Lidmaatschap

Word lid van de vereniging en werk mee aan een mooi, gezond, verbonden en internationaal sterk gepositioneerd Nederland.

 

Meer informatie:

| Lidmaatschap folder |  (PDF)

| Word lid! |  (webformulier)

| Statuten |  (PDF)

word lid


De Nederlandse metropool

Waarschijnlijk vraagt ook u zich regelmatig af hoe Nederland er in de toekomst uit zal zien. In deze tijd, waar mondiale opgaven en de  competitie om innovatie ook de grote uitdagingen van ons land zijn, is dit een essentiële vraag. 

 

Door de decentralisering ontbreekt het te vaak aan een regio-overschrijdende visie. Terwijl opgaven zoals de energietransitie, de verstedelijking, klimaatadaptatie en mobiliteit en bereikbaarheid, om een andere aanpak vragen waar integraliteit centraal staat in dienst van een gebieds- en vakoverschrijdende visie. 

 

Juist door de krachten van regio’s en steden te verenigen tot een metropolitisch geheel, kunnen we een even visionaire als gewortelde verandering tot stand brengen.

 

De grote verbouwing van Nederland

Wij zien dan ook in de huidige en toekomstige uitdagingen de kans om het Nederland van nu zichzelf te doen ontstijgen tot een niveau met internationale allure. 

 

We hebben het dan over een mooi Nederland, een energieneutraal Nederland en een Nederland met een gezond economisch klimaat. Dit kunnen we doen door ons te verenigingen met vakspecialisten, overheid en instituten. De hedendaagse en toekomstige opgaven nemen wij als uitgangspunt voor de grote verbouwing van Nederland.

 

Vereniging Deltametropool werkt aan:

- een internationaal sterk gepositioneerd Nederland;  
- een uitgebalanceerd en mooi Nederland;  
- een Nederland met een prachtig landschap voor een uitstekend vestigingsklimaat;  
- een integrale en samenhangende aanpak van regio- en vakoverschrijdende opgaven;  
- een verbonden Nederland waar kennis wordt gedeeld en van elkaar geleerd kan worden;  
- een metropolitaan Nederland dat economisch en sociaal maatschappelijk klaar is voor uitdagingen van morgen.  


Masterclass Energie

Stad van de toekomst - Materclass Energie, maart 2018


Lidmaatschap

Als lid van de onafhankelijke Vereniging Deltametropool wordt u onderdeel van een netwerk van mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de Nederlandse metropool als geheel en bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Daarnaast is de vereniging een unieke ontmoetingsplaats voor iedereen die graag over de grenzen van het eigen vakgebied, de eigen beroepsgroep of het eigen bestuurlijke territorium heenkijkt.

 

Voor wie?

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de Deltametropool. Naast een individueel lidmaatschap is er een institutioneel lidmaatschap voor zowel overheden, het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties die de activiteiten van de vereniging zowel inhoudelijk als financieel steunen.

 

Voordelen van het lidmaatschap:

  1. Verbreed uw netwerk - u wordt deel van het netwerk, bestaande uit organisaties, professionals en geïnteresseerden die elk op hun eigen manier bezig zijn met stedelijke en metropolitane ontwikkelingen;
  2. Een beter Nederland - u kunt een actieve inbreng leveren in de ontwikkeling van de Nederlandse metropool;
  3. Ontmoet, discussieer en inspireer - de vereniging organiseert (leden)bijeenkomsten, evenementen, workshops, nieuwsbrieven en werkgroepen, (met voorrang) toegankelijk voor alle leden;
  4. Ontvang publicaties - onder meer de | Private Picks |, ledenmailingen en | eindpublicaties |;
  5. Project deelname - samen met u zetten we onderwerpen op de kaart zetten of u kunt deelnemen in lopende projecten;
  6. Inspraak - u heeft een stem met betrekking tot bijvoorbeeld de koers van de vereniging;
  7. Belastingvoordeel - de vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dus zijn uw giften aftrekbaar;
  8. Project kosten - er zijn speciale ledentarieven voor het uitvoeren van opdrachten.

 

Aanmelden

U kunt zich via de onderstaande link aanmelden als lid van de Vereniging Deltametropool of eerst meer informatie opvragen. Het informatiepakket wordt u kosteloos toegezonden. 

 

| Word lid! |  (webformulier)

 

 

Contributie  (per 1-1-2018)

Institutionele leden       In overleg, naar draagkracht
Professionals * EUR 250,- p/jaar
Particuliere leden EUR   65,- p/jaar
Studenten EUR   25,- p/jaar

 

Studenten en particuliere leden kunnen de contributie | direct betalen | via bank, paypal of creditcard. Institutionele leden en professionals ontvangen een jaarlijkse factuur.

 

* = per 1/1/2015, professionals zijn persoonlijke leden, waarvan het lidmaatschap wordt voldaan door bijv. hun werkgever, eigen bedrijf of stichting.

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres Museumpark 25 - 5e etage, 3015 CB Rotterdam
Postadres Postbus 600, 3000AP Rotterdam
Telefoon +31 (0)10 737 0340
E-mail secretariaat@deltametropool.nl
Website www.deltametropool.nl

 

payoff

01|12|2015
Vereniging

Privacyverklaring - Lees hier op welke manier Vereniging Deltametropool voor haar functioneren persoongegevens verwerkt.

23|05|2018
Vereniging

Vereniging Deltametropool is initiator van onafhankelijk ontwerpend onderzoek naar metropoolontwikkeling in Nederland en de Euro-Deltametropool.

26|11|2009
Vereniging

Contactgegevens voor het agentschap en de verschillende publicaties en projecten. Tevens is er een routebeschrijving beschikbaar.

15|04|2013
Vereniging

De organisatie van Vereniging Deltametropool bestaat uit het Agentschap (zie foto), en een Dagelijks Bestuur.

31|08|2010
Vereniging

Het ledenoverzicht van de vereniging, opgedeeld naar soort organisatie, onze partners in kennis en projectpartners.

01|01|2016
Vereniging

Voorzitterswissel Leen Verbeek is op 16 december 2013 benoemd tot voorzitter van de vereniging. Hij volgt Duco Stadig op, die aantrad bij de oprichting in 1998.

16|12|2013
Vereniging

Paul Gerretsen is sinds 1 april 2008 agent van Vereniging Deltametropool.

01|07|2008
Vereniging

The independent Deltametropolis Association aims to develop, the in principal already present, deltametropolis in the West of the Netherlands.

26|11|2009
Vereniging

Become a member of the independent Association Deltametropolis. We encourage both institutions and private persons to become members.

26|11|2009
Vereniging