Vereniging
Deltametropool
Postbus 2885
2601 CW Delft
T: 015-2153011
F: 015-2153018
E: secretariaat@
deltametropool.nl
 
 
   
 
word lid!

 
 


» VERENIGING DELTAMETROPOOL ALS PLATFORM, IDEEËNFABRIEK EN ACTIEGROEP

De resultaten van de vereniging gedurende de eerste bestuursperiode (2000 - 2004) en tweede bestuursperiode (2004 - 2008) worden onderscheiden in drie functies:

  • de vereniging als platform
  • de vereniging als ideeënfabriek
  • de vereniging als actiegroep

Als platform biedt de vereniging de mogelijkheid aan de leden om informeel en buiten de gebaande paden van gedachten te wisselen en initiatieven te ontplooien

Als ideeënfabriek stelt de vereniging zich ten doel het idee Deltametropool verder te ontwikkelen. Zowel door zelfstandig te werken als door bestuursorganen en particuliere ondernemingen voor dit idee te winnen en met hen samen te werken.

Als actiegroep tracht de vereniging haar doel te bereiken door beïnvloeding van en samenwerking met relevante partijen.

Momenteel wordt gewerkt aan het nieuwe beleidsplan. Dit nieuwe beleidsplan wordt in oktober 2008 gepresenteerd