Vereniging
Deltametropool
Postbus 2885
2601 CW Delft
T: 015-2153011
F: 015-2153018
E: secretariaat@
deltametropool.nl
 
 
   
 
word lid!

 
 
 

RANDSTAD NA URGENT
Gemeentemuseum Den Haag

maandag 7 juli 2008
13:00 -18:00

Onder leiding van minister Eurlings wordt hard gewerkt aan Randstad Urgent - het urgentieprogramma van drieëndertig prioritaire projecten (UPR) die van de Randstad een topregio moeten maken. Minister Cramer richt zich met Randstad 2040 nadrukkelijk op het maken van een visie voor de verre toekomst. Bij beide stukken staat het werk onder grote druk om in het najaar de eerste resultaten aan de Tweede Kamer te kunnen voorleggen.

Onlangs hebben de SER en de VROM-raad in hun advies aan minister Cramer gepleit voor een samenhangende innovatie- en investeringsstrategie voor de Randstad als vervolg op Randstad Urgent. Kortom, een aansporing voor meer ambitie en samenhang.

Tussen het UPR en Randstad 2040 dreigt een hiaat te ontstaan. De Randstad heeft behoefte aan een vervolg op Randstad Urgent, dat fungeert als brug tussen de projecten van het UPR en de langetermijnvisie voor 2040, dus aan een programma met strategische projecten die zorgen voor meer kwaliteit en samenhang in de Randstad!

De Vereniging Deltametropool neemt met de conferentie Randstad na Urgent het initiatief de discussie hierover op gang te helpen. Strategische denkers bezinnen zich, in dialoog met elkaar en in discussie met de zaal, op de situatie zoals die zal zijn na de voltooiing van de huidige UPR-projecten: welke onderwerpen moeten er daarná op de investeringsagenda komen.

Het resultaat van de conferentie wordt in ontvangst genomen door de coördinerend minister voor de Randstad, Camiel Eurlings, die hierop een eerste reactie zal geven.

» Programma