International Roundtable:
From Metropolitan Strategies to Implementation (Nov 13, 2013)

In samenwerking met INTA-AIVN organiseerde de vereniging een internationale roundtable te Brussel. Centraal stond de Europese problematiek rondom metropolitane strategieën. De bijeenkomst is onderdeel van het overkoepelende onderzoek 'Metro in Progress' naar een wereldwijde vergelijking van metropolitane strategieën.

Welke strategie hanteren de verschillende metropolitane regio's, met welk doel, met wie wordt samengewerkt en wat levert het op? En wat kan Nederland hier van leren?

Facebook Like   Tweet  

 

THEMA Metropolitane Strategieën

|

Roundtable Paris - Internationale connectiviteitMetropolitaan Leiden

REOS Vergelijking - Networking in Europe – [Roundtable Brussel]

Metro in Progress - Downloads & events

 

 

   Downloads / informatie

| Final report - Roundtable Brussels | (January 2014, English PDF)

| www.metroinprogress.org |

| Liveblog met roundtable verloop |

| Programmaboekje | (met sprekers, facts & figures per regio, PDF)

| MetroInProgress - Transition and changes in metropolitan construction | (PDF)

| Presentaties | (PDF)

| Call for papers | (PDF)

| Persbericht | (PDF)

 

   Gerelateerd

| Werkweek: Metropool NL |

| tIP Final Debate: de Metropolitane Strategie van Nederland |

 

 


Het | verslag | van de International Roundtable is nu beschikbaar! In 2014 worden meer (Europese) roundtables en excursies georganiseerd.

Met presentaties door de regio's:

Parijs, Bordeaux, Boekarest, Brussel
Stuttgart, Kopenhagen-Malmö, Turijn en Manchester

|
www.metroinprogress.org |

 

 

   Overkoepelend onderzoek: Metro in Progress

De roundtable werd georganiseerd in het kader van het vergelijkende onderzoek | Metro in Progress | naar metropolitane strategieën wereldwijd. Hierin zijn reeds interviews gehouden bij | 13 metropolitane regio's |. De vereniging en IINTA - Community of Competence organiseren de International Roundtable: From Strategies to Implementation specifiek met de focus op de Europese metropolitane problematiek. 

 

 

    Publicatie: Metro in Progress - transition and changes

Deze publicatie bevat de eerste uitkomsten van de eerste interviewronde en afspraken met een verscheidenheid aan belanghebbenden. Het adresseert de verschillende metropolitane uitdagingen en dilemma's. De uitgave start met een uitleg van de condities die nodig zijn voor de implementatie van een metropolitane strategie en de mogelijke opties om deze in praktijk te brengen. Dit wordt gevolgd door de interviews, die een breed scala aan onderwerpen bestrijken:de schaal van het metropolitane gebied, governance en gemeentelijke samenwerking, nieuwe stedelijke vormen, metropolitane eco-systemen, de innovatieve economie binnen het metropolitane gebied, en metropolitane duurzaamheid. U kunt deze | publicatie downloaden | (work-in-progress, PDF).

 

 

   International Roundtable: From Strategies to Implementation

Naar aanleiding van interviews met belanghebbenden uit 13 metropolitane regio's en aansluitende debatten zijn met name vragen gerezen omtrent de beleidsmechanismen in het metroplitane systeem. De logische volgende stap in het onderzoek is een meer uitgebreide analyse van de metropolitane processen binnen zowel kleine als grote grondgebieden, specifiek de begeleiding van de processen omtrent het vertalen van langetermijn visies naar het dagelijkse leven van inwoners.

 

Tijdens deze eendaagse Roundtable in Brussel stonden specifiek de Europese metropolitane uitdagingen centraal. Case studies gaven context aan het debat, dat open stond voor eenieder die zijn ervaringen en zorgen betreffende metropolitaan beleid en projecten wilde delen.

 

Er is een | Call for Papers | georganiseerd, met als doel een kennisbasis te bewerkstelligen met inzichten, methodes en inspirerende ervaringen om het aanstaande evenement 'Governance of European Metropolises' te versterken. Men werd uitgenodigd een bijdrage te leveren, in de vorm van één vraag, welke op de bijeenkomst zwou worden gepresenteerd, begeleid door maximaal 2 pagina's tekst over de beste, meest relevante, diepgaande ideeën over één van de thema's tijdens de Roundtable:

 

  1. Accessibility and Mobility: Hoe draagt een goed gecoördineerd infrastructuursysteem bij aan het reduceren van sociale ongelijkheden op de metropolitane schaal?
  2. Innovation and Economic Development - Specialisation and Economic Identity: Hoe kan beleid op een grotere territoriale schaal innovators en innovatie ontwikkelingsclusters beter bedienen?
  3. Participation and Representation: Hoe kunnen metropolitane inwoners een stem krijgen? Hoe kan democratie, zo goed uitgewerkt op het lokale niveau, ingezet worden op de grotere schaal?
  4. Metropolitan Identity: Is een metropolitane identiteit noodzakelijk? Zo ja, hoe kan een gemeeschappelijke metropolitane identiteit worden bewerkstelligd?

 

 

     Dagprogramma

 Donderdag 14 november, 2013

 

09:00u  Inloop met koffie / thee
09:30u  Openingswoord Stefan Devoldere (adjunct Vlaams Bouwmeester)

09:50u  Sessie I: Toegankelijkheid en Mobiliteit

                  Thomas KIWITT - Managing Director, Verband Region Stuttgart

                  Freek PERSYN - Architect 51N4E, Brussel

                  Sven DE BRUYCKER - Coördintator, Regio Brussel

11:10u  Sessie II: Economische Ontwikkeling

                  Simon NOKES - Director Policy & European Strategy, Manchester

                  Marie DEKETELAERE HANNA, Director Paris Métropole

12:30u  Lunch

13:30u  Sessie III: Bestuur van Metropolen

                  Françoise LE LAY - Project Manager Métropole 3.0, Bordeaux
                  Christer LARSSON - Director City Planning Department, Malmo
                  Anne SKOVBRO - Director Finance Administration - Copenhagen
                  Bob CLEMENT - Territorial Dynamics Team a'urba, Bordeaux

14:50u  Sessie IV: Metropolitane identiteit

                  Anna PRAT - Director Associazione Torino Strategica, Turijn
                  Andrei FERARU - Architect AA FERARU, Iles de France
                  Tiberiu FLORESCU - Dean University of Urbanism, Boekarest 

16:10u  Dagconclusies

                  Jeroen SARIS - directeur De Stad BV, Nederland

 

             
    Dagvoorzitter
| Jaap Modder |


    Toegang
Verenigingsleden 50,- (inclusief lunch en borrel)

Entree overigen 100,- (inclusief lunch en borrel)

 

 

    Locatie

Atelier Bouwmeester

Galerij Ravenstein 54-59

B-1000 Brussel

| www.vlaamsbouwmeester.be | Routebeschrijving | 9292OV |

 

 

 

Roundtable partners:

Vereniging Deltametropool    

Vlaams Bouwmeester    INTA-AIVN

14|11|2013
Activiteit

Maritieme (Ruimtelijke) Hotspots. Een samenwerking met drie ontwerpteams aan de Toekomst-verkenning van het Martitieme Cluster in Zuid-Holland.

20|03|2017
Activiteit

RE(OS)flecties II Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (13 maart, Utrecht).

13|03|2017
Activiteit

Opportunistic Urbanism is a two-way international exchange which compares the well-regulated Dutch with the flexible Melbourne model (Closing event, Sept 9).

09|09|2016
Activiteit

Landschap als Vestigings- voorwaarde - Hoe zetten we het unieke landschap van Nederland in voor versterking van het vestigingsklimaat?

30|06|2016
Activiteit

Metropolitan field trip Thessaloniki: City of Youth! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (6-9 October)!

06|10|2016
Activiteit

Atlas Slimme Verstedelijking De atlas is zowel een statement over het onderbenutte potentieel in onze steden als een uitnodiging voor een nieuwe manier van werken. 

01|04|2016
Activiteit

Metropool Forum 2016 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (2 juni, Lelystad).

 

02|06|2016
Activiteit

Deze IABR Special kijkt naar de grotere schaal voor ruimtelijke en economische planning, het ABC van een internationaal stedelijk perspectief voor NL (21/6, R'dam).

21|06|2016
Activiteit

International Roundtable: Towards a Metropolitan Project several European metropolises exchange knowledge on metropolitan development (May 25, 2016, Paris).

25|05|2016
Activiteit

De vereniging doet een agenda-voorzet voor de broodnodige metropoolvorming in Nederland. Een eerste diner pensant met experts en bestuurders vond plaats op 29/2.

15|02|2016
Activiteit

Metropolitan field trip Turin: Building a Metropolitan Identity! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (17-20 March)!

17|03|2016
Activiteit

RE(OS)flecties Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (3 maart, Utrecht).

03|03|2016
Activiteit

Uitvraag: Leefomgeving van de Toekomst Uitvraag voor innovatieve projecten; met een substantiële bijdrage aan de leefomgeving van de toekomst (deadline, vrijdag 2 okt).

03|09|2015
Activiteit

Metropolitaan Voedselcircuit MRDH Debatbijeenkomst over de toekomst van de voedselvoorziening in de MRDH. Gesprek met experts, bestuurders en ondernemers (8 okt).

08|10|2015
Activiteit

NUVit seminar: Borrowed Size The NUVit initiative brings together case studies & practical experience from integrated infrastructure and spatial development (Sept 3, Brussel)

03|09|2015
Activiteit

Private Stadsnatuur Ontwikkeling van een documentaire om inzicht te geven in deze zich ontwikkelende, veelal nog onbekende, nieuwe natuur.

11|03|2015
Activiteit

Metropool Forum 2015 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (26 mei, Dordrecht).

26|05|2015
Activiteit

Networking in Europe Een internationale vergelijking van regio's die interessant zijn als partner voor de Zuidelijke Randstad, i.v.m. de European Urban Agenda.

19|02|2015
Activiteit

Voor de Gooicorridor wordt vanaf januari 2015 een toegespitste versie van Planning Support Tool SprintStad ontwikkeld.

17|11|2014
Activiteit

Metropolitan Field Trips explore and showcase innovations in urban development in European cities. Join us on one of our trips!

01|01|2015
Activiteit

REOS Internationale Vergelijking Een internationale vergelijking voor de selectie van internationale stedelijke regio’s als goed voorbeeld voor het REOS proces.

15|10|2014
Activiteit

Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte 2015 met presentatie van het Openingsbod, documentaire en publicatie (15 januari, Amsterdam).

15|01|2015
Activiteit

Jaar van de Ruimte We staan stil bij het resultaat van 25 jaar grote visies en plannen en vragen ons af welke opgaven de komende 25 jaar onvermijdelijk zijn.

01|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Copenhagen-Malmö Join us and study the dynamics of this Northern European metropolis. How does the urban planning work? (20 - 23 Nov)

20|11|2014
Activiteit

Werken aan Stedenbaan Diverse projecten zoals vraaggestuurde analyses en alliantiegesprekken. Ook het vlindermodel toegepast op De Oude Lijn.

26|09|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Budapest Join us and study the dynamics of this Eastern European metropolis. How does the urban planning work? (9 October - 12 October)

09|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Rome Join us and study the dynamics of this Southern European metropolis. How does the urban planning work? (28 September - 1 October)

28|09|2014
Activiteit

Metropolitane Strategieën is één van de hoofdthema's van de vereniging; wat kunnen we van welke internationale voorbeelden leren en waar willen we naar toe als Deltametropool?

01|09|2014
Activiteit

Mobiliteit en Ruimte is één van de hoofdthema's van de vereniging; bereikbaarheid is een rand- voorwaarde voor de ontwikkeling van onze Deltametropool.

01|09|2014
Activiteit

Landschap van de Deltametropool één van de hoofdthema's van de vereniging; het landschap is een voorwaarde voor stedelijke kwaliteit en leefbaarheid.

01|09|2014
Activiteit

Spannende Vragen in de Kunsthal Bijeenkomst met presentaties en discussies over de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland (4 juli, Rotterdam).

04|07|2014
Activiteit

Planning Support Tool SprintStad is een simulatiespel over de gelijktijdige ontwikkeling van stationsgebieden en ov-mobiliteit.

10|09|2014
Activiteit

Het Veenweidegebied van de Deltametropool staat aan de vooravond van grote veranderingen. Lees meer over het onderzoek.

01|09|2014
Activiteit

Deltametropool: Toen, Nu, Straks! Een debat over bijna 15 jaar ontwikkeling van het metropolitane stedelijke netwerk in Nederland (dinsdag 27 mei, Den Haag).

27|05|2014
Activiteit

Metropool Forum 2014 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (30 juni, Amsterdam).

24|06|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Boekarest. 'Stad in Transitie'. Grootstedelijke verkenning, doe inspiratie op voor de nieuwe stad! Van 24 t/m 27 mei 2014.

24|05|2014
Activiteit

SprintStad Zuid-Kennemerland is de nieuwste corridor in het SprintStad-model. Van onrendabele spoorlijn naar drager van de regio?

11|09|2014
Activiteit

Cultural Clusters as a Commodity for Cities is a research into how local cultural clustering works; what is specifically local and what is specifically global about it?

11|12|2013
Activiteit

Stuur op de Metropool! Een debat-bijeenkomst over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's (maandag 16 december, Amsterdam).

16|12|2013
Activiteit

Ontwikkeling van mobiliteit en ruimte op Zaancorridor wordt onderzocht met planning support tool SprintStad d.m.v. simulatiesessies met stakeholders.

20|08|2014
Activiteit

Knooppuntontwikkeling: Typologie en Vlindermodel is een door de vereniging ontwikkeld model met 6 onderscheidende kenmerken voor knoop- en plaatswaarde.

01|10|2013
Activiteit

De Verdienmodellen van Transferia was een symposium over nieuwe strategieën voor transferia en P+R locaties, een volledige business- case werd bekeken (1 nov, Delft).

01|11|2013
Activiteit

Kultur = Kapital was een Special tijdens het AFFR met debat en filmfragmenten over culturele clustering in Rotterdam en Berlijn (11 oktober, LantarenVenster).

11|10|2013
Activiteit

Creating Innovative Production Environments is a spatial design-testing strategy for Delft and Leiden. It works towards redevelopment strategies for certain clusters.

01|08|2013
Activiteit

P+R, de quick wins was een vak- excursie en themabijeenkomst in de reeks gericht op het verbeteren van knooppunten c.q. P+R-terreinen (19 september, Rotterdam).

19|09|2013
Activiteit

SprintCity planning support tool for Transit-Oriented Development  goes international: implementations and demonstrations abroad. Is the future of SprintCity a global one?

06|08|2013
Activiteit

Cultuurclusters als Activa voor Steden, Maakbaar en Planbaar? onderzoekt de invloed van lokaal ruimtelijk beleid op het netwerk van clusters en de creatieve klasse.

01|07|2013
Activiteit

Metropool Forum 2013 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (19 juni, Stadhuis Delft).

19|06|2013
Activiteit

iNode is het prototype van een online informatiesysteem voor Transit-Oriented Development in Nederland. Relevante informatie voor iedere gebruiker.

08|04|2013
Activiteit

The Seven Year Itch, een debat-bijeenkomst over trendverandering tijdens zeven jaar ruimtelijke ordening met Henk Ovink (26 maart, Den Haag).

26|03|2013
Activiteit

Werkweek: Metropool NL Op basis van de conclusies uit de tIP-reeks worden voor een aantal situaties ontwerpen gemaakt ter versterking van de Nederlandse metropool.

16|11|2012
Activiteit

Driving Competitiveness in the North Wing Presentatie van RRAAM adviezen door de London School of Economics, CRA en RRAAM-werk (11 februari, Amsterdam).

16|01|2013
Activiteit

The City at Eye Level is een stadssafari en boeklancering over plinten in de stad met keynote van John Worthington (11 jan 2013, Rotterdam).

11|01|2013
Activiteit

The Ambition of the Territory is de Metropool Oploop over een nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling in Europa (20 dec, Atelier College van Rijksadviseurs te Den Haag).

20|12|2012
Activiteit

Metropool Forum 2012 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (29 mei, Utrecht).

29|05|2012
Activiteit

Planning support tool SprintStad v1.2 ondersteunt strategische beleidsvisies Utrecht door simulatie van ontwikkelingen op Utrechts spoorcorridor.

29|11|2011
Activiteit

SprintCity planning support tool was presented among international TOD experts at the BUFTOD 2012 conference in Paris (Marne-la-Vallée).

16|04|2012
Activiteit

the Atlanta Beltline Urban planner Ryan Gravel (USA) gave a lecture on this grassroots TOD success and participated in an expert discussion on international TOD practices.

06|10|2011
Activiteit

Rotterdam Bright Future A two-day programme on lessons for planning after the crisis, with +/- 25 professionals from various countries. April 26/27, 2012.

26|04|2012
Activiteit

Antropoloog in Eigen Stad slot- bijeenkomst waarin terugkoppeling plaatst vindt n.a.v. de bijeenkomsten in februari 2012 te Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

23|04|2012
Activiteit

tIP Final Debate: de Metropolitane Strategie van Nederland. Zijn we klaar voor de concurrentie met de internationaal groeiende metropolen? Donderdag 29 maart.

29|03|2012
Activiteit

Verslag van de debatavond 'Nieuwe regels, nieuwe kansen'. met bijna 250 bezoekers.

29|02|2012
Activiteit

Lecture series the International Perspectives (tIP) focuses on which activities or facilities are important for Randstad Holland and it needs to strive for.

01|08|2011
Activiteit

tIP 07|07: Knowledge Clusters. A lecture by Philip McCann on the role of higher education institutions in their local economy. Thursday March 8, 2012 in Amsterdam.

08|03|2012
Activiteit

tIP 06|07: Attractive City. A lecture by Doug Saunders on the importance of facilities in attracting new inhabitants. Thursday February 16, 2012 in Leiden.

16|02|2012
Activiteit

tIP 5|7: International Organisations. A lecture by Eric Corijn on how the international character of The Hague can contribute to its development. Thursday January 26.

26|01|2012
Activiteit

tIP 04|07: Self Organising City. A lecture by Stephen Marshall on how cities are put together. Thursday November 24, 2011 in Rotterdam.

24|11|2011
Activiteit

tIP 03|07: Flagship Developments. A lecture by Paul Lecroart on how flagship developments fit into national development strategies. Thursday November 3, 2011.

03|11|2011
Activiteit

tIP 02|07: Social Network City. A lecture by Christian Licoppe on the development of Urban Public Places into ‘Hybrid Ecologies’. Thursday October 13, 2011.

13|10|2011
Activiteit

Interactive video debate 'Station to City', on international practices of Transit Oriented Development (TOD). Friday October 7, 2011.

07|10|2011
Activiteit

tIP 02|07: Cultural Clusters. A lecture by Bernd Fesel on the Creative Economy and Randstad Holland. Thursday September 22, 2011 in Delft.

22|09|2011
Activiteit

Atlas ABC belicht de rol van Randstad Holland als onderdeel van ABC, het verstedelijkte gebied Amsterdam-Brussels-Cologne en biedt zo een raamwerk voor debat.

01|08|2010
Activiteit

Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, ging in zijn tafelrede, tijdens het Algemeen Bestuur, in op de integratie van de beleidsvelden Ruimte en Infrastructuur bij IenM.

16|05|2011
Activiteit

Vereniging Deltametropool organiseert een Randstad Oploop over de Randstadpassages in het Regeerakkoord. Met Jan Franssen en Maarten van Poelgeest.

02|02|2011
Activiteit

Defining the Metropolis is een historische beschouwing en internationale vergelijking van de ontwikkelpatronen van de metropool.

01|01|2011
Activiteit

SprintStad ontmoet Parelrivier. Deltametropool verkende de metro van Shenzhen en Hong Kong, en sprak er met verschillende professionals. Een reisverslag.

03|01|2011
Activiteit

SprintStad is gepresenteerd op de internationale conferentie 'Next Generation Infrastructure Systems For Eco-Cities', te Shenzhen van 11 tot 13 november 2010.

11|11|2010
Activiteit

InteractieMilieus onderzoekt de uitwerking van specifieke interactiemilieus als opgave in de Randstad of als kans voor nieuwe ontwikkeling.

01|08|2010
Activiteit

Als onderdeel van project SprintStad is een ruimtelijke inventarisatie van stationsgebieden in de Randstad uitgevoerd, tussen mei en juli 2010.

02|08|2010
Activiteit

Serious game Sprintstad was dinsdag 14 september 2010 onderdeel van de Projectenparade Spoorzoneontwikkeling van het kennisplein Mooi Nederland (VROM).

01|09|2010
Activiteit

De vereniging organiseert in reactie op de 'brede heroverweging'-rapporten een aantal bijeenkomsten die uitmonden in een advies aan het nieuwe kabinet.

13|04|2010
Activiteit

Openbare debatbijeenkomst Hoe ver is de OV-stad? op 11 maart 2010 van 13:00 tot 15:00. De Dependance, Centrum voor Stadscultuur te Rotterdam.

26|01|2010
Activiteit

Neville Mars Lezing 'The Chinese Dream: Hoe wordt Nederland daaruit wakker?' . Over mega- polissen van 480 miljoen inwoners en hun betekenis voor Nederland.

12|03|2010
Activiteit

Het Programma van de Metropool is een onderzoek naar de vorm en randvoorwaarden voor nieuwe stedelijke brandpunten in de Randstad.

24|06|2009
Activiteit

Wat heeft de Randstad te bieden? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'Dat is de Kracht van de Randstad'.

27|05|2009
Activiteit

Debatbijeenkomst 'De Randstad, dat zijn wij'. Wat kun jij doen voor de ontwikkeling van een sterke Randstad, in deze tijden van crisis?

25|03|2009
Activiteit

'The Future Randstad' bijeenkomst is een groot succes geworden: met o.a. Bart Vink (VROM), John Worthington (London) en Robert Yaro (New York).

15|12|2008
Activiteit

Waar en wanneer werkt overstappen tussen auto en openbaar vervoer? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'De Overstap'.

03|11|2008
Activiteit

De conferentie 'Randstad ná Urgent' gaat in op het gat dat dreigt te vallen in de ruimtelijke planning tussen Randstad Urgent en Randstad 2040.

07|07|2008
Activiteit

'Holland: Hotspot of Hutspot?' een werkconferentie over het nut en de noodzaak van een lange termijnvisie.

01|02|2008
Activiteit

SprintCity's main goal is to identify opportunities for future developments around existing rail infrastructures, whilst simultaneously improving regional rail transport services.

01|11|2010
Activiteit

Defining the Metropolis researches the influence of global top urban functions on the development of urban agglomerations in the world.

01|01|2011
Activiteit