

Reflection by Selina Abraham

The New Planner for the New Planning movement

evenementen This is a reflection by Selina Abraham of Urban Empact, on the two-day international conference, 'Take on the Future' held on the 10th and 11th of December in Rotterdam and Den Haag, The Netherlands. This article summarises the findings from the various workshops and lectures during the conference, written on invitation from Vereniging Deltametropool. The views are personal. Lees verder

Our take on the future

The New Planning Conference - Reporting back

Our take on the future

internationaal As part of 'The New Planning Dialogue', the third activity was a two-day international conference, ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ on the 10th and 11th of December 2019 in the Netherlands. Dutch and European experts debated over the subject of National Planning and vision making, while reflecting on the draft Dutch national environmental vision, NOVI. Lees verder

The future of public transport

Are we asking the right questions?

The future of public transport

mobiliteit en bereikbaarheid The consensus about moving away from car based mobility has been further fueled at the pan European scale when the European Committee of the Regions (ECoR) and the UITP (International Association of Public Transport) raised a provocative question of: how to get people out of their cars? But what can this mean for cities and regions across Europe? Join the discussion as we explore this in the Dutch context. Lees verder

Het decennium van de stedelijke transformatie

In het afgelopen decennium is verstedelijking snel toegenomen, zo ook in de Verenigde Staten. In een prachtige kaart gebaseerd op satellietbeeld toont Descartes Labs welke plekken de afgelopen tien jaar nieuw bebouwd zijn. Dit laat een explosie van stedelijke ontwikkeling zien. Lees verder

De VS na de klimaat-verandering

internationaal Hoe zien de Verenigde Staten eruit na de klimaatverandering? Dit wordt in kaart gebracht in The 2100 Project: An Atlas for A Green New Deal. In een serie kaarten brengt het McHarg Center for Urbanism and Ecology de daadwerkelijke impact van klimaatverandering in kaart. Welk natuurgeweld wordt op welke plekken verwacht? Waar wordt hogere strefte verwacht? En waar gaat de economie leiden onder de temperatuurstijging? Lees verder

Defining ambitions…

The New Planning Brainstorm - Reporting back

Defining ambitions…

internationaal As part of 'The New Planning Dialogue', the second activity was a brainstorming session to refine the directions of "The New planning" and to define the expected outcomes. The session was organised on the 1st of November, 2019 as an intimate session with 11 experts, founders and members of The New Planning, to discuss the urgencies, solutions and probable methods . Lees verder

Opening night

The New Planning dialogue #03

Opening night

The opening night is held on the first day from 19:00 hours onwards as part of the conference, ‘Take on the future - Critically reflecting on Planning Visions’ convened on 10 and 11 December 2019, in Rotterdam and The Hague, the Netherlands. It aims at identifying innovative planning approaches to a more resilient future, bringing experts from Netherlands and Europe and debating over the relevance for the recently published draft Dutch national environmental vision NOVI. Lees verder

De doos van Pandora

XXL Logistiek

De doos van Pandora

landschap Als lokale overheid kun je niet in je eentje de vestigingsplaatsen van logistieke bedrijven bepalen. Daarvoor is een uitvoeringsprogramma XXL nodig, concludeert Anja Stokkers uit het debat over XXL logistiek op 29 oktober. Een programma dat onder de omgevingswet een publieksrechtelijke basis krijgt. Zo’n programma bindt samenwerkende partijen, dus ook gemeenten, provincie, rijk. En kunnen maatregelen worden opgenomen die boven een individueel plan uitstijgen. Lees verder

De demografische crisis van Oost-Duitsland

internationaal Deze maand herdenkt Duitsland de eenwording en de val van de muur. Sinds de val hebben miljoenen Oost-Duitsland verlaten. De ZEIT brengt met data in kaart wat er precies gebeurd is. Bijna een kwart van de bevolking uit Oost-Duitsland is vertrokken, wat tot een demografische crisis heeft geleid. Nu, 30 jaar later, is de trek gestabiliseerd en ontstaan er langzaam nieuwe kansen door groeiende steden als Potsdam en Leipzig. Lees verder

Zeespiegel-stijging een business model voor kuststeden?

Zeespiegel-stijging een business model voor kuststeden?

internationaal Van New York tot Jakarta; kuststeden wereldwijd moeten zich beschermen tegen de stijgende zee. Maar steeds meer zien deze steden daarin ook een nieuw business model, zo schrijft Guardian Cities. Met nieuwe eilanden voor de kust ontstaat waardevolle grond die verkocht kan worden. Een kritische noot komt van burgemeester Ahmed Aboutaleb en watergezant Henk Ovink in hetzelfde artikel: kustveiligheid moet geen business model worden, het is juist iets waar mensen graag belasting voor betalen. Lees verder

Kaarten en hun verhaal

Nationale Omgevingsvisie

Kaarten en hun verhaal

strategie De kracht van kaarten zit in het identificeren en visualiseren van opgaven. Combinaties van verschillende informatielagen tonen conflicten en kansen, roepen vragen op en wakkeren discussie aan. Keuzes in vormgeving en legenda bepalen het verhaal dat een visie uitdraagt. Kortom: het ontwerp van kaarten is onmisbaar in het komen tot een sterke ruimtelijke visie. Lees verder

Kunnen steden de opkomst van de elektrische step aan?

mobiliteit en bereikbaarheid In veel Europese steden is het een trend: de elektrische step. Met deze nieuwe vervoersmogelijkheid beweeg je snel en flexibel door de stad, maar het leidt ook tot ergernis, ongelukken en misbruik. Eigenlijk weet niemand waar de step thuishoort in het verkeer. De Guardian vraagt zich in het artikel ‘Invasion of the electric scooter: can our cities cope?’ af of onze steden wel opgewassen zijn tegen deze nieuwe duurzame vervoerstrend. Lees verder

Werken vs wonen in de strijd om stedelijke ruimte

Column debat 19 september - Architectuur van Arbeid

Werken vs wonen in de strijd om stedelijke ruimte

werklandschap De woningnood is vaak in het nieuws en de nieuwbouwplannen schieten als paddenstoelen uit de grond, soms nog in een weiland, maar steeds vaker als transformatie van een bedrijventerrein. Die nieuwe bewoners willen ook ergens werken. Blijft daarvoor nog voldoende ruimte over, en welke kwaliteit moet die hebben? Dit vierde debat in de serie Architectuur van Arbeid gaat in op de vaak plat neergezette strijd tussen wonen en werken, op zoek naar nuance. Lees verder

De achtertuinen van de Steden

community of practice Overal in Nederland zijn in de jaren zestig rondom de steden recreatiegebieden aangelegd. Nu vijftig jaar later vormen ze hooggewaardeerde plekken voor rust en recreatie nabij de steeds vollere steden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besteedt in haar tijdschrijft met het artikel 'lekkere grote achtertuin' aandacht aan het onderzoek Natuur om de Hoek, waarin de strategische waarde van de parken voor de uitdijende steden is onderzocht. Lees verder

Armada van cruiseschepen teistert Europese steden

Armada van cruiseschepen teistert Europese steden

internationaal Met een treffend foto-essay van Sean Smith beschrijft The Guardian aan de hand van de Armada van cruiseschepen over het over-toerisme dat verschillende steden in Europa teistert. Het essay laat zien hoe Dubrovnik - de parel van de Adriatische zee - gebukt gaat onder de continue influx van drijvende flatgebouwen en toeristen die alle highlights binnen een dag willen zien. Lees verder

De ruimtelijke impact van circulair

Column debat 4 juli - Architectuur van Arbeid

De ruimtelijke impact van circulair

Na duurzaamheid is circulariteit het volgende breed gedragen doel, waar nu zelfs het heilige huisje van de voedselketen aan moet geloven (zie het recente besluit van Minister Carola Schouten). Maar wat verstaan we precies onder dit containerbegrip? Welke ruimte hebben we – kwantitatief en kwalitatief – nodig voor een economie met gesloten ketens? En hoe veranderen werk en de werkomgeving onder de invloed van circulariteit? Tijdens het derde debat in de reeks van Architectuur van Arbeid zijn deze vragen met het zeer betrokken publiek besproken. Lees verder

Keuzevrijheid van vervoer voor iedereen

Toegang tot OV zichtbaar via app

mobiliteit en bereikbaarheid De Nederlandse metropool werkt als een netwerkstad. Dat biedt veel keuze: waar je woont, waar je werkt, naar school gaat, winkelt of recreëert. De keuze in hoe we ons verplaatsen tussen al deze plekken, is net zo belangrijk. Om de toegankelijkheid van verschillende plekken in Nederland tot het openbaar vervoer inzichtelijk te maken, is de Public Transport Accessibility Level (PTAL) toegepast. Lees verder

In search of the right question..

The New Planning Groundwork - Reporting back

In search of the right question..

The New Planning dialogue is a platform, to discuss the progressing issues and the crucial questions about the planning and policies, with a broad audience of planners, policymakers, developers, and academicians. At the first masterclass, “The New Planning- Groundwork”, organized on 4th July 2019, we hosted 35 inquisitive minds to interact over the current unprecedented challenges. Lees verder

What is The New Planning?

Directions and Learnings

What is The New Planning?

internationaal This is a call for action. And primarily a call for participation. Why “new planning”? Because we think that the mainstream planning, with its traditional methods, does not work efficiently anymore within the political and social changing context. Hence, we would like to discuss the need for a better planning approach and so, discuss the concept of “new planning”. Lees verder

Omgevingstaal

Bloemlezing door Joks Janssen

Omgevingstaal

Naar aanleiding van de lancering van de NOVI heeft Joks Janssen via Twitter opgeroepen om je favoriete dichtregels over de omgeving te delen. Hier is enthousiaast op gereageerd. Lees de bloemlezing die hij speciaal voor onze laatste nieuwsbrief schreef. Lees verder

Verbindend Landschap

Advies van RLi (2016)

landschap De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur richt zich in het advies 'Verbindend landschap' op de rol van landschap bij het realiseren van de grote ruimtelijke opgaven en positioneert landschap daarbij in het hart van het nieuwe omgevingsbeleid. De raad noemt hierbij de inzichten uit Blind Spot. Lees verder

Mainports voorbij

Advies van RLi (2016)

landschap De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert het Rijk om naast het mainportbeleid ook aandacht te besteden aan de bredere vestigingsfacoren, die van belang zijn voor de BV Nederland. Het rapport noemt hierbij de inzichten van Blind Spot. Lees verder

Ringpark Utrecht

Artikel in Ruimte & Wonen (2017)

landschap Een ruimtelijk concept van de eenentwintigste eeuw 
voor 'healthy urban living'. Na invoering van de nieuwe Omgevingswet staan getrainde ruimtelijk ordenaars niet langer centraal, want dankzij het meer integrale begrip 'leefomgeving' kan iedereen met gevoel voor ruimte meedoen. Wij bespreken alvast een voorbeeld van een vernieuwend concept voor een ringpark in Utrecht. Lees verder

Speeltuin van de toekomst

Artikel NL magazine | September 2018 - Benut de transformatie van werklocaties voor meer dan alleen de woningbouwopgave

Speeltuin van de toekomst

werklandschap ‘Ruimte maken voor werk’ is een kreet die steeds meer prioriteit krijgt in de Nederlandse verstedelijkingsagenda, maar de betekenis en implicaties zijn nog onduidelijk. Velen voelen, tijdens een wanhopige huizenjacht op Funda, de druk op de huizenmarkt bij het scrollen, maar slechts enkelen hebben zicht op wat er speelt op het gebied van werklocaties en de betekenis hiervan voor onze toekomst. Lees verder

Looking towards future

Opportunistic Urbanism: 2018

Looking towards future

Opportunistic Urbanism 2018 is the third and final in the series of exchange between Melbourne School of Design and TU Delft. The final year of the program compares the Melbourne’s dynamic design with the ‘Dutch approach’, to design neighbourhoods by promoting new ways of development for the future. Lees verder

From city to neighborhood

Opportunistic Urbanism: 2017

From city to neighborhood

internationaal Opportunistic Urbanism 2017 is the second in the series of the exchange studio between Melbourne and Southern Randstad in partnership with TU Delft and Melbourne School of Design. The program is intended to encourage collaborations that brings together Melbourne’s dynamic design and development culture with a real world research project exploring the possibilities of an intensified Randstad agglomeration. Lees verder

Verlokkend landschap

Cultuurhistorie versterkt identiteit van het gebied

landschap Steden die veel in groen investeren, doen het economisch beter. Dat blijkt uit een recent onderzoek naar de rol van landschap en erfgoed bij het aantrekken van nieuwe bedrijven en hoogopgeleide kenniswerkers. Rond Schiphol betaalt een ontwikkelaar van bedrijventerreinen al mee aan de aanleg van nieuwe parken en recreatieve routes binnen de Stelling van Amsterdam. Lees verder

Realising unseen potentials

Opportunistic Urbanism: 2016

Realising unseen potentials

internationaal Opportunistic Urbanism 2016 is the first in the series of the three year program by Deltametropolis Association in partnership with TU Delft and Melbourne school of design, as a two way international exchange comparing the city of Melbourne and Southern Randstad. Lees verder

Vlindermodel 2.1

Een update voor extra kwaliteit

mobiliteit en bereikbaarheid Tijdens een serie workshops hebben Vereniging Deltametropool en Provincie Noord-Holland gewerkt aan het verbeteren van het vlindermodel. Doel was het vlindermodel te optimaliseren, om zowel de gebruiksvriendelijkheid te verhogen als het daadwerkelijk functioneren van knooppunten beter in beeld te brengen. Lees verder

Samen werken aan de Gooicorridor

SprintStad Gooicorridor

mobiliteit en bereikbaarheid Samen met de provincies Noord-Holland en Utrecht, de NS en de gemeentes in en rondom de Gooistreek zet de vereniging vanaf januari 2015 het SprintStad model in op de Gooicorridor. Doel is het betrekken van de stakeholders bij knooppuntontwikkeling en het vormen van coalities. Lees verder

Werken aan Stedenbaan

Integraal concept voor ruimtelijke ontwikkeling en hoogwaardig openbaar vervoer in de Zuidelijke Randstad

mobiliteit en bereikbaarheid Ondanks de crisis zijn ruim 25.000 woningen gebouwd bij stations (Stedenbaan monitor, 2016) en, vanaf 2023, kan de frequentie van Sprinters op het traject Dordrecht – Rotterdam – Den Haag – Leiden (de Oude Lijn) verhoogd worden naar een trein per tien minuten. Stedenbaan is succesvol afgerond en de vereniging heeft hier op verschillende manieren aan bijgedragen. Lees verder

Wat kunnen de bestaande stations betekenen voor deze regio?

SprintStad Zuid-Kennemerland en IJmond

mobiliteit en bereikbaarheid De realisatie van de ambitie van Zuid-Kennemerland en IJmond om onderdeel uit te maken van een competitieve, duurzame en aantrekkelijke metropoolregio staat onder druk door afnemende bereikbaarheid, voortschrijdende suburbanisatie, vergrijzing en toenemende verkeersoverlast van personen- en goederenvervoer. Dit vraagt om een nieuwe planningsbenadering waarin mobiliteit en ruimtelijke ordening optimaal op elkaar afgestemd worden. Lees verder

Ruimte en Mobiliteit op de Zaancorridor

Sprintstad Zaancorridor

Ruimte en Mobiliteit op de Zaancorridor

mobiliteit en bereikbaarheid De Zaancorridor geldt als een kansrijke corridor, waarop ruimte en mobiliteit elkaar kunnen versterken. Sinds maart 2013 zijn meerdere simulatiesessies van planning support tool SprintStad georganiseerd met stakeholders. Op donderdag 2 oktober 2014 is een sessie gehouden met de wethouders op de corridor, NS, Prorail, IenM en provincie Noord-Holland. Lees verder

Het vlindermodel

Kansen voor knooppuntontwikkeling verbeeld

Het vlindermodel

mobiliteit en bereikbaarheid Netwerk en ruimte hebben een sterke relatie met elkaar. Een knooppunt is een plek waar je in, uit en over kan stappen op verschillende vervoersmiddelen. Ook trekt een knooppunt stedelijke functies en activiteiten aan. Het vlindermodel maakt op basis van zes onderscheidende kenmerken de kwaliteiten van een knoop inzichtelijk. Lees verder

iNode

Online informatiesysteem voor TOD in Nederland

mobiliteit en bereikbaarheid Gegevens over ruimte en mobiliteit zijn in gefragmenteerde vorm volop te vinden op het internet. Maar er mist een integrale manier om naar knooppuntontwikkeling te kijken, met relevante informatie op de juiste schaal, voor de juiste gebruiker. Dit is de gedachte achter iNode. Lees verder

Frequentieverhoging en ruimtelijke ontwikkelingen

SprintStad Utrecht

mobiliteit en bereikbaarheid SprintStad versie 1.2 is toegepast op de corridor Utrecht - Rhenen - Ede-Wageningen, voor het simuleren van frequentieverhoging en ruimtelijke ontwikkelingen. Provincie Utrecht en Bestuur Regio Utrecht (BRU) hebben hiervoor gezamenlijk opdracht gegeven. Op 14 juni 2012 is deze tool opgeleverd. Lees verder

Het betere werk?

Werk(landschappen) in de Circulaire Economie

werklandschap
werklandschap
Letters to the Mayor

Brief aan Burgemeester Ahmed Aboutaleb: pleidooi voor een werkvisie.

werklandschap
werklandschap
Speeltuin van de toekomst

Artikel NL magazine | September 2018 - Benut de transformatie van werklocaties voor meer dan alleen de woningbouwopgave

werklandschap
werklandschap
Vlindermodel 2.1

Een update voor extra kwaliteit

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
Werken aan Stedenbaan

Integraal concept voor ruimtelijke ontwikkeling en hoogwaardig openbaar vervoer in de Zuidelijke Randstad

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
Het vlindermodel

Kansen voor knooppuntontwikkeling verbeeld

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
iNode

Online informatiesysteem voor TOD in Nederland

mobiliteit en bereikbaarheid
mobiliteit en bereikbaarheid
terug naar boven terug naar boven