Lidmaatschap

Word lid van de onafhankelijke vereniging die zich ten doel stelt om in West-Nederland de in beginsel reeds aanwezige metropool tot ontwikkeling te brengen. Tijdens de maand september ontvangt u bij een lidmaatschap tevens de publicaties SPOT ON en Blind Spot cadeau.

 

Meer informatie:

| Lidmaatschap folder |  (PDF)

| Word lid! |  (webformulier)

| Statuten |  (PDF)

Facebook Like   Tweet  

 

Vereniging Deltametropool is geaccrediteerd als
Algemeen Nut Beogende Instelling

| Giften aftrek Bedrijven  |  Particuliere Giften aftrek |

 

Lidmaatschap

Als lid van de onafhankelijke Vereniging Deltametropool wordt u onderdeel van een netwerk van mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de Nederlandse metropool (Deltametropool) als geheel en bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Tevens is de vereniging een unieke ontmoetingsplaats voor iedereen die graag over de grenzen van het eigen vakgebied, de eigen beroepsgroep of het eigen bestuurlijke territorium heenkijkt.

 

Voor wie?

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de Deltametropool. Naast een individueel lidmaatschap is er een institutioneel lidmaatschap voor zowel overheden, het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties die de activiteiten van de vereniging zowel inhoudelijk als financieel steunen.

 

Wat?

De activiteiten van de Vereniging Deltametropool worden mogelijk gemaakt door de leden, sponsoren en door projectbijdragen, zowel financieel als inhoudelijk, door derde partijen. De eigen bijdrage van de leden en donateurs blijft het belangrijkst.

 

 

Voordelen van het lidmaatschap:

  1. Vind de juiste mensen - u wordt deel van het netwerk, bestaande uit organisaties, professionals en geïnteresseerden die bezig zijn met stedelijke en metropolitane ontwikkelingen;
  2. Gezamenlijk doel - u kunt een actieve inbreng leveren in de ontwikkeling van de Nederlandse metropool;
  3. Ontmoet, discussieer en inspireer - de vereniging organiseert (leden)bijeenkomsten, evenementen, workshops, nieuwsbrieven en werkgroepen, (met voorrang) toegankelijk voor alle leden;
  4. Ontvang publicaties - onder meer de | Private Picks |, | Deltametropool FactSheets |, | project Updates |, ledenmailingen en | eindpublicaties |;
  5. Project deelname - u kunt onderwerpen op de kaart zetten of deelnemen in lopende projecten;
  6. Inspraak - u heeft een stem met betrekking tot bijvoorbeeld de koers van de vereniging;
  7. Belastingvoordeel - de vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dus zijn uw giften aftrekbaar;
  8. Project kosten - er zijn speciale ledentarieven voor het uitvoeren van opdrachten.

 

Word lid van de Vereniging Deltametropool en ondersteun de ontwikkeling van de Randstad!

 

Aanmelden

U kunt zich via de onderstaande link aanmelden als lid van de Vereniging Deltametropool of eerst meer informatie opvragen. Het informatiepakket wordt u kosteloos toegezonden. Tijdens de maand september krijgt u de publicaties SPOT ON en Blind Spot over het landschap als vestigingsvoorwaarde cadeau.

 

| Word lid! |  (webformulier)

 

 

Contributie  (per 1-1-2016)

Institutionele leden       In overleg, naar draagkracht
Professionals * EUR 200,- p/jaar
Particuliere leden EUR   60,- p/jaar
Studenten EUR   25,- p/jaar

 

Studenten en particuliere leden kunnen de contributie | direct betalen | via bank, paypal of creditcard. Institutionele leden en professionals ontvangen een jaarlijkse factuur.

 

* = per 1/1/2015, professionals zijn persoonlijke leden, waarvan het lidmaatschap wordt voldaan door bijv. hun werkgever, eigen bedrijf of stichting.

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres Aert van Nesstraat 45 - 13e etage, 3012CA Rotterdam
Postadres Postbus 600, 3000AP Rotterdam
Telefoon +31 (0)10 737 0340
E-mail secretariaat@deltametropool.nl
Website www.deltametropool.nl
01|12|2015
Vereniging

VACATURE: Vereniging Deltametropool zoekt per direct een stagiair voor werkzaamheden op het gebied van metropolitane strategie en planning.

19|09|2017
Vereniging

Vereniging Deltametropool is initiator van onafhankelijk ontwerpend onderzoek naar metropoolontwikkeling in Nederland en de Euro-Deltametropool.

26|11|2009
Vereniging

Contactgegevens voor het agentschap en de verschillende publicaties en projecten. Tevens is er een routebeschrijving beschikbaar.

15|04|2013
Vereniging

De organisatie van Vereniging Deltametropool bestaat uit het Agentschap (zie foto), en een Dagelijks Bestuur.

31|08|2010
Vereniging

Het ledenoverzicht van de vereniging, opgedeeld naar soort organisatie, onze partners in kennis en projectpartners.

01|01|2016
Vereniging

Voorzitterswissel Leen Verbeek is op 16 december 2013 benoemd tot voorzitter van de vereniging. Hij volgt Duco Stadig op, die aantrad bij de oprichting in 1998.

16|12|2013
Vereniging

Paul Gerretsen is sinds 1 april 2008 agent van Vereniging Deltametropool.

01|07|2008
Vereniging

The independent Deltametropolis Association aims to develop, the in principal already present, deltametropolis in the West of the Netherlands.

26|11|2009
Vereniging

Become a member of the independent Association Deltametropolis. We encourage both institutions and private persons to become members.

26|11|2009
Vereniging