Reisverslag: Beijing Design Week 2013

Tijdens de Beijing Design Week 2013 organiseerde Venhoeven CS, in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, een workshop met 12 Nederlandse experts. Deze groep van (met name) ontwerpers buigt zich onder de naam 'The Sino-Dutch Approach' over de transformatie van het industrie-district Fengtai.

Facebook Like   Tweet  

Weblinks / downloads

| Dagelijks verslag Stimuleringsfonds |

| Slotpresentatie 'Sino-Dutch Approach' | (PDF, Venhoeven CS)

| Beijing Design Week |

| Towards 2050 |

| Sino-Dutch Approach |

 

 

"Ontwerpen volgens 'The Dutch Approach' in China"

 

 

Zondag 22 september

4 uur 's ochtends. Aan boord van vlucht CZ346 naar Beijing wordt een video aangezet met rek- en strekoefeningen. Alle Chinezen aan boord doen ijverig mee, net als ik. Het sino-europese ontbijt wordt geserveerd. Mijn buurvrouw kijkt verwonderd naar een croissantje, en doopt hem vervolgens in de pikante noodle-saus.

 

Tot het eind van de week ben ik met Nederlandse en Chinese experts in Beijing om een strategie te bedenken voor 3 case study gebieden in Fengtai: Dahongmen - een groothandelcluster van kleding; de aanleg van een HSL-station, verknoopt met 3 metrolijnen; en het opwaarderen van de Yongding rivieroevers. Dit is het verslag van een week van kennisuitwisseling.

 

Shopping Center - Fengtai
Shopping center in Fashion wholesale district, Fengtai

 


    De opgave

Het doel van | The Sino-Dutch Approach | is om samen met Chinese tegenhangers tot nieuwe inzichten te komen over duurzame ontwikkeling in Beijing. Aan de ene kant leidt dit tot spraakverwarring (in China is 2020 al langetermijn-planning, en in Nederland is het korte termijn), aan de andere kant lijken onze realiteiten veel op elkaar. Zowel Nederland als China kampen met gescheiden beleidsvelden (land, water, infrastructuur, economie etc.) die een integrale benadering in de weg staan. Ook de rigoreuze scheiding van wonen, werken en voorzieningen in de stad zorgen in beide landen voor problemen. De ministeries van MLR (Land and Resources) en MOHURD (Housing, Urban and Rural Development) zijn vastberaden om een nieuwe weg in te slaan, bijvoorbeeld door compactere steden te maken, vruchtbare landbouwgrond nabij de steden te sparen en bij stedelijke herontwikkeling te letten op kansen voor de lokale bevolking. 

 

Maandag 23 september

Ons excursiebusje pikt steeds lokale experts op langs de kant van de weg, en zet ze later weer op een andere sinistere plek af. We zijn meer tijd onderweg dan aanwezig op de locaties. Het valt op dat perifeer Beijing nauwelijks openbare verblijfsruimte heeft, behalve de drukke autowegen waarlangs we blijven staan om te overleggen. Het buurtleven speelt zich af binnen de muren van de | hutong | of compound.

 

Yongding rivierfront, Fengtai Yongding rivierfront, Fengtai

Yongding rivierfront met stuw, Fengtai                     Infrastructuurknoop, Fengtai

 

 

In het | Beijing Auto Musuem | in Fengtai krijgen we een toelichting op de grootse plannen in het gebied. Een megalomane maquette met duizenden knipperende ledjes en een 3D video op de achtergrond schetst een beeld van honderden wolkenkrabbers en kilometers aan recreatiezones. Frédéric Edelmann beschrijft in zijn boek | Positions, Portrait of a New Generation of Chinese Architects | dat deze duizelingwekkende hoeveelheid voor de Chinese architecten geen uitzondering is. Zij bouwen gemiddeld per jaar meer dan een miljoen vierkante meter en vaak tekenen ze een contract, waarin ze beloven niet te verschijnen op de bouwplaats. Dit om de bouwers en ontwikkelaars 'niet tot last te zijn'. Zonder de fabriekseigenaren en inwoners kan het plan in Fengtai echter niet worden gerealiseerd, omdat zij de rechten hebben over het gebruik van de grond. Er wordt dus gezocht naar samenwerking met lokale partijen.

 

Steven Holl - Beijing ´Verticale hutong´, door Steven Holl, Beijing

 

 

    Fengtai - toegangspoort Beijing en showcase voor China
De case study gebieden raken aan de meest urgente vraagstukken in de Chinese stadsplanning. Dahongmen heeft potentie om dure modewinkels aan te trekken, maar de uitdaging ligt juist in het vergroten van de gehele waardeketen: van ontwerp en productie tot groot- en detailhandel. Hiervan profiteren ook jonge bedrijfjes en de lokale werknemers. Het nieuwe | Fengtai HSL station | en de nieuwe metroverbindingen bevestigen definitief de rol van Fengtai als toegangspoort tot Beijing. Wie straks met de hogesnelheidstrein reist vanuit Shenzhen en Hong Kong komt via Fengtai binnen. Het stationsgebied wordt hierdoor een regionaal brandpunt van activiteiten en ontmoetingen, dat complementair kan functioneren aan het historisch centrum van Beijing. De dominante spitsrichting kan zo worden verminderd.

 

De Yongding rivier maakt pijnlijk duidelijk hoe de waterhuishouding in Beijing ervoor staat. Door chronisch watertekort en bovenstroomse afdamming ziet de rivier er momenteel uit als een modderpoel en rukt de Gobi-woestijn op. Nieuwe kanalen moeten binnenkort water uit de zuidelijke Yangtze-rivier naar Beijing halen. Paradoxaal genoeg bestaat in Beijing juist ook veel wateroverlast bij hevige regenbuien, omdat door het grote verharde oppervlak in de stad geen water meer geabsorbeerd kan worden. Enkele jaren geleden werd zo voor miljarden schade geleden.

 

Centraal Beijing - Baidu Maps

Centraal Beijing. Van links naar rechts: Dashilar Hutong, Tian´anmen plein, en de Verboden Stad | Baidu Maps |

 


    Intussen, in Dashilar...
Donderdag 26 september

Professor Wu Chen, tevens directeur van het Beijing Institute for Architectural Design (BIAD), geeft met zijn collega een indrukwekkende presentatie over de transformatie van Dashilar, een zeer centrale en traditionele hutong, nabij Tian´anmen. Eerder op de dag gaf Jia Rong van het | Dashilar Project | ons daar een rondleiding. De wijk bestaat grotendeels uit laagbouw uit de tijd van de Ming en Qing dinastie, met de typische structuur van binnenplaatsen. De complexe eigendomsituatie, restricties voor bouwhoogte en dure onteigenings- regelingen zorgen ervoor dat de wijk lastig rendabel te ontwikkelen is door (staats)ontwikkelbedrijven.

 

Daarom werkt BIAD al jaren aan een alternatieve strategie. Onder andere is er een | Dashilar iPhone-App | ontwikkeld, waarmee toeristen en bezoekers gemakkelijk de labyrinthische hutong kunnen verkennen en constant informatie ontvangen over de designgallerieën, restaurantjes en andere functies in de huisjes. In samenwerking met lokale investeerders wordt een winkelcentrum met woningbouw gerealiseerd. En tegelijkertijd wordt de infrastructuur aangepakt. Er is een nieuw openbaar toiletgebouw in aanbouw, omdat veel woningen geen eigen toilet hebben. Prof. Wu vat het geheel samen als ´Nodal development´ in tegenstelling tot het modernistische ´Tabula Rasa´. Het fijnmaziger hutong-model - dat in de naoorlogse periode door de middenklasse massaal werd verlaten - is inmiddels bezig met een come-back. De nieuwe generatie gaat er weer graag naartoe voor leisure, en architecten als Steven Holl en Riken Yamamoto hebben in Beijing wooncomplexen gerealiseerd, met als concept een moderne, verticale hutong. Deze dag wordt afgesloten met gemarineerde brulkikker en veel Tsingtao.

 

Dashilar hutong  Nanluoguxiang hutong

Dashilar Hutong en Nanluoguxiang Hutong, Beijing    Presentatie in het 798/751 Art District

Beijing beschikt over een geweldige hoeveelheid (industrieel) erfgoed. In het megagrid tussen de vierde en vijfde ringweg - Beijing lijkt vanuit de lucht met haar 6 ringwegen op een vierkante ui – ligt het | 798 Art District |. Dit district bestaat uit door kunstenaars overgenomen fabriekshallen, waaronder Ai Weiwei, en is gebouwd in de Bauhaus-stijl door de (Oost-)Duitsers in de jaren 50. De Dutch Approach heeft plek gekregen in de gashouder van factory 751.

 

Beijing 751 gashouder

Deelnemers bij de 751 Gasometer, oftewel ´The Tank´

 

 

    Conclusie

Aan het eind van de week komen we tot de conclusie dat in alle drie cases de openbare ruimte een sleutelrol speelt (leefbaarheid, menselijke maat), en daarnaast natuurlijk de waterhuishouding, mobiliteit en luchtverontreiniging. Fengtai is met zijn 300 km2 groot genoeg om een (inter)nationale showcase te worden van een nieuwe, duurzaam ontworpen stad. Een stad met minder autogebruik, nieuwe stedelijke ICT toepassingen, functiemenging, knooppuntontwikkeling, wandel- en fietsverbindingen, een betere verhouding met de rivier, prettig gedimensioneerde openbare ruimtes en integratie van sociale woningbouw in herontwikkelingsgebieden. Het integreren van al deze aspecten zou weleens de crux kunnen zijn van de Sino-Dutch Approach. Ton Venhoeven zet dit verhaal stevig neer in zijn presentatie in de gashouder, zatermiddag 28 september. Tevens kondigt hij aan dat er een vervolgtraject kan worden opgezet, omdat de eerdergenoemde ministeries hieraan willen bijdragen. De volgende stap is waarschijnlijk een werkweek met Chinese experts in Amsterdam.

 

Luchtkwaliteit Centraal Beijing

Verkeer en luchtverontreiniging in centraal Beijing

 

 

    Smart City - CMoDA

In het | Millennium Monument |, naast het pompeuze militaire museum, vindt een tentoonstelling plaats van slimme ICT toepassingen voor Smart Cities, het is de grootste tentoonstelling van de Beijing Design Week 2013. Enerzijds worden de grote mogelijkheden duidelijk van interactieve tools en open data. Tegelijkertijd vraagt die ontwikkeling om een transparante omgang met die gegevens. | Lei Yang |, curator van de tentoonstelling, zet zich al lang in voor open data in het land, maar stapte enkele weken geleden op uit onvrede met de opgelegde overheidsbeperkingen op sociale media. Tijdens de werkweek hadden wij al gemerkt dat zelfs een simpele kaart met nieuwe metrolijnen alleen onder voorwaarden beschikbaar is voor Chinese professionals. Een functionaris van de spoorwegen tekent de lijnen tijdens de excursie daarom schematisch voor ons op de grond met een steentje.

 

Op de tentoonstelling staan o.a. de urban planning toolkit | Urban OS | en het dataportaal voor ontwerpers en onderzoekers | OS City | (gepresenteerd door Mark van der Net). Onze planning support tool voor mobiliteit en ruimte | SprintCity | had hier niet misstaan, als daar ook nog tijd voor was geweest. Wellicht kan men binnenkort met de Engelse versie aan de slag in China. Lei Yang komt in ieder geval spoedig naar Rotterdam en dan spreken we verder. Een groep mediamakers gaf zondag 29 september een spetterende presentatie over de herontwikkeling van een staalfabriek in het westen van de stad. Dit met behulp van media-initiatieven, waarin bijvoorbeeld oude verhalen van de fabrieksarbeiders worden verzameld en bewaard. Die informatie vormt voor nieuwe bezoekers van het complex weer een nieuwe laag over de werkelijkheid, zichtbaar op een smartphone of ander apparaat.

 

Urban OS

Urban OS, tijdens Smart City tentoonstelling

 

 

    China als markt?

In China zijn een aantal grote trends aan de gang. Het land veranderd langzamerhand van ´fabriek voor de wereld´ naar een evenwichtige economie met interne vraag en aanbod. In sneltreinvaart gaat men van een 'copy-paste' economie naar een eigen cultuur van ontwerp en innovatie. Jonge ontwerpers, die vaak in het buitenland hebben gestudeerd, zijn hier de grote kracht, naast de immense productiecapaciteit die in China nog steeds onder handbereik ligt. Voorbeelden van deze avantgarde zijn | MAD | (Beijing), Urbanus (Shenzhen) en | Standardarchitecture |. Tevens zijn er steeds vaker Nederlandse bureaus actief, zoals | Next Architects | Mars| en | Vista |, die samen met het Chinese Yifang landschapsprojecten ontwerpt. Project XiamenHolland probeert Nederlandse designers naar het zuiden van China te halen. Het zou goed kunnen dat er over een jaar alweer enkele crossovers bij zijn gekomen.

 

 

Lees ook het dagelijkse verslag van het | Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie | (programma Internationalisering) en bekijk de | presentatie van de Dutch Approach | (Venhoeven CS).

 

 

 

   Deelnemers Nederland

Ton Venhoeven en Thijs van Spaandonk (Venhoeven CS), Ton Schaap (City of Amsterdam), Eric van der Kooij (City of Amsterdam), Boudewijn Almekinders (OKRA landscape architects), Saskia Van Vuren (HKV Consultants), Vivienne Bolsius (Amsterdam Smart City), Diego Sepulveda (Delft University of Technology), Merten Nefs (Deltametropolis Association, Marthijn Pool (Space and Matter), Bart Reuser (Next architects), Philomene Van der Vliet (Vlietlandscapes)

 

   Deelnemers China

Prof. Wu Chen (Beijing Institute for Architectural Design), Mr. Yang Lei (Deputy Director CMoDA), Mr. Andrew Bryant, (Creative Collaboration Limited), Beijing Water Authority, Fengtai Planning Department, Ministry of Land and Resources, Mr Alan Beebe, (Greentech Initiative), Ms Changhua Wu (The Climate Group), Prof Dai Jian (Beijing University of Architecture and Urban planning), Mr Shi Nan (Urban Planning Society of China); Mr Jingyo Liang (Approach Architecture Studio), Mr Zhenfei Wang (HHD_FUN Architecture), Mr Yufeng Xu (Department of Energy Conservation), TEDA Eco Center. With collaboration of David (Fengtai urban planning department), Sebastian (Technical University of Bejing), Liu Gang (Amsterdam Guest City programme), Sherry Wang (interpreter and translator), Bas Lagendijk (Spatial Fabric), ontwerpers BIAD.

 

 

Tekst en foto's Merten Nefs, Vereniging Deltametropool

25|09|2013
Publicatie

Boekpresentatie en debat:

'Het volgende landschap'

Wat kunnen we leren van de Landschapstriënnale?

28 mei in de Tolhuistuin

30|04|2018
Publicatie

Toekomstverkenning

van het maritieme cluster en het belang van een regionale ruimtelijke strategie

30|11|-0001
Publicatie

Spot On - het landschap als vestigingsvoorwaarde. Publicatie (2017) over de inzet van het Nederlandse landschap in het economisch vestigingsklimaat?

01|09|2017
Publicatie

In dit retrospectief blikt Vereniging Deltametropool terug op een veelbewogen jaar.

21|02|2018
Publicatie

Verstedelijkingsopgave van Nederland

IPO, G4 en G32 zochten voor het eerst naar een gezamenlijke aanpak voor de Verstedelijkingsopgave.

10|10|2017
Publicatie

'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief’ presenteert een nationale visie op de energietransitie en haar ruimtelijke impact.

04|09|2017
Publicatie

Voor Bicycle Landscape fietste Yorit Kluitman door alle 388 Nederlandse gemeenten en fotografeerde het open landschap, zonder mensen of bebouwing: een dwarsdoorsnede van het geordende Nederland. Zijn drijfveer is een fascinatie voor de georganiseerde grafische structuur van de open ruimte.

23|08|2017
Publicatie

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. De vereniging en het College van Rijksadviseurs ondersteunen dit manifest van diverse partijen. 

08|03|2017
Publicatie

Drechtsteden, maritieme top woonlocaties.  Inventarisatie van ontwikkellocaties. Het ontwikkelde model koppelt ruimtelijke kwaliteiten aan woonwensen.

14|02|2017
Publicatie

NOVI NU bundelt vier essays rondom de thema’s Next Farming, Next Living, Next Economy en Next Energy.

04|01|2017
Publicatie

Publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigings-klimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd.

 

19|04|2016
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten 2015 In de vier stationsgebieden Almere Centrum, Oss, Nijmegen en Eindhoven wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

01|07|2015
Publicatie

Met de nieuwste Stadsnatuurkaart Rotterdam kan je op zoek naar de Rotterdamse wildernis en de natuurlijke stad beleven. Op naar een coherent stadsnatuur netwerk!

11|10|2015
Publicatie

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie De vereniging heeft deze City Deal, op 24 maart 2016 te Den Haag, mede ondertekend.

24|03|2016
Publicatie

DialogueMaps: interactief kaart-instrument voor landschapswaard-ering, gericht op gebieden met complexe waarderingsdiscussies in het (stedelijk) landschap.

21|11|2015
Publicatie

Duurzame Verstedelijking & Agglomeratiekracht Studie naar en pleidooi voor een integrale verstedel-ijkingsstrategie om de internationale concurrentiepositie te vergroten.

03|11|2014
Publicatie

Oproep Vereniging Deltametropool roept op tot metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Randstad is niet genoeg! #deltametropoolnederland

26|05|2015
Publicatie

Opgave van de Maand een nieuwsbrief die iedere maand één van de 12 onvermijdelijke opgaven van het Jaar van de Ruimte belicht.

01|02|2015
Publicatie

Werkboeken: Loket Knooppunten Met de selectie van drie stations-gebieden in de provincie Noord-Holland ging het Loket Knooppunten (CRA) van start.

29|09|2014
Publicatie

Internationale Connectiviteit van de Zuidelijke Randstad Een Kwalitatieve vergelijking van de Zuidelijke Randstad in internationaal perspectief.

01|11|2014
Publicatie

Duurzame TOD van Qinghe Station Verslag van een werkweek in Beijing, genaamd 'The Sino-Dutch Approach', over Transit-Oriented Development van Qinghe station.

22|09|2014
Publicatie

Update - SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 en een vooruitblik op 2014 en verder. Het is de laatste Update in de serie.

19|03|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Metropolitane Strategieën. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

13|10|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Ruimte en Mobiliteit. Ook vindt u hier een overzicht van alle themabijeenkomsten.

10|09|2014
Publicatie

Publicatieoverzicht van het thema Landschap van de Deltametropool. Ook vindt u hier een overzicht van alle landschapsbijeenkomsten.

04|08|2014
Publicatie

Knooppunten in Stadsregio Rotterdam Met het opstellen van stationsprofielen is de differentiatie van 9 knooppunten in de Stadsregio Rotterdam in beeld gebracht.

03|02|2014
Publicatie

Het Manifest en Werkboek voor het Metropolitane Gebied Leiden is een eerste aanzet om het metropooldenken op de regionale agenda te krijgen.

17|08|2015
Publicatie

De publicatie Maak Plaats! geeft een nieuwe visie op ruimtegebruik en is een co-productie van Vereniging Deltametropool en de Provincie Noord-Holland.

24|01|2014
Publicatie

Maak Plaats! is a publication on transit-oriented development; a smart growth strategy focused on a more efficient use of the existing city and its existing infrastructure network.

01|03|2014
Publicatie

New York - de Impact van Metropolitane Interventie , een artikel dat de invloed van een actie- groep op het grote investerings- kapitaal in New York beschrijft .

10|10|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in Amerika? serie over de metropolitane ontwikkeling in de San Francisco Bay Area, zoals opgetekend door Jaap Modder.

 
30|08|2013
Publicatie

Column De Nieuwe Deltametropool over metropoolvorming op wereldschaal, geschreven door Jaap Modder naar aanleiding van de INTA36 conferentie.

24|01|2013
Publicatie

Metropolitaan reisverslag: Wat gebeurt er in ...? serie met inkijk in de metropolitane ontwikkeling in het Midden-Oosten en Azië, zoals opgetekend door Jaap Modder.

18|01|2013
Publicatie

Update - SprintStad #5 toont een actueel overzicht van het 'work in progress', een vooruitblik op de doelstellingen voor 2013 en meer.

24|10|2012
Publicatie

Brief aan kabinetsinformateurs: “Nederland heeft visie op metropolitane ontwikkeling nodig om in grootstedelijke slag overeind te blijven”.

27|09|2012
Publicatie

Update - SprintStad #4 toont de nieuwste ontwikkeling van serious game naar planning support tool, resultaten van de stations-inventarisatie en meer.

27|02|2012
Publicatie

Onderzoek naar de invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling, afdeling Planologie - Universiteit Utrecht.

05|12|2011
Publicatie

Publicatie: BESTNET, inventarisatie van Transport Oriented Development in Nederland. Een inspirerend beeld van de kansen en opgaven. De publicatie is online te bestellen.

04|10|2011
Publicatie

Eind februari 2011 is Hollandblad #8 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema Bereikbaarheid, bottom-up.

25|02|2011
Publicatie

Update - SprintStad #3 behandelt ondermeer de nieuwe versies van de serious game, onderzoeksresultaten en de planning van het project.

27|04|2011
Publicatie

De FactSheet informeert leden van de vereniging over (opmerkelijke) feiten die een bestaande of toekomstige discussie binnen de Deltametropool kunnen beïnvloeden.

23|03|2011
Publicatie

Het Jaaroverzicht 2010 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten de vereniging in 2010 heeft ingezet.

30|03|2011
Publicatie

Kiezen voor 4, 3 of 0 vraagt in artikelvorm aandacht voor de bestuurlijke opschaling van de Randstad in het verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten 2011.

17|02|2011
Publicatie

Het gezamenlijke opiniestuk uit de vakgemeenschap Supersnelweg, quo vadis? naar aanleiding van het recente regeerakkoord.

21|10|2010
Publicatie

Begin september 2010 is Hollandblad #7 uitgekomen. Dit nummer heeft als thema 'Geen ruimte, Geen geld'.

06|09|2010
Publicatie

Brief aan informateurs: om uit de crisis te komen is ontwikkeling van de Randstad tot een topregio urgenter dan ooit.

15|07|2010
Publicatie

Eind april 2010 is de zesde editie van het Hollandblad uitgekomen. Dit  nummer heeft als thema 'Angst voor de Metropool'.

06|05|2010
Publicatie

Update - SprintStad #2 beschrijft ondermeer de spelsessie-evaluaties, het prototype, de debatbijeenkomst, betrokken partijen en de planning van project SprintStad.

01|06|2010
Publicatie

De nieuwsbrief Private Picks biedt een platform voor interessante initiatieven, ideeën en evenementen omtrent metropolitane ontwikkeling.

26|11|2009
Publicatie

Het jaaroverzicht 2009 laat zien op welke activiteiten, publicaties en projecten Vereniging Deltametropool in 2009 heeft ingezet.

01|02|2010
Publicatie

Eind september 2009 is het laatste Hollandblad uitgekomen. Dit vijfde nummer is geheel vernieuwd en heeft als thema 'Rethinking'.

26|11|2009
Publicatie

Update - SprintStad #1 beschrijft ondermeer de achtergrond, onderzoeksvragen, uitgangspunten en voortgang van project SprintStad alsmede informatie over het spel.

02|11|2009
Publicatie

De tafelrede 'Universiteiten in de Randstad' (Sijbolt Noorda) is de eerste uit een serie tafelredes uitgesproken tijdens de jaarlijkse AB-vergadering van de vereniging.

21|10|2009
Publicatie

Het cahier Rewind | Play | Fast Forward verschijnt als sluitstuk van een reeks conferenties in 2008 en doet daarvan verslag.

19|03|2009
Publicatie

De DVD International Review Standard 2040 n.a.v. de conferentie, met dezelfde titel, die op 15 en 16 december 2008 werd gehouden is uitgebracht.

01|03|2009
Publicatie

Van het Hollandblad is de Zomer 2008 editie uitgekomen met als thema 'tussen Randstad Urgent en Randstad 2040'.

25|07|2008
Publicatie

Het Hollandblad probeert op inhoudelijke en open wijze de discussie over metropoolvorming en ontwikkelingen die daarmee samenhangen een impuls te geven.

01|09|2005
Publicatie