Werkweek: Metropool NL

Vereniging Deltametropool en de ontwerpbureaus | One Architecture | XML | en | Zandbelt & van den Berg | werken in Werkweek: Metropool NL aan verschillende ‘nieuwe generatie’ projecten voor metropolitaan nederland, die de komende twintig jaar tot uitvoering kunnen komen.

Uit de | tIP | debatten en expertmeetings is een strategie, bestaande uit vijf punten, gedestilleerd die in de werkweek worden getest door middel van ontwerpend onderzoek. De ontwerpen zijn agenderend en ondersteunen de ontwikkeling van een metropolitane strategie voor Nederland.


Facebook Like   Tweet  

Downloads:

| Paper Plandag 2013: Vereniging zoekt Metropool | (PDF)

| Eindverslag Werkweek: Metropool NL | (PDF)

| Werkweek: Verslag Dag 1 | (PDF)

| Werkweek: Verslag Dag 2 | (PDF)

| Werkweek: Verslag Dag 3 | (PDF)

| Werkweek: Foto's | (Flickr)

 

| Clusters & Opgaven werkweek: Metropool NL | (PDF)

| Informatiebrief werkweek: Metropool NL | (PDF)

| Report: tIP Final Debate | (PDF)

| Programmaboekje: Metropool Forum 2012 | (PDF)

 

Gerelateerd:

| the International Perspectives (tIP) |

| Metropool Forum 2012 |

| Metropolitane Strategie voor Nederland |

| Programma van de Metropool |

 

 


Ontwerpen aan metropolitaan Nederland

De afgelopen anderhalf jaar onderzocht de vereniging samen met de Randstedelijke universiteiten, in debatten en expertmeetings, hoe stedelijke voorzieningen en clusters bedragen aan het uitgroeien van een stedelijkt gebied tot een metropool. Deze clusters bleken vaak losse initiatieven, waardoor onderlinge samenhang ontbreekt. Ze maken ook geen onderdeel uit van het stedelijke weefsel.

 

Om deze ervaringen vast te leggen wordt momenteel aan een publicatie gewerkt, ondersteund door het | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie |. De input uit de werkweek vormt een extra laag in de verschillende activiteiten die in het programma voor de versterking van de Metropool NL zijn ondernomen. In deze opzet verdient het de tijd en aandacht om deze ontwerpen uit te werken - met een breed team experts en stakeholders - als zelfstandige bijdrage aan de discussie in Nederland.

 

 

Werkweek

Vereniging Deltametropool en de ontwerpbureaus | One Architecture | XML | en

| Zandbelt & van den Berg | werken in de week van 26 - 30 november aan verschillende ‘nieuwe generatie’ projecten voor metropolitaan nederland, die de komende twintig jaar tot uitvoering kunnen komen. De ontwerpen zijn agenderend en ondersteunen de ontwikkeling van een metropolitane strategie voor Nederland. 

 

De resultaten van het onderzoek worden onderdeel van een publicatie rondom metropolitane ontwikkeling, waarin de strategie - gebaseerd op de informatie uit de tIP debatten en expertmeetings - wordt uiteengezet.

 

Doel:
Door middel van casestudies worden de uit de lezingenreeks gedestilleerde strategieën getest en aangescherpt. Hoe krijgen stedelijke programma’s een plek en hoe kunnen ontwerpers met deze programma’s de metropool vormgeven? De hieruit voortkomende uitgewerkte ontwerpen worden in samenhang met de resultaten uit de tIP-reeks, de voorbereidende studies en de hieruit gedestilleerde aanbevelingen gepubliceerd en aan het nieuwe kabinet aangeboden.

Werkwijze:
In een geconcentreerde periode (werkweek) worden, vertrekkend vanuit de conclusies uit het werk tot nu toe, door een drietal ontwerpteams elk twee projecten uitgewerkt. Als basis dient een specifiek cluster (mix van economische, cultu-reel, wetenschap, politiek, infrastructuur) met een regio/internationale functie en een specifieke locatie. Per locatie worden in de werkweek de stakeholders, experts en academici betrokken. 

 

Clusters en opgaven:
Metropool NL wordt onderverdeeld in 3 zones (zie kaart). Elk ontwerpbureau zal, vanuit de gekozen | metropolitane thema's |, aan de slag gaan in één zone. 

 

3 zones werkweek Metropolitaan NL

 

Resultaat:
De resulterende ontwerpen hebben een visionaire agenderende kwaliteit. Onafhankelijk van de schaal van de projecten bevatten ze een regionale uitstraling en internationale betekenis. Een inspirerend voorbeeld bieden de deeluitwerkingen gemaakt voor Nederland Nu als Ontwerp (1985 - 1987). 

 

Programma:
Maandag
- 09.00: Bespreken clusters en Metropolitane Strategie
- 11.00: Lezing PBL: Ruimtelijke opgaven in beeld (Rienk Kuiper)
- 12.00: Onderzoek van clusters: rol in hun netwerk en de internationale

   t.o.v. lokale belangen
- 16.00: Onderling overleg groepen
- 17.00: Einde

Dinsdag
- 09.00: Onderzoek van clusters, wie zijn stakeholders en wat zijn hun mogelijke

   samenwerkingsvormen. Afstemming met de stakeholders
- 16.00: Onderling overleg groepen
- 17.00: Einde

Woensdag
- 09.00: Concept ontwerpen clusters: rol voorzieningen, infrastructuur en

   openbare ruimte
- 17.00: Open space voor bijdrage van kennisinstituten en universiteiten,

   specifiek gericht op locatie en programma’s
- 20.00: Einde

Donderdag
- 09.00: Ontwerp aan clusters
- 16.00: Onderling overleg groepen
- 17.00: Einde

Vrijdag
- 09.00: Voorbereiding presentatie reflectie commissie
- 14.00: Presentatie resultaten aan genodigden en reflectiecommissie
   aanwezig: Joachim Declerck, Jaap Modder, Annemiek Rijckenberg,

   Joost Schrijnen en Tim de Boer

   | Meld u aan | voor een beperkt aantal plaatsen (voorrang verenigingsleden).
- 17.00: Afsluitende borrel
- 18.30: Einde

In de twee weken na de Werkweek: Metropool NL werken de ontwerpbureaus de resultaten op- en eventueel uit. De resultaten tonen zowel in woord als beeld concrete suggesties voor “metropolitane projecten”.

 

 

Openbare presentatie en cahier
Naast een interne presentatie tijdens de werkweek zal er een tweede, openbare presentatie volgen met de mogelijkheid tot discussie over de resultaten. Verder worden de resultaten, behalve als onderdeel van de publicatie - waarin ze een rol spelen als bewijsvoering en illustratie van een metropolitane strategie - ook als zelfstandige cahier gepubliceerd.

Conceptopbouw cahier:
1) Introductie over het hoe en waarom van een metropolitane strategie voor NL

    wordt geschetst (op basis van het werk van de vereniging tot nu toe).
2) De bureaupresentaties in woord en beeld van de uitkomsten van de

    Werkweek: Metropool NL.
3) Een reflectie op de uitkomsten, waarin de conclusies naar een mogelijke

    metropolitane strategie worden getrokken. Voor de derde stap zullen enkele

    experts reflecteren op het materiaal. Tevens worden de consequenties

    getrokken van deze projecten voor een “metropolitane onderlegger”.

Het geheel wordt een voor ontwerpers begrijpelijk en concreet  verhaal, maar zal ook andere groepen in de beleids- en strategie afdelingen van zowel overheden als bedrijfsleven bereiken.

 

 

Betrokkenen
Ontwerpbureaus:
-  | One Architecture |
-  | XML |
-  | Zandbelt & van den Berg |

Academici:
-  UvA  |  groep Willem Salet / Sako Musterd
-  EUR  |  groep Teisman / Lasse Gerrits
-  VU  |  groep Henri de Groot
-  TUD  |  groep Han Meyer / Maurits de Hoog
-  UU  |  groep Martin Dijst / Bas Spierings
-  LEI  |  groep Leo Lucassen / Wim Willems

Projectpartners:

Vereniging Deltametropool    Architectuur Fonds

 

 

Meer informatie:

projectleider | David Dooghe |

agent | Paul Gerretsen |

16|11|2012
Activiteit

Vereniging Deltametropool is verhuisd.

30|11|-0001
Activiteit

De grote steden van Nederland vormen de internationale gateways van het land. Op 10 januari 2018 gaat de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start.

23|11|2017
Activiteit

Eurodelta-metropool: Hoe versterken we de internationale slagkracht van het gebied opgebouwd uit de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruimte en het tussengelegen gebied.

23|11|2017
Activiteit

Een interview met Joost Schrijnen over de publicatie 'Verstedelijkingsopgave van Nederland – naar een gezamenlijke aanpak'

09|10|2017
Activiteit

NL CS, de knooppunten van provincie Utrecht uitgelicht. Over het behouden en versterken van de kwaliteiten van de regio met de grote opgaven.

09|10|2017
Activiteit

Landschapstriënnale 2017. Vereniging Deltametropool is dit jaar één van de curatoren. Bekijk hier ons programma.

01|09|2017
Activiteit

Opportunistic Urbanism is a two-way exchange between two contrasting metropolises: Melbourne, and Southern Randstad

(Closing event, Sept 7).

09|09|2016
Activiteit

Informatiesysteem Knooppunten. Dit systeem biedt ondersteuning bij beantwoording van beleidsvragen, door slimme combinaties van beschikbare, openbare data.

06|04|2017
Activiteit

Workshop Toronto on Metropolitan Landscape. Canadian and Dutch professionals discussed how to use green infrastructure as a tool for attractive and livable cities.

26|04|2017
Activiteit

Metropolitane Voedselhubs. Een debatavond over de voedselvoor-ziening van de MRDH, bij het Nieuwe Instituut te Rotterdam (woensdag 3 mei 2017).

03|05|2017
Activiteit

Maritieme (Ruimtelijke) Hotspots. Een samenwerking met drie ontwerpteams aan de Toekomst-verkenning van het Maritieme Cluster in Zuid-Holland.

20|03|2017
Activiteit

RE(OS)flecties II Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (13 maart, Utrecht).

13|03|2017
Activiteit

Metropolitan field trip Thessaloniki: City of Youth! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (6-9 October)!

06|10|2016
Activiteit

Atlas Slimme Verstedelijking De atlas is zowel een statement over het onderbenutte potentieel in onze steden als een uitnodiging voor een nieuwe manier van werken. 

01|04|2016
Activiteit

Metropool Forum 2016 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (2 juni, Lelystad).

 

02|06|2016
Activiteit

Deze IABR Special kijkt naar de grotere schaal voor ruimtelijke en economische planning, het ABC van een internationaal stedelijk perspectief voor NL (21/6, R'dam).

21|06|2016
Activiteit

International Roundtable: Towards a Metropolitan Project several European metropolises exchange knowledge on metropolitan development (May 25, 2016, Paris).

25|05|2016
Activiteit

De vereniging doet een agenda-voorzet voor de broodnodige metropoolvorming in Nederland. Een eerste diner pensant met experts en bestuurders vond plaats op 29/2.

15|02|2016
Activiteit

Metropolitan field trip Turin: Building a Metropolitan Identity! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (17-20 March)!

17|03|2016
Activiteit

RE(OS)flecties Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (3 maart, Utrecht).

03|03|2016
Activiteit

Uitvraag: Leefomgeving van de Toekomst Uitvraag voor innovatieve projecten; met een substantiële bijdrage aan de leefomgeving van de toekomst (deadline, vrijdag 2 okt).

03|09|2015
Activiteit

Metropolitaan Voedselcircuit MRDH Debatbijeenkomst over de toekomst van de voedselvoorziening in de MRDH. Gesprek met experts, bestuurders en ondernemers (8 okt).

08|10|2015
Activiteit

NUVit seminar: Borrowed Size The NUVit initiative brings together case studies & practical experience from integrated infrastructure and spatial development (Sept 3, Brussel)

03|09|2015
Activiteit

Metropool Forum 2015 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (26 mei, Dordrecht).

26|05|2015
Activiteit

Networking in Europe Een internationale vergelijking van regio's die interessant zijn als partner voor de Zuidelijke Randstad, i.v.m. de European Urban Agenda.

19|02|2015
Activiteit

Voor de Gooicorridor wordt vanaf januari 2015 een toegespitste versie van Planning Support Tool SprintStad ontwikkeld.

17|11|2014
Activiteit

Metropolitan Field Trips explore and showcase innovations in urban development in European cities. Join us on one of our trips!

01|01|2015
Activiteit

REOS Internationale Vergelijking Een internationale vergelijking voor de selectie van internationale stedelijke regio’s als goed voorbeeld voor het REOS proces.

15|10|2014
Activiteit

Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte 2015 met presentatie van het Openingsbod, documentaire en publicatie (15 januari, Amsterdam).

15|01|2015
Activiteit

Jaar van de Ruimte We staan stil bij het resultaat van 25 jaar grote visies en plannen en vragen ons af welke opgaven de komende 25 jaar onvermijdelijk zijn.

01|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Copenhagen-Malmö Join us and study the dynamics of this Northern European metropolis. How does the urban planning work? (20 - 23 Nov)

20|11|2014
Activiteit

Werken aan Stedenbaan Diverse projecten zoals vraaggestuurde analyses en alliantiegesprekken. Ook het vlindermodel toegepast op De Oude Lijn.

26|09|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Budapest Join us and study the dynamics of this Eastern European metropolis. How does the urban planning work? (9 October - 12 October)

09|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Rome Join us and study the dynamics of this Southern European metropolis. How does the urban planning work? (28 September - 1 October)

28|09|2014
Activiteit

Metropolitane Strategieën is één van de hoofdthema's van de vereniging; wat kunnen we van welke internationale voorbeelden leren en waar willen we naar toe als Deltametropool?

01|09|2014
Activiteit

Mobiliteit en Ruimte is één van de hoofdthema's van de vereniging; bereikbaarheid is een rand- voorwaarde voor de ontwikkeling van onze Deltametropool.

01|09|2014
Activiteit

Landschap van de Deltametropool één van de hoofdthema's van de vereniging; het landschap is een voorwaarde voor stedelijke kwaliteit en leefbaarheid.

01|09|2014
Activiteit

Spannende Vragen in de Kunsthal Bijeenkomst met presentaties en discussies over de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland (4 juli, Rotterdam).

04|07|2014
Activiteit

Planning Support Tool SprintStad is een simulatiespel over de gelijktijdige ontwikkeling van stationsgebieden en ov-mobiliteit.

10|09|2014
Activiteit

Het Veenweidegebied van de Deltametropool staat aan de vooravond van grote veranderingen. Lees meer over het onderzoek.

01|09|2014
Activiteit

Deltametropool: Toen, Nu, Straks! Een debat over bijna 15 jaar ontwikkeling van het metropolitane stedelijke netwerk in Nederland (dinsdag 27 mei, Den Haag).

27|05|2014
Activiteit

Metropool Forum 2014 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (30 juni, Amsterdam).

24|06|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Boekarest. 'Stad in Transitie'. Grootstedelijke verkenning, doe inspiratie op voor de nieuwe stad! Van 24 t/m 27 mei 2014.

24|05|2014
Activiteit

SprintStad Zuid-Kennemerland is de nieuwste corridor in het SprintStad-model. Van onrendabele spoorlijn naar drager van de regio?

11|09|2014
Activiteit

Cultural Clusters as a Commodity for Cities is a research into how local cultural clustering works; what is specifically local and what is specifically global about it?

11|12|2013
Activiteit

Stuur op de Metropool! Een debat-bijeenkomst over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's (maandag 16 december, Amsterdam).

16|12|2013
Activiteit

International Roundtable: From Strategies to Implementation was een bijeenkomst op 14 november te Brussel over Europese metropolen. Presentaties, verslag beschikbaar!

14|11|2013
Activiteit

Ontwikkeling van mobiliteit en ruimte op Zaancorridor wordt onderzocht met planning support tool SprintStad d.m.v. simulatiesessies met stakeholders.

20|08|2014
Activiteit

Knooppuntontwikkeling: Typologie en Vlindermodel is een door de vereniging ontwikkeld model met 6 onderscheidende kenmerken voor knoop- en plaatswaarde.

01|10|2013
Activiteit

De Verdienmodellen van Transferia was een symposium over nieuwe strategieën voor transferia en P+R locaties, een volledige business- case werd bekeken (1 nov, Delft).

01|11|2013
Activiteit

Kultur = Kapital was een Special tijdens het AFFR met debat en filmfragmenten over culturele clustering in Rotterdam en Berlijn (11 oktober, LantarenVenster).

11|10|2013
Activiteit

Creating Innovative Production Environments is a spatial design-testing strategy for Delft and Leiden. It works towards redevelopment strategies for certain clusters.

01|08|2013
Activiteit

P+R, de quick wins was een vak- excursie en themabijeenkomst in de reeks gericht op het verbeteren van knooppunten c.q. P+R-terreinen (19 september, Rotterdam).

19|09|2013
Activiteit

SprintCity planning support tool for Transit-Oriented Development  goes international: implementations and demonstrations abroad. Is the future of SprintCity a global one?

06|08|2013
Activiteit

Cultuurclusters als Activa voor Steden, Maakbaar en Planbaar? onderzoekt de invloed van lokaal ruimtelijk beleid op het netwerk van clusters en de creatieve klasse.

01|07|2013
Activiteit

Metropool Forum 2013 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (19 juni, Stadhuis Delft).

19|06|2013
Activiteit

iNode is het prototype van een online informatiesysteem voor Transit-Oriented Development in Nederland. Relevante informatie voor iedere gebruiker.

08|04|2013
Activiteit

The Seven Year Itch, een debat-bijeenkomst over trendverandering tijdens zeven jaar ruimtelijke ordening met Henk Ovink (26 maart, Den Haag).

26|03|2013
Activiteit

Driving Competitiveness in the North Wing Presentatie van RRAAM adviezen door de London School of Economics, CRA en RRAAM-werk (11 februari, Amsterdam).

16|01|2013
Activiteit

The City at Eye Level is een stadssafari en boeklancering over plinten in de stad met keynote van John Worthington (11 jan 2013, Rotterdam).

11|01|2013
Activiteit

The Ambition of the Territory is de Metropool Oploop over een nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling in Europa (20 dec, Atelier College van Rijksadviseurs te Den Haag).

20|12|2012
Activiteit

Metropool Forum 2012 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (29 mei, Utrecht).

29|05|2012
Activiteit

Planning support tool SprintStad v1.2 ondersteunt strategische beleidsvisies Utrecht door simulatie van ontwikkelingen op Utrechts spoorcorridor.

29|11|2011
Activiteit

SprintCity planning support tool was presented among international TOD experts at the BUFTOD 2012 conference in Paris (Marne-la-Vallée).

16|04|2012
Activiteit

the Atlanta Beltline Urban planner Ryan Gravel (USA) gave a lecture on this grassroots TOD success and participated in an expert discussion on international TOD practices.

06|10|2011
Activiteit

Rotterdam Bright Future A two-day programme on lessons for planning after the crisis, with +/- 25 professionals from various countries. April 26/27, 2012.

26|04|2012
Activiteit

Antropoloog in Eigen Stad slot- bijeenkomst waarin terugkoppeling plaatst vindt n.a.v. de bijeenkomsten in februari 2012 te Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

23|04|2012
Activiteit

tIP Final Debate: de Metropolitane Strategie van Nederland. Zijn we klaar voor de concurrentie met de internationaal groeiende metropolen? Donderdag 29 maart.

29|03|2012
Activiteit

Verslag van de debatavond 'Nieuwe regels, nieuwe kansen'. met bijna 250 bezoekers.

29|02|2012
Activiteit

Lecture series the International Perspectives (tIP) focuses on which activities or facilities are important for Randstad Holland and it needs to strive for.

01|08|2011
Activiteit

tIP 07|07: Knowledge Clusters. A lecture by Philip McCann on the role of higher education institutions in their local economy. Thursday March 8, 2012 in Amsterdam.

08|03|2012
Activiteit

tIP 06|07: Attractive City. A lecture by Doug Saunders on the importance of facilities in attracting new inhabitants. Thursday February 16, 2012 in Leiden.

16|02|2012
Activiteit

tIP 5|7: International Organisations. A lecture by Eric Corijn on how the international character of The Hague can contribute to its development. Thursday January 26.

26|01|2012
Activiteit

tIP 04|07: Self Organising City. A lecture by Stephen Marshall on how cities are put together. Thursday November 24, 2011 in Rotterdam.

24|11|2011
Activiteit

tIP 03|07: Flagship Developments. A lecture by Paul Lecroart on how flagship developments fit into national development strategies. Thursday November 3, 2011.

03|11|2011
Activiteit

tIP 02|07: Social Network City. A lecture by Christian Licoppe on the development of Urban Public Places into ‘Hybrid Ecologies’. Thursday October 13, 2011.

13|10|2011
Activiteit

Interactive video debate 'Station to City', on international practices of Transit Oriented Development (TOD). Friday October 7, 2011.

07|10|2011
Activiteit

tIP 02|07: Cultural Clusters. A lecture by Bernd Fesel on the Creative Economy and Randstad Holland. Thursday September 22, 2011 in Delft.

22|09|2011
Activiteit

Atlas ABC belicht de rol van Randstad Holland als onderdeel van ABC, het verstedelijkte gebied Amsterdam-Brussels-Cologne en biedt zo een raamwerk voor debat.

01|08|2010
Activiteit

Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, ging in zijn tafelrede, tijdens het Algemeen Bestuur, in op de integratie van de beleidsvelden Ruimte en Infrastructuur bij IenM.

16|05|2011
Activiteit

Vereniging Deltametropool organiseert een Randstad Oploop over de Randstadpassages in het Regeerakkoord. Met Jan Franssen en Maarten van Poelgeest.

02|02|2011
Activiteit

Defining the Metropolis is een historische beschouwing en internationale vergelijking van de ontwikkelpatronen van de metropool.

01|01|2011
Activiteit

SprintStad ontmoet Parelrivier. Deltametropool verkende de metro van Shenzhen en Hong Kong, en sprak er met verschillende professionals. Een reisverslag.

03|01|2011
Activiteit

SprintStad is gepresenteerd op de internationale conferentie 'Next Generation Infrastructure Systems For Eco-Cities', te Shenzhen van 11 tot 13 november 2010.

11|11|2010
Activiteit

InteractieMilieus onderzoekt de uitwerking van specifieke interactiemilieus als opgave in de Randstad of als kans voor nieuwe ontwikkeling.

01|08|2010
Activiteit

Als onderdeel van project SprintStad is een ruimtelijke inventarisatie van stationsgebieden in de Randstad uitgevoerd, tussen mei en juli 2010.

02|08|2010
Activiteit

Serious game Sprintstad was dinsdag 14 september 2010 onderdeel van de Projectenparade Spoorzoneontwikkeling van het kennisplein Mooi Nederland (VROM).

01|09|2010
Activiteit

De vereniging organiseert in reactie op de 'brede heroverweging'-rapporten een aantal bijeenkomsten die uitmonden in een advies aan het nieuwe kabinet.

13|04|2010
Activiteit

Openbare debatbijeenkomst Hoe ver is de OV-stad? op 11 maart 2010 van 13:00 tot 15:00. De Dependance, Centrum voor Stadscultuur te Rotterdam.

26|01|2010
Activiteit

Neville Mars Lezing 'The Chinese Dream: Hoe wordt Nederland daaruit wakker?' . Over mega- polissen van 480 miljoen inwoners en hun betekenis voor Nederland.

12|03|2010
Activiteit

Het Programma van de Metropool is een onderzoek naar de vorm en randvoorwaarden voor nieuwe stedelijke brandpunten in de Randstad.

24|06|2009
Activiteit

Wat heeft de Randstad te bieden? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'Dat is de Kracht van de Randstad'.

27|05|2009
Activiteit

Debatbijeenkomst 'De Randstad, dat zijn wij'. Wat kun jij doen voor de ontwikkeling van een sterke Randstad, in deze tijden van crisis?

25|03|2009
Activiteit

'The Future Randstad' bijeenkomst is een groot succes geworden: met o.a. Bart Vink (VROM), John Worthington (London) en Robert Yaro (New York).

15|12|2008
Activiteit

Waar en wanneer werkt overstappen tussen auto en openbaar vervoer? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'De Overstap'.

03|11|2008
Activiteit

De conferentie 'Randstad ná Urgent' gaat in op het gat dat dreigt te vallen in de ruimtelijke planning tussen Randstad Urgent en Randstad 2040.

07|07|2008
Activiteit

'Holland: Hotspot of Hutspot?' een werkconferentie over het nut en de noodzaak van een lange termijnvisie.

01|02|2008
Activiteit

SprintCity's main goal is to identify opportunities for future developments around existing rail infrastructures, whilst simultaneously improving regional rail transport services.

01|11|2010
Activiteit

Defining the Metropolis researches the influence of global top urban functions on the development of urban agglomerations in the world.

01|01|2011
Activiteit