Vereniging
Deltametropool
Postbus 2885
2601 CW Delft
T: 015-2153011
F: 015-2153018
E: secretariaat@
deltametropool.nl
 
 
   
 

Vacature Communicatiemedewerkerword lid!

 
 
 

RANDSTAD OPLOOP: Dat is de kracht van de Randstad
Woensdag 27 mei, 16:00 - 18:30 | Dr. Anton Philipszaal/ Lucent Danstheater, Den Haag

bijlage
Voor Obama en Sarkozy is de metropool het centrum van nieuw elan in duurzame, mondiale economische ontwikkeling.
Wat heeft de Randstad te bieden?

Verenging Deltametropool organiseert op woensdag 27 mei een oploop als aanzet voor haar nieuwe onderzoek naar metropolitane programma's. Dit onderzoek wordt in de komende maanden met meerdere partijen uitgewerkt.

René Buck geeft voor de oploop een toelichting op het onlangs in opdracht van VROM verschenen rapport over de sterke economische clusters van de Randstad. Ondermeer komt erin naar voren dat zich onderscheidende, stedelijke kwaliteiten, internationaal bekeken een belangrijk pluspunt zijn.

De focus ligt daarom op de vraag welke sociale, culturele en stedelijke milieus de voedingsbodem vormen voor het ontkiemen en uitgroeien van de internationale economische sterktes?

De Gemeente Den Haag is als lid van de Vereniging Deltametropool gastheer van deze oploop.

Programma:
16:00 - Inloop en ontvangst
16:30 - Welkom
16:40 - René Buck (Buck Consultants International)
17:30 - Debat met de zaal
17:45 - Borrel
18:30 - Einde

Toegang is gratis

Noot: Voorafgaand aan de oploop vindt op dezelfde locatie om 15:30 uur de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de Vereniging Deltametropool. Deze ledenvergadering is besloten.

Het rapport van Buck Consultants, "Uitvoeringsstrategie duurzame internationale concurrentiepositie Randstad 2040" geschreven in opdracht van het RMNO/VROM.
Dit rapport vormt de basis voor het RMNO Advies uitvoeringsstrategie Randstad 2040