Vereniging
Deltametropool
Postbus 2885
2601 CW Delft
T: 015-2153011
F: 015-2153018
E: secretariaat@
deltametropool.nl
 
 
   
 
word lid!

 
 
 
PAUL GERRETSEN NIEUWE AGENT!

Het bestuur van de Vereniging Deltametropool heeft Paul Gerretsen per 1 april 2008 aangesteld als nieuwe Agent van de Vereniging. Paul Gerretsen is de opvolger van Donald van Dansik, die deze functie tot eind 2006 bekleedde.

Paul Gerretsen (1972) heeft zijn sporen verdiend bij het Atelier Zuidvleugel, waar hij gedurende tweeëneenhalf jaar de inhoudelijke en organisatorische verantwoordelijkheid droeg. Het Atelier Zuidvleugel was een tijdelijk experiment voor het ontwerpen en plannen op de schaal van de Zuidvleugel van de Randstad waarin naast de initiatiefnemer, de Provincie Zuid-Holland, ook de gemeenten Den Haag en Rotterdam en het ministerie van VROM participeerden.

Daarnaast heeft Paul Gerretsen sinds 2003 bij Maxwan Architects and Urbanists, waar hij tot voor kort aan verbonden was, aan zowel stedenbouwkundige als regionale planningsprojecten gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn het prestigieuze masterplan voor een uitbreiding van Londen in Oostelijke richting met 11.000 woningen en de studie ‘Target Deltametropool’ voor het ministerie van VROM.

In zijn nieuwe functie zal Paul Gerretsen leiding gaan geven aan het agentschap van de vereniging. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de vernieuwing van de vereniging en de ontwikkeling van haar rol als inhoudelijk inspirerende, verbindende en agenderende organisatie.