Vereniging
Deltametropool
Postbus 2885
2601 CW Delft
T: 015-2153011
F: 015-2153018
E: secretariaat@
deltametropool.nl
 
 
   
 
word lid!

 
 
 

Holland: Hotspot of Hutspot?
een werkconferentie over het nut en de noodzaak van een lange termijnvisie

De Vereniging Deltametropool organiseert op vrijdag 1 februari 2008 in Delft in de Faculteit Bouwkunde een werkconferentie. Het is dan 50 jaar geleden dat de Werkcommissie Westen des Lands rapport uitbracht. Het daarin opgenomen concept van ruimtelijk zelfstandige stedelijke agglomeraties op een ring rond een agrarisch middengebied en een uitwaartse stedelijke expansie werd tot een doctrine die ook nu nog het beleid bepaalt.

Nu via de nota Randstad 2040 opnieuw wordt gewerkt aan een visie op lange termijn is een kritische herijking van deze dierbare doctrine actueel. Zijn de maatschappelijke opgaven in Nederland dan dezelfde als 50 jaar geleden? Zijn de maatschappelijke krachten, die de inrichting van de Randstad bepalen nog wel dezelfde als 50 jaar geleden?

De werkconferentie richt zich op deze vragen. Door zijn ligging in Europa is en blijft Holland een internationale HUB. Maar dat is niet hetzelfde als een hotspot. Moeten we kiezen tussen hotspot en hutspot? Houden we vast aan de oude doctrine? Ontwikkelen we een nieuwe? Of zien we helemaal van een doctrine af? En in dat laatste geval, wat doen we dan? Daar gaat de discussie over.

Met bijdragen van Hans van der Cammen, Jan Jaap de Graeff, Wim Hafkamp, Fatima Mzallassi, Tracy Metz, Roos Vermeij, Marianne Kuijpers-Linde, Rogier van den Berg, onder leiding van dagvoorzitter Klaas van Egmond.

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Wageningen, Universiteit Rotterdam, TU Delft, het Nicis Institute en het MNP.

» Programma
» Voorbereidingen en vervolg
» Folder
» Routebeschrijving
» Vragen en stellingen