Agent Paul Gerretsen

Paul Gerretsen is sinds 1 april 2008 aangesteld als agent van Vereniging Deltametropool door het bestuur.

Paul Gerretsen is de opvolger van Donald van Dansik, die deze functie tot eind 2006 bekleedde. Paul Gerretsen (1972) heeft zijn sporen verdiend bij het Atelier Zuidvleugel, waar hij gedurende tweeëneenhalf jaar de inhoudelijke en organisatorische verantwoordelijkheid droeg. Het Atelier Zuidvleugel was een tijdelijk experiment voor het ontwerpen en plannen op de schaal van de Zuidvleugel van de Randstad waarin naast de initiatiefnemer, de Provincie Zuid-Holland, ook de gemeenten Den Haag en Rotterdam en het ministerie van VROM participeerden. Daarnaast heeft Paul Gerretsen sinds 2003 bij Maxwan Architects and Urbanists, waar hij tot voor kort aan verbonden was, aan zowel stedenbouwkundige als regionale planningsprojecten gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn het prestigieuze masterplan voor een uitbreiding van Londen in Oostelijke richting met 11.000 woningen en de studie ‘Target Deltametropool’ voor het ministerie van VROM.

 

In zijn functie geeft Paul Gerretsen leiding aan het agentschap van de vereniging. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de vernieuwing van de vereniging en de ontwikkeling van haar rol als inhoudelijk inspirerende, verbindende en agenderende organisatie.

 

| contact |

Facebook Like   Tweet  

 

Foto: Frank Hanswijk

01|07|2008
Vereniging

Privacyverklaring - Lees hier op welke manier Vereniging Deltametropool voor haar functioneren persoongegevens verwerkt.

23|05|2018
Vereniging

Word lid van Vereniging Deltametropool. 

01|12|2015
Vereniging

Vereniging Deltametropool is initiator van onafhankelijk ontwerpend onderzoek naar metropoolontwikkeling in Nederland en de Euro-Deltametropool.

26|11|2009
Vereniging

Contactgegevens voor het agentschap en de verschillende publicaties en projecten. Tevens is er een routebeschrijving beschikbaar.

15|04|2013
Vereniging

De organisatie van Vereniging Deltametropool bestaat uit het Agentschap (zie foto), en een Dagelijks Bestuur.

31|08|2010
Vereniging

Het ledenoverzicht van de vereniging, opgedeeld naar soort organisatie, onze partners in kennis en projectpartners.

01|01|2016
Vereniging

Voorzitterswissel Leen Verbeek is op 16 december 2013 benoemd tot voorzitter van de vereniging. Hij volgt Duco Stadig op, die aantrad bij de oprichting in 1998.

16|12|2013
Vereniging

The independent Deltametropolis Association aims to develop, the in principal already present, deltametropolis in the West of the Netherlands.

26|11|2009
Vereniging

Become a member of the independent Association Deltametropolis. We encourage both institutions and private persons to become members.

26|11|2009
Vereniging