Metropool Forum 2015

Een publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Bijdrages van deskundigen of betrokkenen, zoals u, met een onderbouwd pleidooi ter versterking van de metropolitane ontwikkeling van Nederland staan op deze dag centraal (26 mei 2015, Dordrecht).

Metropool Forum 2015  |  Hoe wordt er gewerkt aan 4 van de onvermijdelijke, ruimtelijke opgaven van de toekomst uit het Jaar van de Ruimte?

Facebook Like   Tweet  

 

METROPOOL FORUM

|

Metropool Forum 2016 - [Metropool Forum 2015] - Metropool Forum 2014

Metropool Forum 2013 - Metropool Forum 2012

 

 

Op dinsdag 26 mei 2015 vond het Metropool Forum 2015 plaats. Centraal staan de Nederlandse ruimtelijke opgaven van de toekomst: hoe staan we er inhoudelijk en bestuurlijk voor? En hoe kunnen we adaptief plannen?

 

Met 2 keynotes en meer dan 20 Bijdragen over hoe er momenteel wordt gewerkt aan 4 van de onvermijdelijke, ruimtelijke opgaven voor de toekomst uit het Jaar van de Ruimte!

 

Lees het | Verslag | met opgedane inzicht of bekijk nogmaals

alle | Bijdragen  |  foto's | en | presentaties |.

 

 

   Informatie

| Verslag in PDF | Verslag ISSUU |

| Foto-impressie |  (Flickr)

| Presentaties |

| Programmaboekje 2015, met Bijdragen |

| Uitnodiging |  (PDF)

| Inzendformulier Bijdrage |

| Oproep tot Bijdrage |

| Inspiratiedocument bij Oproep tot Bijdrage |

| Auteursaanwijzingen 2-pager bijdrages |

 

 

Vereniging Deltametropool organiseert dit jaar het vierde publieke forum over de metropolitane ontwikkeling van Nederland samen met de Zuidvleugel. Op dinsdag 26 mei 2015 staan bijdrages van deskundigen, betrokkenen en verenigingsleden centraal. We dagen u uit op deze dag bij te dragen aan de metropolitane strategie en ruimtelijke agenda van de toekomst.

 

 

 
Verslag

 

   Thema 2015

2015 is het | Jaar van de Ruimte | en hiervoor heeft de vereniging de 12 onvermijdelijke opgaven van de toekomst gebundeld in de | publicatie Maak Ruimte |. Tijdens het Metropool Forum bekijken we samen met u vier opgaven nader:

 

   1. Versterk Internationale Positie: Internationale Netwerken

   2. Creëer innovatie- en productiemilieus

   3. Versterk Internationale Positie: Agglomeratiekracht & Innovatie

   4. Zie Metropolitaan Landschap

 

We gaan het niet alleen over de inhoud van deze opgaven hebben, maar ook over de bestuurlijke component. Wat zou de rol van het Rijk en andere bestuurlijke lagen moeten zijn bij deze opgaven? Hoe wordt dit in het buitenland gedaan? Hoe zijn de opgaven adaptief te plannen? Wat zijn goede en slechte voorbeelden? En wat moeten we doen om de boot, als Nederland, niet te missen?

 

 

 

4 Onvermijdelijke Ruimtelijke Opgaven: over inhoud, adaptief plannen en bestuur!

 

   Inspiratiedocument
Als opening voor de discussie en uw bijdrage, vindt u onderstaand het

| inspiratiedocument Ruimtelijke Ordening, Nederland als Binnen- en Buitenland |, met daarin een uitgebreide beschrijving van de 4 onvermijdelijke opgaven die ten grondslag liggen aan de deelsessies.

 

 

   Aanmelden - Toegang gratis

| Registratie | verplicht, meer informatie via | oploop@deltametropool.nl |.

 

Door ondersteuning van de | Zuidvleugel | is dit jaar toegang gratis voor zowel het algemene publiek als verenigingsleden, studenten en personen die presenteren.

 

 

   Programma

  Dinsdag 26 mei, 2015

13:30u

Inloop met koffie en thee

 

14:00u

 

Start Metropool Forum

    - Welkomstwoord Vereniging Deltametropool

    - Inleiding door dagvoorzitter Jaap Modder

    - Key-notes over Adaptief plannen - hoe doe je dat? Met o.a.

      Gido ten Dolle (directeur stadsontwikkeling Dordrecht,

      opdrachtgever Zuidvleugel) over de Adaptieve Agenda en

      Carly Jansen (directeur Ruimte, provincie Brabant) over

      REOS.

 

14:45u

Deelsessies

- Versterk Internationale Positie: Internationale Netwerken

      (Pepijn van Wijmen et al/APPM+Goudappel+Schiphol -

      Slimme ontwikkeling spoor versterkt concurrentiekracht

      stedelijke regio's, Freek Bos et al/Rover - Bereikbaarheid

      is meer dan ruimte en infra, Bastian Jansen et al/Provincie

      Utrecht - Life Science Campus De Uithof, Boris Hocks/

      POSAD - Loket Knooppunten: Hoofddorp)

- Creëer Innovatie- en Productiemilieus

      (Hester van Gent - Metropool Lokaal, Ljubinka Vukanic/

      WOLF - Bloei zonder groei: LET stedenbouw & eur-

      neutraal ontwikkelen, David Dooghe et al - Circulaire

      economie en stedelijke stromen, Erik Pasveer et al/Den

      Haag - Het belang van een metropolitane strategie, Daan

      Zandbelt et al/De Zwarte Hond - Lessen uit de Beleids-

      verkenning versterking vestigingsklimaat Nederland)

- Versterk Internationale Positie: Agglomeratiekracht &

   Innovatie

      (Thijs van Spaandonk/TransitionLAB - Exporteren v/d

      Dutch Approach: weg met de Dutch Approach, Rudy

      Stroink/Dutch Spring - Niet goed genoeg voor Champions

      league, wel wereldkampioen, Martin Aarts et al/Havenvisie

      2013 - Platform voor maritiem cluster Rotterdam, Theo

      Vermeulen - De stadstaat als culturele magneet,

      Jan-Willem Wesselink - Bottom-up een innovatieve regio

      vormen)

- Zie Metropolitaan Landschap

      (Michiel van Driessche/Felixx - Functionele landschappen:

       Food Flows, Harry Boeschoten/Staatsbosbeheer -

       Groene Metropool, Rob Geldhof/UU, Erftransformaties en

       de regierol van gemeenten, Eric-Jan Pleijster/LOLA -

       Natuur is niet truttig, Mathias Lehner/NextCity - De

       biodiverse metropool: Wat moois komt als er maar hoge

       druk op staat, Marijn Bos et al/MRA - Gezamenlijk aan de

       slag met het landschap van de Metropoolregio

       Amsterdam)

 

16:15u

   - Terugkoppeling, plenaire discussie en nawoord

   - Lancering 'Kleine Iconen van de Hollandse Metropool'

 

17:00u

Borrel

 

 

    Locatie

| Energiehuis |

Noordendijk 148

3311 RR Dordrecht

078 890 3310

| routebeschrijving |

 

 

 

   Forumpartners

Vereniging Deltametropool     Zuidvleugel

Vragen, opmerkingen of meer info?
| oploop@deltametropool.nl |
010 - 737 0340

 

26|05|2015
Activiteit

Metropolitane Voedselhubs. Een debatavond over de voedselvoor-ziening van de MRDH, bij het Nieuwe Instituut te Rotterdam (woensdag 3 mei 2017).

03|05|2017
Activiteit

Informatiesysteem Knooppunten. Dit systeem biedt ondersteuning bij beantwoording van beleidsvragen, door slimme combinaties van beschikbare, openbare data.

06|04|2017
Activiteit

Landschap als Vestigingsvoor- waarde. Hoe zetten we het unieke landschap van Nederland in voor de versterking van ons vestigings- klimaat?

30|06|2016
Activiteit

Maritieme (Ruimtelijke) Hotspots. Een samenwerking met drie ontwerpteams aan de Toekomst-verkenning van het Maritieme Cluster in Zuid-Holland.

20|03|2017
Activiteit

RE(OS)flecties II Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (13 maart, Utrecht).

13|03|2017
Activiteit

Opportunistic Urbanism is a two-way international exchange which compares the well-regulated Dutch with the flexible Melbourne model (Closing event, Sept 9).

09|09|2016
Activiteit

Metropolitan field trip Thessaloniki: City of Youth! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (6-9 October)!

06|10|2016
Activiteit

Atlas Slimme Verstedelijking De atlas is zowel een statement over het onderbenutte potentieel in onze steden als een uitnodiging voor een nieuwe manier van werken. 

01|04|2016
Activiteit

Metropool Forum 2016 Publiek forum over de ruimtelijke ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (2 juni, Lelystad).

 

02|06|2016
Activiteit

Deze IABR Special kijkt naar de grotere schaal voor ruimtelijke en economische planning, het ABC van een internationaal stedelijk perspectief voor NL (21/6, R'dam).

21|06|2016
Activiteit

International Roundtable: Towards a Metropolitan Project several European metropolises exchange knowledge on metropolitan development (May 25, 2016, Paris).

25|05|2016
Activiteit

De vereniging doet een agenda-voorzet voor de broodnodige metropoolvorming in Nederland. Een eerste diner pensant met experts en bestuurders vond plaats op 29/2.

15|02|2016
Activiteit

Metropolitan field trip Turin: Building a Metropolitan Identity! How to broaden the dialogue for a shared vision of the future in metropolitan regions (17-20 March)!

17|03|2016
Activiteit

RE(OS)flecties Debatbijeenkomst over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Een verkenning met reflecties door vier 'unusual suspects' (3 maart, Utrecht).

03|03|2016
Activiteit

Uitvraag: Leefomgeving van de Toekomst Uitvraag voor innovatieve projecten; met een substantiële bijdrage aan de leefomgeving van de toekomst (deadline, vrijdag 2 okt).

03|09|2015
Activiteit

Metropolitaan Voedselcircuit MRDH Debatbijeenkomst over de toekomst van de voedselvoorziening in de MRDH. Gesprek met experts, bestuurders en ondernemers (8 okt).

08|10|2015
Activiteit

NUVit seminar: Borrowed Size The NUVit initiative brings together case studies & practical experience from integrated infrastructure and spatial development (Sept 3, Brussel)

03|09|2015
Activiteit

Private Stadsnatuur Ontwikkeling van een documentaire om inzicht te geven in deze zich ontwikkelende, veelal nog onbekende, nieuwe natuur.

11|03|2015
Activiteit

Networking in Europe Een internationale vergelijking van regio's die interessant zijn als partner voor de Zuidelijke Randstad, i.v.m. de European Urban Agenda.

19|02|2015
Activiteit

Voor de Gooicorridor wordt vanaf januari 2015 een toegespitste versie van Planning Support Tool SprintStad ontwikkeld.

17|11|2014
Activiteit

Metropolitan Field Trips explore and showcase innovations in urban development in European cities. Join us on one of our trips!

01|01|2015
Activiteit

REOS Internationale Vergelijking Een internationale vergelijking voor de selectie van internationale stedelijke regio’s als goed voorbeeld voor het REOS proces.

15|10|2014
Activiteit

Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte 2015 met presentatie van het Openingsbod, documentaire en publicatie (15 januari, Amsterdam).

15|01|2015
Activiteit

Jaar van de Ruimte We staan stil bij het resultaat van 25 jaar grote visies en plannen en vragen ons af welke opgaven de komende 25 jaar onvermijdelijk zijn.

01|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Copenhagen-Malmö Join us and study the dynamics of this Northern European metropolis. How does the urban planning work? (20 - 23 Nov)

20|11|2014
Activiteit

Werken aan Stedenbaan Diverse projecten zoals vraaggestuurde analyses en alliantiegesprekken. Ook het vlindermodel toegepast op De Oude Lijn.

26|09|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Budapest Join us and study the dynamics of this Eastern European metropolis. How does the urban planning work? (9 October - 12 October)

09|10|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Rome Join us and study the dynamics of this Southern European metropolis. How does the urban planning work? (28 September - 1 October)

28|09|2014
Activiteit

Metropolitane Strategieën is één van de hoofdthema's van de vereniging; wat kunnen we van welke internationale voorbeelden leren en waar willen we naar toe als Deltametropool?

01|09|2014
Activiteit

Mobiliteit en Ruimte is één van de hoofdthema's van de vereniging; bereikbaarheid is een rand- voorwaarde voor de ontwikkeling van onze Deltametropool.

01|09|2014
Activiteit

Landschap van de Deltametropool één van de hoofdthema's van de vereniging; het landschap is een voorwaarde voor stedelijke kwaliteit en leefbaarheid.

01|09|2014
Activiteit

Spannende Vragen in de Kunsthal Bijeenkomst met presentaties en discussies over de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland (4 juli, Rotterdam).

04|07|2014
Activiteit

Planning Support Tool SprintStad is een simulatiespel over de gelijktijdige ontwikkeling van stationsgebieden en ov-mobiliteit.

10|09|2014
Activiteit

Het Veenweidegebied van de Deltametropool staat aan de vooravond van grote veranderingen. Lees meer over het onderzoek.

01|09|2014
Activiteit

Deltametropool: Toen, Nu, Straks! Een debat over bijna 15 jaar ontwikkeling van het metropolitane stedelijke netwerk in Nederland (dinsdag 27 mei, Den Haag).

27|05|2014
Activiteit

Metropool Forum 2014 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (30 juni, Amsterdam).

24|06|2014
Activiteit

Metropolitan field trip Boekarest. 'Stad in Transitie'. Grootstedelijke verkenning, doe inspiratie op voor de nieuwe stad! Van 24 t/m 27 mei 2014.

24|05|2014
Activiteit

SprintStad Zuid-Kennemerland is de nieuwste corridor in het SprintStad-model. Van onrendabele spoorlijn naar drager van de regio?

11|09|2014
Activiteit

Cultural Clusters as a Commodity for Cities is a research into how local cultural clustering works; what is specifically local and what is specifically global about it?

11|12|2013
Activiteit

Stuur op de Metropool! Een debat-bijeenkomst over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's (maandag 16 december, Amsterdam).

16|12|2013
Activiteit

International Roundtable: From Strategies to Implementation was een bijeenkomst op 14 november te Brussel over Europese metropolen. Presentaties, verslag beschikbaar!

14|11|2013
Activiteit

Ontwikkeling van mobiliteit en ruimte op Zaancorridor wordt onderzocht met planning support tool SprintStad d.m.v. simulatiesessies met stakeholders.

20|08|2014
Activiteit

Knooppuntontwikkeling: Typologie en Vlindermodel is een door de vereniging ontwikkeld model met 6 onderscheidende kenmerken voor knoop- en plaatswaarde.

01|10|2013
Activiteit

De Verdienmodellen van Transferia was een symposium over nieuwe strategieën voor transferia en P+R locaties, een volledige business- case werd bekeken (1 nov, Delft).

01|11|2013
Activiteit

Kultur = Kapital was een Special tijdens het AFFR met debat en filmfragmenten over culturele clustering in Rotterdam en Berlijn (11 oktober, LantarenVenster).

11|10|2013
Activiteit

Creating Innovative Production Environments is a spatial design-testing strategy for Delft and Leiden. It works towards redevelopment strategies for certain clusters.

01|08|2013
Activiteit

P+R, de quick wins was een vak- excursie en themabijeenkomst in de reeks gericht op het verbeteren van knooppunten c.q. P+R-terreinen (19 september, Rotterdam).

19|09|2013
Activiteit

SprintCity planning support tool for Transit-Oriented Development  goes international: implementations and demonstrations abroad. Is the future of SprintCity a global one?

06|08|2013
Activiteit

Cultuurclusters als Activa voor Steden, Maakbaar en Planbaar? onderzoekt de invloed van lokaal ruimtelijk beleid op het netwerk van clusters en de creatieve klasse.

01|07|2013
Activiteit

Metropool Forum 2013 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (19 juni, Stadhuis Delft).

19|06|2013
Activiteit

iNode is het prototype van een online informatiesysteem voor Transit-Oriented Development in Nederland. Relevante informatie voor iedere gebruiker.

08|04|2013
Activiteit

The Seven Year Itch, een debat-bijeenkomst over trendverandering tijdens zeven jaar ruimtelijke ordening met Henk Ovink (26 maart, Den Haag).

26|03|2013
Activiteit

Werkweek: Metropool NL Op basis van de conclusies uit de tIP-reeks worden voor een aantal situaties ontwerpen gemaakt ter versterking van de Nederlandse metropool.

16|11|2012
Activiteit

Driving Competitiveness in the North Wing Presentatie van RRAAM adviezen door de London School of Economics, CRA en RRAAM-werk (11 februari, Amsterdam).

16|01|2013
Activiteit

The City at Eye Level is een stadssafari en boeklancering over plinten in de stad met keynote van John Worthington (11 jan 2013, Rotterdam).

11|01|2013
Activiteit

The Ambition of the Territory is de Metropool Oploop over een nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling in Europa (20 dec, Atelier College van Rijksadviseurs te Den Haag).

20|12|2012
Activiteit

Metropool Forum 2012 Publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van NL. Bijdrages van deskundigen en betrokkenen staan centraal (29 mei, Utrecht).

29|05|2012
Activiteit

Planning support tool SprintStad v1.2 ondersteunt strategische beleidsvisies Utrecht door simulatie van ontwikkelingen op Utrechts spoorcorridor.

29|11|2011
Activiteit

SprintCity planning support tool was presented among international TOD experts at the BUFTOD 2012 conference in Paris (Marne-la-Vallée).

16|04|2012
Activiteit

the Atlanta Beltline Urban planner Ryan Gravel (USA) gave a lecture on this grassroots TOD success and participated in an expert discussion on international TOD practices.

06|10|2011
Activiteit

Rotterdam Bright Future A two-day programme on lessons for planning after the crisis, with +/- 25 professionals from various countries. April 26/27, 2012.

26|04|2012
Activiteit

Antropoloog in Eigen Stad slot- bijeenkomst waarin terugkoppeling plaatst vindt n.a.v. de bijeenkomsten in februari 2012 te Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

23|04|2012
Activiteit

tIP Final Debate: de Metropolitane Strategie van Nederland. Zijn we klaar voor de concurrentie met de internationaal groeiende metropolen? Donderdag 29 maart.

29|03|2012
Activiteit

Verslag van de debatavond 'Nieuwe regels, nieuwe kansen'. met bijna 250 bezoekers.

29|02|2012
Activiteit

Lecture series the International Perspectives (tIP) focuses on which activities or facilities are important for Randstad Holland and it needs to strive for.

01|08|2011
Activiteit

tIP 07|07: Knowledge Clusters. A lecture by Philip McCann on the role of higher education institutions in their local economy. Thursday March 8, 2012 in Amsterdam.

08|03|2012
Activiteit

tIP 06|07: Attractive City. A lecture by Doug Saunders on the importance of facilities in attracting new inhabitants. Thursday February 16, 2012 in Leiden.

16|02|2012
Activiteit

tIP 5|7: International Organisations. A lecture by Eric Corijn on how the international character of The Hague can contribute to its development. Thursday January 26.

26|01|2012
Activiteit

tIP 04|07: Self Organising City. A lecture by Stephen Marshall on how cities are put together. Thursday November 24, 2011 in Rotterdam.

24|11|2011
Activiteit

tIP 03|07: Flagship Developments. A lecture by Paul Lecroart on how flagship developments fit into national development strategies. Thursday November 3, 2011.

03|11|2011
Activiteit

tIP 02|07: Social Network City. A lecture by Christian Licoppe on the development of Urban Public Places into ‘Hybrid Ecologies’. Thursday October 13, 2011.

13|10|2011
Activiteit

Interactive video debate 'Station to City', on international practices of Transit Oriented Development (TOD). Friday October 7, 2011.

07|10|2011
Activiteit

tIP 02|07: Cultural Clusters. A lecture by Bernd Fesel on the Creative Economy and Randstad Holland. Thursday September 22, 2011 in Delft.

22|09|2011
Activiteit

Atlas ABC belicht de rol van Randstad Holland als onderdeel van ABC, het verstedelijkte gebied Amsterdam-Brussels-Cologne en biedt zo een raamwerk voor debat.

01|08|2010
Activiteit

Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, ging in zijn tafelrede, tijdens het Algemeen Bestuur, in op de integratie van de beleidsvelden Ruimte en Infrastructuur bij IenM.

16|05|2011
Activiteit

Vereniging Deltametropool organiseert een Randstad Oploop over de Randstadpassages in het Regeerakkoord. Met Jan Franssen en Maarten van Poelgeest.

02|02|2011
Activiteit

Defining the Metropolis is een historische beschouwing en internationale vergelijking van de ontwikkelpatronen van de metropool.

01|01|2011
Activiteit

SprintStad ontmoet Parelrivier. Deltametropool verkende de metro van Shenzhen en Hong Kong, en sprak er met verschillende professionals. Een reisverslag.

03|01|2011
Activiteit

SprintStad is gepresenteerd op de internationale conferentie 'Next Generation Infrastructure Systems For Eco-Cities', te Shenzhen van 11 tot 13 november 2010.

11|11|2010
Activiteit

InteractieMilieus onderzoekt de uitwerking van specifieke interactiemilieus als opgave in de Randstad of als kans voor nieuwe ontwikkeling.

01|08|2010
Activiteit

Als onderdeel van project SprintStad is een ruimtelijke inventarisatie van stationsgebieden in de Randstad uitgevoerd, tussen mei en juli 2010.

02|08|2010
Activiteit

Serious game Sprintstad was dinsdag 14 september 2010 onderdeel van de Projectenparade Spoorzoneontwikkeling van het kennisplein Mooi Nederland (VROM).

01|09|2010
Activiteit

De vereniging organiseert in reactie op de 'brede heroverweging'-rapporten een aantal bijeenkomsten die uitmonden in een advies aan het nieuwe kabinet.

13|04|2010
Activiteit

Openbare debatbijeenkomst Hoe ver is de OV-stad? op 11 maart 2010 van 13:00 tot 15:00. De Dependance, Centrum voor Stadscultuur te Rotterdam.

26|01|2010
Activiteit

Neville Mars Lezing 'The Chinese Dream: Hoe wordt Nederland daaruit wakker?' . Over mega- polissen van 480 miljoen inwoners en hun betekenis voor Nederland.

12|03|2010
Activiteit

Het Programma van de Metropool is een onderzoek naar de vorm en randvoorwaarden voor nieuwe stedelijke brandpunten in de Randstad.

24|06|2009
Activiteit

Wat heeft de Randstad te bieden? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'Dat is de Kracht van de Randstad'.

27|05|2009
Activiteit

Debatbijeenkomst 'De Randstad, dat zijn wij'. Wat kun jij doen voor de ontwikkeling van een sterke Randstad, in deze tijden van crisis?

25|03|2009
Activiteit

'The Future Randstad' bijeenkomst is een groot succes geworden: met o.a. Bart Vink (VROM), John Worthington (London) en Robert Yaro (New York).

15|12|2008
Activiteit

Waar en wanneer werkt overstappen tussen auto en openbaar vervoer? Dat is het onderwerp van de Randstad Oploop 'De Overstap'.

03|11|2008
Activiteit

De conferentie 'Randstad ná Urgent' gaat in op het gat dat dreigt te vallen in de ruimtelijke planning tussen Randstad Urgent en Randstad 2040.

07|07|2008
Activiteit

'Holland: Hotspot of Hutspot?' een werkconferentie over het nut en de noodzaak van een lange termijnvisie.

01|02|2008
Activiteit

SprintCity's main goal is to identify opportunities for future developments around existing rail infrastructures, whilst simultaneously improving regional rail transport services.

01|11|2010
Activiteit

Defining the Metropolis researches the influence of global top urban functions on the development of urban agglomerations in the world.

01|01|2011
Activiteit