Kunt u deze mailing niet goed lezen, klik dan hier
terugblik boekpresentatie

Geachte {AANHEF},

 

Hartelijk dank voor uw interesse in of aanwezigheid bij een activiteit van het project | Landschap als Vestigingsvoorwaarde |. Op 19 april is Fase 1 (theorie en internationale vergelijking) afgesloten met de publicatie | Blind Spot |. Tijdens de presentatie, in Kunstfort Vijfhuizen, reageerden bestuurders, beleidsmakers en bedrijfsleven op zowel het onderwerp als het boek. Hiernaast leest u de voornaamste uitkomsten van dit debat.

 

Fase 2 van het project is hiermee van start gegaan: de toepassing van instrumenten, ontsluitingsnet-werken en samenwerkingsvormen in Nederlandse regio's. Momenteel is er contact met verschillende regio's over pilots om hiermee te experimenteren. Wilt u met uw regio ook meedoen? Neem dan nu | contact | met ons op of lees het boek!

iabr workshop 27/5

Op vrijdag 27 mei wordt tijdens de IABR-2016 een Blind Spot workshop georganiseerd. Hier wordt gewerkt aan een longlist voor gebieden en acties in Nederlandse regio's, opdat het landschap daar beter kan bijdragen aan het vestigingsklimaat.

 

| Schrijf u nu in! | **

 

   Programma (vrijdag 27 mei)

13.00     Boekpresentatie (Engelstalig)

               Open toegankelijk. Wie het het boek kent

               kan al van de tentoonstelling genieten.

14.00     pauze

14.30     Workshop (Nederlandstalig)

               - begrippenkader, Paul Gerretsen                         - statement, Adriaan Geuze

               - longlist opstellen, gezamenlijk

16.30     Einde workshop, wandeling door

               tentoonstelling

 

** Deelname gratis, IABR-toegangskaartje is wel noodzakelijk en ter plekke te koop voor €12,50

partners

Vereniging Deltametropool    Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  West8        Staatsbosbeheer Ministerie van EZ  Wageningen UR

foto impressie

Boekpresentatie Blind Spot

conclusies in 't kort

Dankzij de input van de podiumgasten en overige aanwezigen is de relatie tussen landschap en kenniseconomie van meerdere kanten bekeken. Enkele vaststellingen:

  • De onderzoekskant moet, kwantitatief en kwalitatief, verder uitgediept worden om argumenten te versterken. Samenwerken, instrumenten en routes maken zijn van belang, evenals een inventarisatie van wie er waar al mee bezig is.

  • Hou rekening met de overgang van een lineaire naar circulaire bio-based economie. Wat is de impact op landschap en onderzoek?

  • Kijk naar goede voorbeelden voor het betrekken en informeren van de burger en gebruik nieuwe manieren om te kijken naar potenties van gebieden. Daag de omgevingsvisie(s) uit op dit onderwerp!
  • Er zijn mogelijkheden voor een City Deal Agglomeratie en Landschap. Als bedrijven talent gaan volgen dan moeten onze werkmilieus van hoge kwaliteit op orde zijn.

  • Het is van groot belang dat de economische waarde van het landschap wordt (h)erkend. Hiervan zijn, ter illustratie, pakkende voorbeelden nodig om wegbezuiniging te voorkomen!

Lees ook de meer | uitgebreide impressie |.

blind spot op locatie

Op 19 mei is Blind Spot te zien op de | Plandag 2016 | en op 2 juni bij het | Metropoolforum 2016 | te Lelystad. De | Volkskrant | interviewde deze week Adriaan Geuze en Ernst Bos over het onderzoek en daarnaast staan presentaties en toepassingen gepland bij diverse overheden en kennisinstituten.

 

Naast de IABR 2016 was Blind Spot ook al te vinden op het landschapscongres | IFLA2016 | in Turijn en het klimaatadaptatiecongres | Adaptation Futures 2016 |.


Vereniging Deltametropool  - onafhankelijk netwerk voor metropolitane ontwikkeling

Meer informatie over onze | publicaties | en | activiteiten | vindt u op de website.

Neem | contact | met ons op als u opgaven of kansen voor samenwerking ziet dan wel een
| potentieel lid | kent.

Volg ons ook via | Twitter | LinkedinFlickr | Issuu |