De Stadsnatuurkaart van Rotterdam

Dit is de nieuwste Stadsnatuurkaart van Rotterdam: een kaart die onze ‘grijze’ stad een nieuw, groen gezicht geeft. Gebruik de kaart om de wildernis in Rotterdam te vinden en haar schoonheid te ervaren!

Facebook Like   Tweet  

THEMA Landschap van de Deltametropool

|

Metropolitane Voedselhubs - Veenweidegebied van de Deltametropool

[Stadsnatuurkaart Rotterdam] - Landschap als vestigingsvoorwaarde

DialogueMaps

 

 

   Downloads / info

| Stadsnatuur Kaart Rotterdam |  (PDF)

| Foto-impressie presentatie |  (12 mei, Nieuwe Instituut)

| Uitnodiging debat + presentatie |  (PDF)

| Nieuwe Stadsnatuurkaart Rotterdam v1 |  (2015, PDF)

| Bestellen |

| contact |

 

   In de media

| Stadsnatuurkaart v1 in de NRC |  (link)

| Stadsnatuurkaart v1 in de NRC |  (PDF)

 

 

 

Stad en natuur zijn geen aparte entiteiten. Groen en dieren – wild of tam – zijn een inherent onderdeel van het stedelijk leven en worden door stedelingen gewaardeerd als een bijdrage aan de kwaliteit van leven. Rotterdam is welbekend voor zijn innovatieve architectuur en moderne uiterlijk. Echter, Rotterdam heeft ook veel parken, stadstuinen en productietuinen die het imago en de beleving van de stad door bewoners en bezoekers bepalen.

 

 

Presentatie Stadsnatuur Kaart Rotterdam 2016

 

 

Vereniging Deltametropool heeft, in samenwerking met LOLA landscape architects, de Stadsnatuur Kaart van Rotterdam ontwikkeld. Deze kaart toont de grote stadsparken, de traditionele volkstuinen, maar ook de nieuwe gemeen-schappelijke buurttuinen en productietuinen die het verschil maken in de hedendaagse stedelijke beleving. Als de traditionele en nieuwe stedelijke natuur wordt verbonden - door ‘vergeten’ groenstructuren en nieuwe verbindingen - kan een dicht stadsnatuurnetwerk ontstaan dat onze leefkwaliteit verbetert.

 

 

   Dwaal door de Rotterdamse wildernis
Dit is de nieuwste Stadsnatuurkaart van Rotterdam: een kaart die onze ‘grijze’ stad een nieuw, groen gezicht. Gebruik de kaart om de wildernis in Rotterdam te vinden en haar schoonheid te ervaren!

 

Stadsnatuurkaart Rotterdam v2  (2016, Vereniging Deltametropool & LOLA landscape architects)

De kaart zal voor 2,50 verkrijgbaar zijn bij Het Nieuwe Instituut, VVV, Rotterdam Info, OMI - Urban Guides, Bosch & de Jong, Rotterdamse Munt, Van Gennep, Damage Playground, verschillende stadslandbouwtuinen en is bij ons | aan te vragen |.

 

 

   Van lappendeken naar netwerk
Op het eerste gezicht lijken deze lokale initiatieven interessant, maar wat is de toegevoegde waarde voor de stad? Als we kijken naar de Stadsnatuur Kaart van Rotterdam, stellen we vast dat het goed bestede energie is, die niet alleen de buurten en de sociale structuur daar verbetert, maar ook Rotterdam in zijn geheel mooier en groener maakt.

 

Stadsnatuur en stadstuinen kunnen belangrijke ‘stepping stones’ worden in een overkoepelende groenstructuur van Rotterdam. De Stadsnatuur Kaart van Rotterdam integreert al deze verschillende soorten stedelijk groen. Bovendien toont de kaart dat deze diverse combinatie van stedelijke parken en volkstuinen, samen met de nieuwe stedelijke landbouw, stadstuinen en openbare daktuinen vaak al verbonden zijn door onbeheerde groene ruimtes, vergeten braakliggende grond en overgroeide heggen: natuurlijke plekken die vaak jarenlang niet of nauwelijks onderhouden zijn. Dit biedt een geweldige kans voor een beter doordachte groene stedelijke structuur; door deze stadsnatuur projecten en de vergeten natuur te verbinden, kan een coherent, dicht stedelijk natuur netwerk ontstaan dat de stedelijke beleving van Rotterdam verandert. Daarbij komt dat een onderling verbonden stadsnatuur netwerk een habitat kan vormen voor flora en fauna, en voor een beter klimaat in de stad zorgt. Stadsnatuur vangt stof, zorgt voor schone lucht en vangt warmte af in de zomer. Het zorg ook voor nieuwe vormen van natuur: stedelijke natuur kan onverwacht
wild zijn, rijk in soorten en spannend – een interessante toevoeging aan het welbekende geordende groen.

 

Het op een andere schaal kijken naar stadsnatuur en stadslandbouw draagt bij aan een bredere blik op de stad. Bottom-up initiatieven voor stadslandbouw en stadstuinen veranderen Rotterdam in een groenere stad, gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Het nieuwe stadsnatuur netwerk van Rotterdam moet niet alleen worden gekoesterd, maar ook beter worden verbonden en verder ontwikkeld: samen ontdekken en maken we het nieuwe stadsnatuur netwerk van Rotterdam!

 

 

   Stadsnatuurkaart Rotterdam v1 (2015)

De eerste versie van de Stadsnatuur Kaart Rotterdam was zeer succesvol en verscheen in oktober 2015. De kaart was gratis verkrijgbaar bij de vereniging, de diverse stadstuinen en -parken en bij Rotterdam Info. In de tweede versie is de kaart verder uitgebreid met onder meer stedelijk groen, groene vingers, meer tuinen en het stadsnatuur netwerk.

 

Nieuwe Stadsnatuurkaart Rotterdam (2015, Vereniging Deltametropool & LOLA landscape architects)

Stadsnatuur Kaart Rotterdam v1 (2015)

 

 

   Uw locatie op de kaart of participeren?

Heeft u een (nieuwe) locatie die op de stadsnatuurkaart vermeld kan worden of heeft u belang bij de verdere uitwerking van dit thema in een brede coalitie? Neem voor meer informatie contact op via | Vereniging Deltametropool | of | LOLA landscape architects |.

 

Lees meer over het overkoepelende verenigingsthema | Landschap van de Deltametropool |.

 

 

 

   Projectpartners

Vereniging Deltametropool   LOLA landscape architects       ondersteund door

 AFFR    Architectuur Fonds

11|10|2015
Publicatie

Vereniging Deltametropool werkt aan een NIEUWE UITSTRALING en aan een nieuwe WEBSITE! Onze bestaande website is momenteel niet up to date, onze excuses ervoor.

30|11|-0001
Publicatie

Boekpresentatie en debat:

'Het volgende landschap'

Wat kunnen we leren van de Landschapstriënnale?

28 mei in de Tolhuistuin

30|04|2018
Publicatie

Toekomstverkenning

van het maritieme cluster en het belang van een regionale ruimtelijke strategie

30|11|-0001
Publicatie

Spot On - het landschap als vestigingsvoorwaarde. Publicatie (2017) over de inzet van het Nederlandse landschap in het economisch vestigingsklimaat?

01|09|2017
Publicatie

In dit retrospectief blikt Vereniging Deltametropool terug op een veelbewogen jaar.

21|02|2018
Publicatie

Verstedelijkingsopgave van Nederland

IPO, G4 en G32 zochten voor het eerst naar een gezamenlijke aanpak voor de Verstedelijkingsopgave.

10|10|2017
Publicatie

'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief’ presenteert een nationale visie op de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

04|09|2017
Publicatie

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte.

23|08|2017
Publicatie

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. De vereniging en het College van Rijksadviseurs ondersteunen dit manifest van diverse partijen. 

08|03|2017
Publicatie

Drechtsteden, maritieme top woonlocaties.  Inventarisatie van ontwikkellocaties. Het ontwikkelde model koppelt ruimtelijke kwaliteiten aan woonwensen.

14|02|2017
Publicatie

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy.

04|01|2017
Publicatie

Publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigings-klimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd.

 

19|04|2016
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten 2015 In de vier stationsgebieden Almere Centrum, Oss, Nijmegen en Eindhoven wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

01|07|2015
Publicatie

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie De vereniging heeft deze City Deal, op 24 maart 2016 te Den Haag, mede ondertekend.

24|03|2016
Publicatie

DialogueMaps: interactief kaart-instrument voor landschapswaard-ering, gericht op gebieden met complexe waarderingsdiscussies in het (stedelijk) landschap.

21|11|2015
Publicatie

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht Studie naar en pleidooi voor een integrale verstedel-ijkingsstrategie om de internationale concurrentiepositie te vergroten.

03|11|2014
Publicatie

Oproep Vereniging Deltametropool roept op tot metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Randstad is niet genoeg! #deltametropoolnederland

26|05|2015
Publicatie

Opgave van de Maand een nieuwsbrief die iedere maand één van de 12 onvermijdelijke opgaven van het Jaar van de Ruimte belicht.

01|02|2015
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten Met de selectie van drie stations-gebieden in de provincie Noord-Holland ging het Loket Knooppunten (CRA) van start.

29|09|2014
Publicatie

Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad Een Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief.

01|11|2014
Publicatie

Duurzame TOD van Qinghe Station Verslag van een werkweek in Beijing, genaamd 'The Sino-Dutch Approach', over Transit-Oriented Development van Qinghe station.

22|09|2014
Publicatie

Update - SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 en een vooruitblik op 2014 en verder. Het is de laatste Update in de serie.

19|03|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Metropolitane Strategieën. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

13|10|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Ruimte en Mobiliteit. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

10|09|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Landschap van de Deltametropool. Ook vindt u hier een overzicht van alle landschapsbijeenkomsten.

04|08|2014
Publicatie

Knooppunten in Stadsregio Rotterdam Met het opstellen van stationsprofielen is de differentiatie van 9 knooppunten in de Stadsregio Rotterdam in beeld gebracht.

03|02|2014
Publicatie

Het Manifest en Werkboek voor het Metropolitane Gebied Leiden is een eerste aanzet om het metropooldenken op de regionale agenda te krijgen.

17|08|2015
Publicatie

De publicatie Maak Plaats! geeft een nieuwe visie op ruimtegebruik en is een co-productie van Vereniging Deltametropool en de Provincie Noord-Holland.

24|01|2014
Publicatie

Maak Plaats! is a publication on transit-oriented development; a smart growth strategy focused on a more efficient use of the existing city and its existing infrastructure network.

01|03|2014
Publicatie

New York - de Impact van Metropolitane Interventie , een artikel dat de invloed van een actie- groep op het grote investerings- kapitaal in New York beschrijft .

10|10|2013
Publicatie

Tijdens de Beijing Design Week 2013 boog een groep Nederlandse experts zich onder de naam 'The Sino-Dutch Approach' over de herontwikkeling van Fengtai.

25|09|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in Amerika? serie over de metropolitane ontwikkeling in de San Francisco Bay Area, zoals opgetekend door Jaap Modder.

 
30|08|2013
Publicatie

Column De Nieuwe Deltametropool over metropoolvorming op wereldschaal, geschreven door Jaap Modder naar aanleiding van de INTA36 conferentie.

24|01|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in ...? serie met inkijk in de metropolitane ontwikkeling in het Midden-Oosten en Azië, zoals opgetekend door Jaap Modder.

18|01|2013
Publicatie

Update - SprintStad #5 toont een actueel overzicht van het 'work in progress', een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013 en meer.

24|10|2012
Publicatie

Brief aan kabinetsinformateurs: “Nederland heeft visie op metropolitane ontwikkeling nodig om in grootstedelijke slag overeind te blijven”.

27|09|2012
Publicatie

Update - SprintStad #4 toont de nieuwste ontwikkeling van serious game naar planning support tool, resultaten van de stations-inventarisatie en meer.

27|02|2012
Publicatie

Onderzoek naar de invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling, afdeling Planologie - Universiteit Utrecht.

05|12|2011
Publicatie

Publicatie: BESTNET, inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland. Een inspirerend beeld van de kansen en opgaven. De publicatie is online te bestellen.

04|10|2011
Publicatie

Eind februari 2011 is Hollandblad #8 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema Bereikbaarheid, bottom-up.

25|02|2011
Publicatie

Update - SprintStad #3 behandelt ondermeer de nieuwe versies van de serious game, onderzoeksresultaten en de planning van het project.

27|04|2011
Publicatie

De FactSheet informeert leden van de vereniging over (opmerkelijke) feiten die een bestaande of toekomstige discussie binnen de Deltametropool kunnen beïnvloeden.

23|03|2011
Publicatie

Het Jaaroverzicht 2010 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten de vereniging in 2010 heeft ingezet.

30|03|2011
Publicatie

Kiezen voor 4, 3 of 0 vraagt in artikelvorm aandacht voor de bestuurlijke opschaling van de Randstad in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten 2011.

17|02|2011
Publicatie

Het gezamenlijke opiniestuk uit de vakgemeenschap Supersnelweg, quo vadis? naar aanleiding van het recente regeerakkoord.

21|10|2010
Publicatie

Begin september 2010 is Hollandblad #7 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema 'Geen ruimte, Geen geld'.

06|09|2010
Publicatie

Brief aan informateurs: om uit de crisis te komen is ontwikkeling van de Randstad tot een topregio urgenter dan ooit.

15|07|2010
Publicatie

Eind april 2010 is de zesde editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit  nummer heeft als thema 'Angst voor de Metropool'.

06|05|2010
Publicatie

Update - SprintStad #2 beschrijft ondermeer de spelsessie-evaluaties, het prototype, de debatbijeenkomst, betrokken partijen en de planning van project SprintStad.

01|06|2010
Publicatie

De nieuwsbrief Private Picks biedt een platform voor interessante initiatieven, ideeën en evenementen omtrent metropolitane ontwikkeling.

26|11|2009
Publicatie

Het jaaroverzicht 2009 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten Vereniging Deltametropool in 2009 heeft ingezet.

01|02|2010
Publicatie

Eind september 2009 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit vijfde nummer is geheel vernieuwd en heeft als thema 'Rethinking'.

26|11|2009
Publicatie

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad alsmede informatie over het spel.

02|11|2009
Publicatie

De tafelrede 'Universiteiten in de Randstad' (Sijbolt Noorda) is de eerste uit een serie tafelredes uitgesproken tijdens de jaarlijkse AB-vergadering van de vereniging.

21|10|2009
Publicatie

Het cahier Rewind | Play | Fast Forward verschijnt als sluitstuk van een reeks conferenties in 2008 en doet daarvan verslag.

19|03|2009
Publicatie

De DVD International Review Standard 2040 n.a.v. de conferentie, met dezelfde titel, die op 15 en 16 december 2008 werd gehouden is uitgebracht.

01|03|2009
Publicatie

Van het Hollandblad is de Zomer 2008 editie uitgekomen met als thema 'tussen Randstad Urgent en Randstad 2040'.

25|07|2008
Publicatie

Het Hollandblad probeert op inhoudelijke en open wijze de discussie over metropoolvorming en ontwikkelingen die daarmee samenhangen een impuls te geven.

01|09|2005
Publicatie